Konut

Konut

Ev ya da konut, içinde insanların yaşadığı, çevresi duvarlarla çevrili, odalara bölünmüş, kendine ait çatısı ve bazen de bahçesi olan ahşap, toprak veya betonarme yapı. Etrafındaki evlere temas etmeyen ve genellikle kendine has bahçesi olan evlere müstakil ev denir.

KONUT (türkçe) anlamı

1. İnsanların içinde yaşadıkları ev
2. apartman vb. yer
3. mesken
4. ikametgâh
5. Kimsenin konutuna dokunulamaz.- Anayasa.

KONUT (türkçe) anlamı

6. bir insanın yatıp kalktığı
7. iş zamanı dışında kaldığı ya da tüzelkişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev
8. apartman gibi yer
9. mesken
10. ikametgâh
11. bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belit'ten daha az olan ve tanımlanmayan ilkel gerçek
12. koyut
13. postulat

KONUT (türkçe) ingilizcesi

1. n. housing
2. house
3. domicil
4. domicile
5. residence
6. abode
7. condo
8. dwelling
9. habitation
10. quarters

KONUT (türkçe) fransızcası

1. habitation [la]
2. demeure [la]
3. domicile [le]
4. asile [le]
5. couvert [le]
6. logement [le]
7. résidence [la]

KONUT (türkçe) almancası

1. n. Behausung
2. Haus
3. Postulat
4. Quartier
5. Sitz
6. Unterkunft
7. Wohngebäude
8. Wohnhaus
9. Wohnung
Konut ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: ev

Önceki Paylaşımlar