Ezgi

Türkçe'de melodi karşılığında kullanılan ezgi sözcüğü ses dizisi anlamına gelmektedir. Belli bir duyguyu yansıtması için yan yana getirilen notalar dizisine işaret etmektedir.

EZGI (türkçe) anlamı

(Türkçe) Kadın ismi 1. Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran şeşname. 2. Makamla söylenen manzum söz. 3. Beste (bkz. Beste).

EZGI (türkçe) anlamı

1. belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi
2. nağme
3. melodi
4. gidiş
5. yol
6. tarz
7. tempo
8. bir müzik parçasında baştan sona değin belirli yerlerde yinelenen ses dizisi
9. üzüntü
10. sıkıntı
11. kulağa hoş gelen ses ya da söz dizisi
12. ses tonu
13. vurgu
ses perdesinin oluşturduğu söyleyiş örüntüsü.

EZGI (türkçe) anlamı

14. 1 . Belli bir kurallara göre düzenlenmiş
15. kulağa hoş gelen ses dizisi
16. haz
17. nağme
18. melodi
19. Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı.- K. Bilbaşar.
20. 2 . müzikBir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.
21. 3 . mecaziKulağa hoş gelen ses veya söz dizisi.
22. 4 . mecaziGidiş
23. yol
24. tarz
25. tempo
26. Bundan böyle aynı ezgide sürüp gidemez.-
27. 5 . halk diliÜzüntü
28. sıkıntı
29.

EZGI (türkçe) ingilizcesi

1. n. melody
2. tune
3. warble

EZGI (türkçe) fransızcası

1. mélodie [la]
2. accord [le]
3. chant [le]

EZGI (türkçe) almancası

1. n. Melodie
Türkçe'de melodi karşılığında kullanılan ezgi sözcüğü ses dizisi anlamına gelmektedir. Belli bir duyguyu yansıtması için yan yana getirilen notalar dizisine işaret etmektedir. ==Açıklama== Müzikal yapıtlarda bu notalar dizisine bir sözler dizisi de eşlik ettirilebilir; nitekim türkü'ler bu yolla ortaya konmuş sanat yapıtlarıdır. Kişiler türkünün sözlerini göz önüne getirdiklerinde ezgiyi mırıldanırlar, ezgiyi mırıldandıklarında da türkünün sözlerini göz önüne getiriler. Ancak ezgiyi oluşturan notalar dizisi kendisine eşlik eden sözler dizisinden bağımsızdır. Aynı ezgiyi kullanan başka başka türkülerin varlığı da bu durumu kanıtlamaktadır. ==Duyguların Anlatımı== Duygular sanatın her türü ile yansıtılabilir. Şiir, öykü, roman, destan, resim, mimari yapıt ile. Elbette müzik ile de. Dahası duyguların anlatımı bakımından müziğin eşsiz benzersiz bir güce sahip olduğu dahi söylenebilir. Bu güç müziği en eski sanat türü kılan nedendir. Gerçekten de müzik en eski sanat türü olmalıdır. İnsanların yaşadıkları en eski mağaralarda resimlere raslanmış olması resmin en eski sanat türü olduğunu göstermez; müziğin böyle bir iz bırakabilme özelliğinden yoksun oluşu, onun en eski sanat türü oluşunun farkedilmesini engelleyen başlıca etkendir. Gene de farklı dilleri konuşan insanlar açısında müziğin ortak bir dil oluşturması değinilen konuda güçlü bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Nitekim kendi diline benzemeyen dillerde söylenen müzikal yapıtlardan insanların hüzünlenebilmesi, bu sanat türünün bir ortak dil oluşu ve eskiliği konusunda su götürmez bir kanıt sunmaktadır. Burada müzikal yapıtın hüzün yaratabilme özelliği, onun içerdiği ezgiden kaynaklanmaktadır; çünkü ezgi müziğin somutlaşmış ortak dilidir; o, sanat yapıtı olarak kendisini ortaya koyan müzikten başka bir varlık değildir. } لحن Мэлёдыя Мелодия Melodija Melodia Melodie Melodi Melodie Melody Melodí­a Meloodia لحن Melodia Míélodie Melodí­a מלודיה Melodija Melodia メロディ Melodija Melodija Melodi Melodie Melodi Melodi Melodia Melodia Takina Melodie Мелодия Melody Melódia Melodija Мелодија Melodi Мелодія 旋律

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Ezgi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar