Kalori

Kalori, simgesi "cal"dir. Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli enerji veya ısı miktarı olarak tanımlanan bir enerji birimi. Kilokalori (bâzan kilogramkalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir.

KALORI (türkçe) anlamı

1. Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
2. Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.

KALORI (türkçe) anlamı

3. normal atmosfer basıncında
4. ısınma ısısı 15 c lik suyunkine eşit olan bir cismin
5. bir gramının sıcaklığını 1 c yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi.besinlerin
6. dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve erkesini sağlama değerleri de kaloriyle ölçülür. bir gram yağ
7. aşağı yukarı 9 kalori verir. çalışan bir insanın bir günde ortalama 3000 kaloriye gereksinmesi vardır.

KALORI (türkçe) ingilizcesi

1. n. calorie
2. calory
3. therm

KALORI (türkçe) fransızcası

1. calorie [la]

KALORI (türkçe) almancası

1. n. Kalorie
2. Wärmeeinheit
Kalori, simgesi "cal"dir. Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli enerji veya ısı miktarı olarak tanımlanan bir enerji birimi. Kilokalori (bâzan kilogramkalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir. Yiyeceklerin kalori değeri umûmiyetle kilokalori terimi ile ifâde edilir ve ekseriyâ kilo söylenmeyip sâdece kalori olarak belirtilir.

Takriben 1925’ten beri kalori, jul terimi ile belirlenmektedir. Enerji birimi olarak kalori, bir tesir elde edecek şekilde bir maddeye ısının verildiği veya eklendiği fen ve mühendislik dallarında ısı miktarını belirlemek için kullanılır. Maddelerin ısı kapasiteleri, erime ve buharlaşma ısıları ve kimyevî değişmeye bağlı reaksiyon ısıları daima kalori terimi ile ifade edilir. Bir kalori yaklaşık 4,18 jouleye eşittir.
Önceki Paylaşımlar