Bir aristokrasinin, seçkin bir zümrenin üyesi demektir. Aristokratik: Aristokrasiye ait olan anlamındadır. Günümüzde aristokrasi bir devlet yönetim şekli olmaktan çıkmış soyluluk anlamına gelen bir kelime olmuştur.

ARISTOKRAT (almanca) türkçe anlamı
1. i. asil (m)
2. aristokrat (m)
3. kibar insan (m)
ARISTOKRAT (türkçe) anlamı
4. 1 . Aristokrasi yanlısı.
5. 2 . Soylu:
6. Herifin kendisi bir aristokrat
7. karısı bir Amerikalı milyonerin ve hem de büyük bir firma sahibinin kızı.- H. E. Adıvar.
ARISTOKRAT (türkçe) anlamı
8. aristokrasi yanlısı.
9. soylu
ARISTOKRAT (türkçe) ingilizcesi
1. [Aristokrat (der) ]n. aristocrat
2. nobleman
3. member of the privileged class
4. adj. patrician
5. noble
6. aristocratic
7. n. aristocrat
8. noble blood
silk stocking,
aristokrat (almanca) ingilizcesi
9. (der) n. aristocrat
10. nobleman
11. member of the privileged class,
ARISTOKRAT (türkçe) fransızcası
1. aristocrate [le][la]
ARISTOKRAT (türkçe) almancası
1. n. Aristokrat
Bir aristokrasinin, seçkin bir zümrenin üyesi demektir. Aristokratik: Aristokrasiye ait olan anlamındadır. Günümüzde aristokrasi bir devlet yönetim şekli olmaktan çıkmış soyluluk anlamına gelen bir kelime olmuştur.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Collie

  Collie, İskoç çoban köpeği ırkı. Kaslı bedenli, ince uzun burunlu, uzunca kuyruklu olan Colley'nin uzun tüylü ve kısa tüylü iki çeşidi vardır.

  Populares

  Populares ("Halkın gözdeleri", tekil popularis) Roma Cumhuriyeti'nin sonlarına doğru Halk Meclislerini kullanarak Roma Senatosu'nun gücünü ve nüfuzunu kırmayı amaçlayan, aristokratlardan oluşan politik klik. Muhafazakâr Optimates kliği tarafından muhalefet edilmişlerdir.

  Bled

  Bled,Slovenya'nın kuzey batısındaki yukarı Carniola bölgesinde 10.899 nüfuslu belediyedir.Alan turistlerin popüler uğrak noktasıdır.

  Edebiyat-ı Cedide

  Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...

  Karikatür

  Karikatür, herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılması. Bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir ...

  Oligarşi

  Oligarşi siyasi gücün, birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi. Az ve belirli sayıda kişinin, bir ülkenin veya müessesenin idaresini ellerinde bulundurup, hakimiyet kurmaları. Gerçek iktidarın birkaç kişinin, bir grubun, birkaç ...

  Tiyatro

  Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen teatron’dan türetilmiş, dilimize İtalyanca’daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Tiyatro, hayatta gelip geçmiş veya olabilecek ya da ...

  Teknoloji

  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan'da ...