Aristokrasi

Kısaca: İktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. İlk çağ sitelerinde, Eski Venedik Cumhuriyetinde bu yönetim şekli hakimdi. Feodal toplumlarda genel olarak aristokrasi örnekleridir. Kelime yapısı bakımından ele alındığında aristokrasi Eski Yunancada aristos: en iyi, krotos: ise kudret anlamına gelir. Yönetimin en seçkin kimselerin elinde bulunduğunu gösteren siyasal bir rejimdir. Siyasi teşkilatlanma tipi olarak aristok ...devamı ☟

İktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. İlk çağ sitelerinde, Eski Venedik Cumhuriyetinde bu yönetim şekli hakimdi. Feodal toplumlarda genel olarak aristokrasi örnekleridir. Kelime yapısı bakımından ele alındığında aristokrasi Eski Yunancada aristos: en iyi, krotos: ise kudret anlamına gelir. Yönetimin en seçkin kimselerin elinde bulunduğunu gösteren siyasal bir rejimdir. Siyasi teşkilatlanma tipi olarak aristokrasi demokrasinin hatta bazen monarşinin karşıtıdır. Çünkü birçok monarşilerde hükümdar ailesi asiller zümresinin nüfuzunu kırar ve hatta onu yok eder. aristıkrat tabakanın vasıfları doğuştan gelen imtiyaz ve dışarıdan girmeye engel olan bir şeref kanununun bulunmasıdır. Bununla birlikte Monarşi kuvvetlendikçe bu sınırlar gevşer ve "kazanılmış asillik "zümresi doğar. aristokrasi yabancı unsurlara açılma eyilimini gösterdikçe iç bünyesindeki Bağlılıktan birşeyler kaybetmeye başlar.Sonunda ancak bir asiller sınıfı haline gelir Bu durum ise Aristokrasi kurumunun siyasal haklarının, dolayısıylada itibarının sarsılıp zayıflamasına yol açar.

ARİSTOKRASİNİN OLİGARŞİ İLE İLİŞKİSİ Oligarşi, aristokratik yönetimin daraltılmış bir biçimidir. Iktidardaki kimseler bütün aristokrat sınıfını değil bu iktidarı elde tutan paylaşmak istemeyen ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bir kaç ailenin temsilcileridir. Görevleri bakımından oligarşi siyasi gücün eşit bölünüşü veya imtiyazlı statüsü olan bir zümrenin toplumda devamlı yerleşmesine doğru gider.Aristokrasiden farkı bu zümrenin mutlaka toplumda "itibarlı" olan bir üstün soylular sınıfının olmaması ve güç kullananların elinde bulunmasıdır.

ARİSTOKRASİNİN MONARŞİ İLE İLİŞKİSİ Bazen siyasi ve dini kudreti aynı aile temsil eder o zaman devlet teokratik olur. Hükümdar otoritesinin tanrı iradesiyle sıkı sıkıya ilişkili sayıldığı monarşi rejimidir.

aristokrasi

1 . Soylu erki:
"Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?"- F. R. Atay.
2 . Soylular sınıfı.

aristokrasi

Türkçe aristokrasi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. aristocracy; patriciate

aristokrasi

ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihsel yönetim biçimi, soyluerki, aristokratçılık. soylular sınıfı.

aristokrasi

Türkçe aristokrasi kelimesinin Fransızca karşılığı.
aristocratie [la]

aristokrasi

Türkçe aristokrasi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aristokratie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aristokrasi
3 yıl önce

birlikte tarihte aristokrasiler genelde verasete dayanan plütokrasi şeklinde olmuştur. Bir siyasi hükûmet terimi olarak, aristokrasi şu terimlerle karşılaştırılabilir:...

Aristokrasi, Amerika Birleşik Devletleri, Antik Yunan, Asalet, Atina, Aydınlanma, Birleşik Krallık, Demokrasi, Fransız Devrimi, Henry James, Hükümet
Asil
3 yıl önce

toplumlarda soylu sınıfı iktidara ve çok geniş yetkilere sahip iken (bkz. aristokrasi) diğerlerinde sembolik olabilir. Asil sözcüğü Türkçeye en geç 14. yüzyılda...

Oligarşi
3 yıl önce

da hükûmet partisidir." Oligarşik kolektivizm Meritokrasi Plütokrasi Aristokrasi Teknokrasi Jüristokrasi ^ "oligarchy." Online Etymology Dictionary. Erişim:...

Oligarşi, Oligarşi
Jakobenizm
3 yıl önce

ideolojisi aristokrasi yerine cumhuriyettir. Aristokrasinin kurumlarına karşı sert davrandıkları için gericiler tarafından eleştirilmişlerdir. Aristokrasi, teokrasi...

Jakobenizm, Fransız devrimi, Politika, Radikal, Siyaset, Taslak, İdeoloji
Yönetim biçimleri
3 yıl önce

sosyalizmi Sosyalizm Komünizm Sağcı yönetimler Kapitalizm Merkantilizm Aristokrasi Despotluk Faşizm Faşizm Nasyonal sosyalizm (Nasyonel Sosyalist Partizim) Falanjizm Strasserizm...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Elitizm
3 yıl önce

da demokratik politikada etkili olmalarına fırsat sağlayabileceğini savunur. Aristokrasi Meritokrasi Narsisizm Oligarşi Sağ popülizm Sosyal darwinizm...

Elitizm, Aristokrasi, Demokratik, Meritokrasi, Platon, Rekabetçi, Plüralist, Modern elitizm, Robert Michels, Normatif elitizm, Klasik elitizm
Barut komplosu
3 yıl önce

komplosunu takiben 1605 yılında, her sene ekim ya da kasım ayında tekrarlanan aristokrasi zirvesine denk getirilmiştir. 5 Kasım 1605 tarihli bu girişim yalnızca...

Barut komplosu, 1603, 1605, 5 Kasım, Anarşi, Anarşist, Birleşik Krallık, Engizisyon, Guy Fawkes, Guy Fawkes Gecesi, Katolik
Muhteşem Gatsby
6 yıl önce

uzman bir golfçüdür ve şöhreti gölgelidir. West Egg - Yeni Aristokrasi. East Egg - Eski Aristokrasi. Valley of ashes - Amerikan rüyasının çöküşü. Dr. T. J...