l

L Türk alfabesinin on beşinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada “lam” adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ünlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumuşak, yayvan ve akıcı bir sestir. L sesi, Orta Asya Türkçesinden beri Türkçenin bütün lehçelerinde ince ve kalın şekliyle yer almıştır. Türkçe kelimelerde kelimelerin yalnız ortasında ve sonunda kullanılır. Yabancı d

L (almanca) türkçe anlamı

1. L

L (türkçe) anlamı

2. romen rakamları dizisinde elli sayısını gösterir.

L (türkçe) ingilizcesi

1. n. 12th letter of the English alphabetn. l
2. 12th letter of the German alphabetn. l
12th letter of the English alphabet,

l (almanca) ingilizcesi

3. n. 12th letter of the English alphabet,

l (ingilizce) italyancası

1. s. l
2. L
L Türk alfabesinin on beşinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada “lam” adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ünlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumuşak, yayvan ve akıcı bir sestir.

L sesi, Orta Asya Türkçesinden beri Türkçenin bütün lehçelerinde ince ve kalın şekliyle yer almıştır. Türkçe kelimelerde kelimelerin yalnız ortasında ve sonunda kullanılır. Yabancı dillerden alınan kelimelerde ise kelimelerin başında da yer alabilmektedir. Mesela; lahana (aslı İtalyanca) lider (aslı İngilizce), lif (aslı Arapça), laboratuvar (aslıFransızca), limon (aslı Farsça) gibi. Başında “l” sesi bulunan kelimeler Türkçeye geçince, dilimizde kelime başında l sesi bulunmadığından, halk ekseriya bir sesli harf getirir. (ilazım lazım, ilahna lahana gibi) Ancak bu durum her kelimede görülmeyebilir.

Harfin Orhun Türkçesinde ince ve kalın olmak üzere (Y, V) gibi iki şekli vardır.

Türkçe yazı dilinde bazı kelimelerde, kendisinden sonra “a” gelen hallerde l sesinin ince okunması gerekirse “a”nın üstüne bir (^) işareti konur.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  SQL

  SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle ``Yapısal Sorgulama Dilinin`` kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri ...

  La'l

  Lâ'l, Sertab Erener'in ikinci stüdyo albümüdür.

  Lât

  El-Lât (Al Laht) yani Lât ("Tanrıça"), İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası. En büyük tapınağı Taif'te bulunuyordu.

  L'Aquila

  L'Aquila, (1863'e kadar: Aquila, 1863-1939 doneminde: Aquila degli Abruzzi)Orta İtalya'daki Abruzzo bölgesinin ve L'Aquila ili'nin merkezi olan şehir. L'Aquila sehri Abruzzo Bolgesi'nin baskentligini Pescara sehri ile ortaklasa yuklenmektedir.

  MySQL

  MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

  Ål

  í…l,Norveç`in Buskerud eyaletinin bir şehridir.

  L. Ron Hubbard

  Lafayette Ronald Hubbard (ya da L. Ron Hubbard) (d.

  L

  L Türk alfabesinin on beşinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada “lam” adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ünlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumuşak, yayvan ve ...

  Hélène Cixous

  Hélène Cixous (d.

  Zelletü'l-Kari

  Okuyanın sürçmesi, yanılması. Bu sözün fıkıh ıstılahında karşılığı; Namaz kılan bir müslümanın, namazda okuduğu âyette yanlışlık yapmasıdır. Yapılan bu yanlışlığın namaz bozup bozmaması yanlışlığın ölçüsü veya kasde dayanıp dayanmaması ile ilgilidir.

  Zevi'l-Erham

  Arapça zû, "sahip", rahim veya rahm "nesep hısımlığı", "nesep hısımlık bağı" demektir. Zevî'l-erhâm, zû'r-rahim'in çoğulu olup, genel olarak nesep hısımlarını ifade eder. Bu anlamda, ashabü'l-ferâiz, asabe veya diğer nesep hısımları kapsama girer.

  İbnü L-Heysem

  İbnü'l-Heysem (965 - 1039) optik konusunda çalışmış ve çok başarılı olmuş bilim adamlarından birisidir. Optiğin görme, yansıma, kırılma, gökkuşağı ve renk gibi hemen bütün konularında incelemelerde ve araştırmalarda bulunmuştur. Asıl büyük başarısı, çok eski ...

  İbnü L-Baytar

  İslâm Dünyası'nda 13. yüzyılda yaşamış olan en önemli bitkibilimci İbnü'l-Baytâr'dır (öl.1248).

  İbnü L-Münzir

  Memlûk Sultanı el-Nâsir ibn Kalâûn'un imrahor ve başbaytarı olan ve bütün Ortaçağ Dünyası'nın en büyük veteriner hekimi olarak görülen Bedrüddin İbnü'l-Münzir el-Baytar ( ? - 1340), Sultan'ın bilime ve bilginlere duyduğu dostluktan ve hayvanlara duyduğu sevgiden cesâret ...