Aristokrasi

İktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. İlk çağ sitelerinde, Eski Venedik Cumhuriyetinde bu yönetim şekli hakimdi. Feodal toplumlarda genel olarak aristokrasi örnekleridir. Kelime yapısı bakımından ele alındığında aristokrasi Eski Yunancada aristos: en iyi, krotos: ise kudret anlamına gelir. Yönetimin en seçkin kimselerin elinde bulunduğunu gösteren siyasal bir rejimdir. Siyasi teşkilatlanma tipi olarak aristok

İktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. İlk çağ sitelerinde, Eski Venedik Cumhuriyetinde bu yönetim şekli hakimdi. Feodal toplumlarda genel olarak aristokrasi örnekleridir. Kelime yapısı bakımından ele alındığında aristokrasi Eski Yunancada aristos: en iyi, krotos: ise kudret anlamına gelir. Yönetimin en seçkin kimselerin elinde bulunduğunu gösteren siyasal bir rejimdir. Siyasi teşkilatlanma tipi olarak aristokrasi demokrasinin hatta bazen monarşinin karşıtıdır. Çünkü birçok monarşilerde hükümdar ailesi asiller zümresinin nüfuzunu kırar ve hatta onu yok eder. aristıkrat tabakanın vasıfları doğuştan gelen imtiyaz ve dışarıdan girmeye engel olan bir şeref kanununun bulunmasıdır. Bununla birlikte Monarşi kuvvetlendikçe bu sınırlar gevşer ve "kazanılmış asillik "zümresi doğar. aristokrasi yabancı unsurlara açılma eyilimini gösterdikçe iç bünyesindeki Bağlılıktan birşeyler kaybetmeye başlar.Sonunda ancak bir asiller sınıfı haline gelir Bu durum ise Aristokrasi kurumunun siyasal haklarının, dolayısıylada itibarının sarsılıp zayıflamasına yol açar.

ARİSTOKRASİNİN OLİGARŞİ İLE İLİŞKİSİ Oligarşi, aristokratik yönetimin daraltılmış bir biçimidir. Iktidardaki kimseler bütün aristokrat sınıfını değil bu iktidarı elde tutan paylaşmak istemeyen ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanan bir kaç ailenin temsilcileridir. Görevleri bakımından oligarşi siyasi gücün eşit bölünüşü veya imtiyazlı statüsü olan bir zümrenin toplumda devamlı yerleşmesine doğru gider.Aristokrasiden farkı bu zümrenin mutlaka toplumda "itibarlı" olan bir üstün soylular sınıfının olmaması ve güç kullananların elinde bulunmasıdır.

ARİSTOKRASİNİN MONARŞİ İLE İLİŞKİSİ Bazen siyasi ve dini kudreti aynı aile temsil eder o zaman devlet teokratik olur. Hükümdar otoritesinin tanrı iradesiyle sıkı sıkıya ilişkili sayıldığı monarşi rejimidir.

Diğer anlamları

aristokrasi

1 . Soylu erki:
"Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?"- F. R. Atay.
2 . Soylular sınıfı.

aristokrasi

Türkçe aristokrasi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. aristocracy; patriciate

aristokrasi

ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihsel yönetim biçimi, soyluerki, aristokratçılık. soylular sınıfı.

aristokrasi

Türkçe aristokrasi kelimesinin Fransızca karşılığı.
aristocratie [la]

aristokrasi

Türkçe aristokrasi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aristokratie

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aristokrasi ilgili konular

 • Henry Kissinger

  Dr. Henry Alfred Kissinger (d.
 • Amerikan Bağımsızlık Savaşı

  Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1775–1783 yılları arasında Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika'daki Onüç Koloni arasında geçen ve Amerika B
 • Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi

  Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Ekim 1945 'te, Amerika, Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya'nın açtığı ünlü dava. Mahkemede Nazi
 • Elgin Mermerleri

  Elgin Mermerleri (Parthenon Mermerleri olarak da bilinir) Atina Akropol'ünün bir parçası olan ve günümüzde Londra'da British Museum'da yer alan
 • Atlantik Cephesi (I. Dünya Savaşı)

  Atlantik Cephesi, genelde Britanya Adaları ve Atlantik Okyanusu'nda geçen deniz muharebelerinden oluşur. Birleşik Krallık, nüfusunu beslemek ve
 • Henry Cejudo

  Henry Cejudo (d. 9 Şubat 1987, Phoenix, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri), serbest stilde Olimpiyat şampiyonu Birleşik Amerikalı millî güre
 • Kıbrıs Yunan Alayı

  Kıbrıs Yunan Alayı ( / ''Elliniki Dynami Kyprou''), daha sık hitap edilen kısaltılmış adı ile ELDYK (ΕΛΔΥΚ), Yunanistan Silahlı Kuvvetl
 • UK Singles Chart

  Birleşik Krallık Tekliler Grafiği Resmi Grafik Şirketi (İngilizce kısaltması OCC) adına Birleşik Krallık kayıt endüstrisi tarafından olu
 • UKUSA anlaşması

  İngiltere - Amerika Sözleşmesi Birleşik Devletleri İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki sinyal
 • Özgürlük Bildirgesi

  Özgürlük Bildirgesi (İngilizce: ''Emancipation Proclamation''), Amerikan İç Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham