Isi Nedir?

isi nedir? isi nedir?
2009-10-15T17:21:05+03:00
Isı'nın özellikleri
* Isı ölçülebilir büyüklüklerdir.
* Isı enerji çeşididir.
* Isı kalorimetre ile ölçülür.
* Isı birimi calori veya Joule'dür.
* Isı madde miktarına bağlıdır.

Isı Enerjisi
Maddenin sıcaklığını artırmak için verilmesi gereken enerji çeşidine ısı enerjisi denir. Q ile gösterilir. Isı bir enerji çeşidi olduğundan enerji birimleri ısı birimleri olarak alınabilir. Uluslararası birim (SI) sistemine göre enerji birimi Joule (Jul)dür.

* 1 cal = 4,18 Joule dür.

Sıcaklık Değişimi
Elimizle bir maddeye dokunduğumuzda sıcaklık hissediyorsak madde elimize ısı veriyordur. Dokunduğumuzda soğukluk hissediyorsak elimiz maddeye ısı veriyordur. Buna göre, sıcaklıkları farklı olan iki madde karıştırıldığında ya da birbirine değecek şekilde yan yana konulduğunda aralarında ısı alış verişi olur. Sıcak olan madde ısı verip sıcaklığı azalırken, sıcaklığı düşük olan madde ısı alarak sıcaklığı artar ve sonuçta ısıl denge sağlanır. Isı akışı her zaman sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru olur. Sıcaklıkları eşit olan maddelerde ısı alış verişi olmaz.

Öz ısı
Yalnız sıcaklık değişimine bakılarak bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı miktarı bulunamaz. Çünkü sıcaklık değişimi maddenin cinsine ve miktarına bağlıdır. Bir maddenin cinsinin ısınmaya etkisi öz ısı olarak ifade edilir. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli ısı miktarına öz ısı denir. c ile gösterilir.

Isı Sığası
Bir maddenin kütlesi ile öz ısısının çarpımına (m.c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlıdır. Dolayısıyla ayırt edici bir özellik değildir.

Isı Alış Verişi
Isıca yalıtılmış bir ortamda bir araya konulan sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alış verişi olur. Daha öncede açıklandığı gibi yalnız cisimler arasında ısı alış verişi var ise, alınan ısı verilen ısıya eşittir. Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisme doğru olur.

Erime Isısı
Erime sıcaklığındaki bir katının 1 gramının yine aynı sıcaklıkta sıvı hale gelmesi için verilmesi gerekli ısıya erime ısısı denir. Erime ısısı da ayırt edici bir özelliktir. Kütlesi m olan, erime sıcaklığındaki bir katıyı eritmek için verilmesi gereken ısı miktarı, Q=m. Le bağıntısı ile bulunur.
0 Yorum Yap
isi nedir? isi nedir?
2009-10-15T17:09:27+03:00
Isı nedir? Ne anlama gelir daha iyi anlamak için:

Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca ısı bazı kimyasal ve fiziksel olayların gerçekleşmesine neden olur.
0 Yorum Yap
isi nedir? isi nedir?
2009-10-15T16:51:28+03:00
Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez, ancak sistem sınırlarında ve geçiş halinde iken belirlenebilir. Her ikisi de birer eğri fonksiyonudurlar. Bir başka deyişle, ısı ve iş geçiş halindeki enerjilerdir. Isı sıcak bir maddenin soğuk maddeye ilettiği sıcaklığı sağlayan bir enerji türüdür.

Isının yayılma yolları
Isı üç şekilde yayılır:
* İletim: Burada ısı enerjisi molekülden moleküle aktarılır. Bunun için moleküllerin birbirine dokunması gerekir. Bu yayılma biçimi daha çok katılarda görülür.Sıcak cisimden soğuk cisime doğru aktarılır.
* Konveksiyon: Burada ısı enerjisini taşıyan hareketli bir ortamdır. Örneğin kalorifer peteklerindeki ısı havaya aktarılır hava bu ısıyı çevredeki cisimlere taşır. Başka bir örnek olarak kaynayan suyu verebiliriz. Isınma ilk önce aşağıdan başlar ve ısınan su molekülleri yukarı doğru çıkar. Soğuk olanlarda aşağı iner.
* Işıma: Bunun için maddesel bir ortam olmak zorunda değildir. Örneğin güneşteki ısı enerjisi ve elektrik ocağındaki ısı enerjisi ışıma yolu ile çevredeki cisimlere taşınır.

Isı enerjisi akışkanlarda (sıvı ve gazlarda) konveksiyon yoluyla ilerler. Konveksiyon ısının maddesel yerdeğiştirme ile yayılmasıdır. Gazın ısınan bölgesinde kısmi basınç artar ve yüksek basınçtan düşük basınca doğru gaz hareketi olur. Dolayısıyla sıcak gaz soğuk gaza doğru yerdeğiştirir. Gaz hareketi sayesinde gazın bir tarafındaki ısı her yere yayılır. Sıvılarda da benzer bir durum oluşur.

Isı katılarda iletim yolu ile yayılır. Katı maddenin molekülleri herhangi bir yolla hızlandırılırsa, hızlanan bu moleküller yanındaki moleküle daha hızlı çarpacağından yanındaki molekülleri de hızlandırır. Bu olay böylece devam eder ve sıcaklık katının her yanına dağılmış olur.

Isı ve sıcaklık arasındaki farklar
• Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir.
• Isı enerji çeşididir, sıcaklık enerji değildir.
• Isı kalorimetre ile, sıcaklık ise termometre ile ölçülür.
• Isı birimi calori veya Joule'dür, Sıcaklık birimi ise sadece Derece'dir.
• Isı madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık ise madde miktarına bağlı değildir.
1 Yorum Yap
otilla çok güzel yapmışsın canım tatlım
2014-12-02T19:45:46+02:00 · 1
isi nedir? isi nedir?
2006-10-06T17:51:49+03:00
Isi bir enerji biçimidir . Bütün maddelerin içindeki atom ve moleküllerin sürekli hareketiyle ortaya çikar. Atom ve moleküller ne kadar hizli hareket ederse, madde ya da nesne de o kadar çok isinir . Atom ve moleküllerin hareketi birkaç yoldan hizlandirilabilir . Bunlardan biri kimyasal tepkimedir .Örnegin bir yakit yandigi zaman bir kimyasal tepkime gerçeklesir. Bir baska hizlandirici da sürtünmedir . iki cismi birbirine sürterek isi üretilebilir. Isi ile sicaklik ayni sey degildir . Bir nesnenin sicakligi, onun ne kadar soguk ya da sicak oldugudur . Sicaklik termometre ile ölçülür . Isi ise sicaklik farki sonucunda bir nesnenin bir baska nesneye aktardigi enerjidir . En çok kullanilan isi ölçü birimi kaloridir . Bir kalori, 1 gram suyun sicakliginin 1 derece yükseltilmesi için gerekli isi miktaridir . Buna gram-kalori de denir. Besinlerdeki enerji miktari kilogram-kaloriyle ölçülür. Yani besinin bir kalorisi dendiginde 1.000 gram-kalori anlasilir .
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar