Tüm bestecilerBu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Besteciler

  Tüm besteciler

  Opera

  Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. "klasik batı müziği" geleneğinin önemli bir parçası olan opera, bir tiyatro eserinde bulunan bir çok unsurun yanısıra, müzikal form veya dansın da ...

  Woo

  WoO kısaltması, açılımı "''Werke ohne Opuszahl''" (Türkçede, "Opus numarası olmayan eserler") olan Alman müzikal kataloğuna ait bir terimden gelmiştir. WoO, 1995'te Harry Halm ve Georg Kinsky tarafından hazırlanmış, Ludwig van Beethoven'a ait orijinal olarak Opus numarası ile ...

  Fütürizm

  Fütürizm kökten ıslahatçı eserleri ve belki de daha çok nazariyeleriyle 20. yüzyıl başında ortaya çıkmış olan aşırı inkılâpçı bir İtalyan edebiyat ve sanat akımıdır.

  Flüt

  Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

  Pınar

  Pınar, suyun çıktığı yer, su kaynağı anlamına gelen bir sözcüktür. Türkçede kadın adı olarak da kullanılır.

  Klavsen

  Klavsen (Fr. Clavecin, İt.

  Vals

  İki kişinin birlikte döne döne yaptıkları bir salon dansı ve bunun müziği.

  Sessiz Film

  Sessiz film üzerine senkronize olarak kaydedilmiş diyalogları olmayan filmdir. Sessiz film teknolojisi 1860 civarında icat edilmiş, fakat film makaralarının kolaylıkla imal edildiği 1880 - 1900 yıllarına kadar fazla kullanılmayan, sıradışı bir yenilik olarak kalmıştır.

  Obua

  Obua, nefesli çalgılar ailesinden bir müzik aletidir. 1170 yılından önce "hautbois" denilen obuanın sözcük kökeni Fransızca'dan İngilizce'ye geçen HAUT ("yüksek") ve BOIS (ahşap nefesli çalgı) bileşik kelimesinden türetilmiştir.

  Kornet

  Kornet bakırdan veya pirinçten yapılmış bakır nefesli çalgılar grubuna bağlı üflemeli bir çalgıdır.

  Akordiyon

  Akordiyon(Akordeon,Akordion), bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır.

  Meksika

  Meksika batısında Pasifik Okyanusu, doğusunda Karayip Denizi ve kuzey doğusunda Meksika Körfezi bulunan Orta Amerika ülkesi. Meksika, kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri sınırında geniş olup, Guatemala ve Belize ile komşu olduğu güneydoğuya doğru daralarak, bir üçgeni andırır. ...