Heyet-I Temsiliye

Heyet-I Temsiliye

Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturulan yürütme organıdır. Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye'nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi ve üye sayısı arttırıldı. Heyet-i Temsiliye'nin görevi TBMM'nin açılışı ile sona ermiştir.

Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal'in başkanlığında oluşturulan yürütme organıdır. Sivas Kongresinde ise Heyet-i Temsiliye'nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi ve üye sayısı arttırıldı. Heyet-i Temsiliye'nin görevi TBMM'nin açılışı ile sona ermiştir. Erzurum kongersinde altı doğu ili içerisinde yer alan ve bu yüzden erzurum kongresine katılmış olan sivas vilayeti temsilcileri heyeti temsiliye oluşturulduğunda M.Kemal Atatürk'ün tüm ısrarlarına rağmen Heyeti Temsiliye'ye katılmayı kabul etmemişlerdir bu sebepten sivasta toplanacak olan sivas kongresine sivastan olamayan sivasın seçmediği delegeler kurulca seçilerek görevlendirilmiştir bu kişiler Bekir Sami Bey ve Rauf (orbay)Bey'dir. Bu uygulama bugün hala tartışılagelen "Sivas Kongresinde sivas delegesi var mıydı?" sorusunun tartışılmasına neden olmuştur. Bazı kaynaklarda sivas kongresinin delegeleri arasında yer alan Bekir Sami Bey Tokat delegesi olarak gözükmekte, bazı kaynaklarda ise Sivas delegesi olarak gösterilmektedir bu durum o dönemde sivasın tokat vilayetine bağlı olduğu düşünülerek değerlendirilmekte bazı kaynaklarda da sivas delegesi olmadığı şeklinde değerlendirilmektedir fakat bu durumun esas ortaya çıkış nedeni erzurum kongresine katılmış olan sivas delegelerinin Heyeti Temsiliye'ye katılmamalarından doğmaktadır.

Kaynaklar

* Vikipedi
Önceki Paylaşımlar