Kavimler Göçü Ve Sonuçları Nelerdir?

Hunlar, IV. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başladılar. Karadeniz’in kuzeyinde bulunan ve Romalılar tarafından barbar olarak adlandırılan kavimleri göçe zorladılar. Bu olaya Kavimler Göçü denmektedir.

Kavimler Göçünün sonuçları:
1. Avrupa’ya gelen kavimler yerli halkla kaynaşarak bugünkü Avrupa milletlerinin
temellerini attılar.
2. Roma İmparatorluğu, 395’de ikiye ayrıldı. 476’da Batı Roma İmparatorluğu
yıkıldı.
3. Avrupa’da Feodalite denen yönetim biçimi ortaya çıktı.
4. İkçağ sona erdi Ortaçağ başladı.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar