Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Bizantoloji

    Bizlerin “Bizans Mimarisi” olarak isimlendirdiğimiz bu ekol aslında Roma Mimarisi’nden türeyen bir kol olarak görülmelidir. Aslı itibariyle “Bizans” isimledirmesi dahi yanlıştır. Bu isim ilk defa 16.