Kuzey-Doğu Türkçesi Ve Gelişimi

Kuzey-Doğu ve Türkçesi hakkında bilgi lazım.Yardımınız için şimdiden sağolun.

Kuzey-doğu Türkçe'si önce 13 ve 14. asırlarda, bir müddet, Eski Türkçe'nin tabiî ve yeni bir devamı olarak eski ve yeni arasında köprü vazifesi gören bir geçiş devresi hâlinde devam etmiş, sonra 15. asırdan itibaren Kuzey Türkçe'si ve Doğu Türkçe'si olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır. Son zamanlara kadar devam eden bu yazı dillerinden Kuzey Türkçe'si, Kıpçak Türkçe'sidir. Doğu Türkçe'si ise Çağatayca gibi yanlış bir isimle anılan ve Timur devrinde başlayarak 15. ve 16. asırlarda kuvvetli bir edebiyat meydana getirmek suretiyle en parlak çağını yaşadıktan sonra son zamanda yerini modern Özbekçe'ye bırakan yazı dilidir.
0 Yorum Yap
Eski Türkçe'den sonraki devrede Türkçe karşımıza birden fazla yazı dili ile çıkmaktadır. Bunun nedenleri:

1. Orta Asya'daki Türklük aleminin parçalanarak büyük kütleler halinde Hazar denizi'nin kuzeyinde ve güneyinden batıya yayılması.
2. Yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi.
3. İslam kültürünün Türkler arasına gittikçe kuvvetli bir şekilde yerleşmesi.

İşte bu gibi nedenlerden ötürü Eski Türkçe ömrünü tamamlamış ve ayrılan Türk kollarının yeni kültür merkezleri etrafında kendi şivelerine dayanan yazı dilleri meydana getirmeleri birden fazla yazı dilinin doğmasına ve gelişmeye başlamasına neden olmuştur.

Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi


Kuzeydoğu Türkçe'si: 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.günümüzde yerini Özbekçe'ye bırakmıştır.
Batı Türkçe'si: 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Batı Türkçe'si iç ve dış gelişme ve değişiklikle bakımından üç evreye ayrılır.
1. Eski Anadolu Türkçe'si
2. Osmanlıca
3. Türkiye Türkçe'si
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar