e

E Türk alfabesinin altıncı harfi. Fizikte “é”, elektronun sembolüdür. Osmanlıcada “elif” harfinin hemzeli şekli olup, bunun üstünlü olarak okunmasıdır. Türkçede dil ve damağın ön tarafında telaffuz edilir ve telaffuzu sırasında dilin ucu alt çenenin ön dişlerine yapışır. E orta uzunlukta geniş ve ince bir sestir. Açık ve “i” sesine yakın kapalı şekilde kullanılan “e” harfi, Anadolu ve Rumeli ağızlarında karışmış durumdadır. Türkiye Türkçesinde açık ve kapalı olan “e” seslerinin yazılışı a

E

E Türk alfabesinin altıncı harfi. Fizikte “é”, elektronun sembolüdür. Osmanlıcada “elif” harfinin hemzeli şekli olup, bunun üstünlü olarak okunmasıdır. Türkçede dil ve damağın ön tarafında telaffuz edilir ve telaffuzu sırasında dilin ucu alt çenenin ön dişlerine yapışır. E orta uzunlukta geniş ve ince bir sestir. Açık ve “i” sesine yakın kapalı şekilde kullanılan “e” harfi, Anadolu ve Rumeli ağızlarında karışmış durumdadır. Türkiye Türkçesinde açık ve kapalı olan “e” seslerinin yazılışı aynıdır.

Kapalı “e” sesi, Türkçede daha çok ilk hecede görülür: El (yabancı), yedi, yemek gibi. Açık “e” sesi ise hemen her hecede görülebilir: Et, emek, elemek gibi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

e

i. zayıf not

e

türk abecesinin altıncı harfi; sesbilim bakımından ince ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir; başına getirildiği tümcedeki kavrama göre türlü tonlar alarak kimi duyguları anlatır. nota imlerini harflerle gösterme yönteminde "mi" sesini bildirir; (soru vurgusuyla) şaşma ve merak anlatır. sonuç niteliğinde bulunan tümcenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi koşul niteliğinde olan bir tümce yerini tutar.

e

Almanca e kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. Mi notası (n)

e

Fransızca e kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. e, fifth letter of the English alphabet

e

Almanca e kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. third tone of the C-major scale (Music)

e

İtalyanca e kelimesinin İngilizce karşılığı.
(est) ] conj. and

e

İtalyanca e kelimesinin İngilizce karşılığı.
(est) ] conj. and

e

İtalyanca e kelimesinin İngilizce karşılığı.
(est) ] conj. and

e

İtalyanca e kelimesinin İngilizce karşılığı.
(est) ] conj. and


İlgili konuları ara

Yanıtlar