Bir din-inanç olan "Mani", Halk edebiyatı türü olan "Mani", ALLAH C.C.'ün doksandokuz güzel ismin birisidir "Mani", Psikolojik rahatsızlıklar sınıfına girmektedir "Mani"

MANI (türkçe) anlamı

1. Kişinin sevinç
2. güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.

MANI (türkçe) anlamı

3. kişinin sevinç
4. güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh sayrılığı.
5. çoğu birinci
6. ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan
7. daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu.

MANI (türkçe) ingilizcesi

1. [Mani]n. hand
2. deal
3. game
4. side
5. fist
6. coat
7. lead
8. n. obstacle
9. hindrance
10. impediment
11. crimp
12. disincentive
13. slashing

MANI (türkçe) fransızcası

1. manie [la]

MANI (türkçe) almancası

1. die Hindernis
2. die Sucht
3. die Besessenheit
Mani kelimesi ile başlayan dört adet konu başlığı vardır. Bunlar;
 • Mani
 • Mani
 • Mani
 • Mani

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Artık Mani

  Düz manilerin sonuna uyakları aynı olan iki dize daha getirilerek yapılan manilerdir. Yedekli mani de denir.

  Mani (din)

  Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam inancında Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifâde amacıyla ...

  Mani (edebiyat)

  Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bend'den meydana gelir. Dört mısradan ibaret bağımsız şiirlerdir. Ancak beş, altı ve yedi mısralı mani'lere de rastlamak mümkündür. Ama dizeleri ...

  Yedekli Mani

  Düz manilerin sonuna uyakları aynı olan iki dize daha getirilerek yapılan manilerdir. Yedekli mani de denir.Cinas kullanılmaz.1. dizesinde anlam yüklüdür genelde.

  Mani Dini

  "Mani dini" ya da "maniheizm" 3`ncü yy.`da Pers İmparatorluğu`nda Mani tarafından kurulan ve kısa sürede hızla büyük bir coğrafyaya yayılan bir din.

  Mani (Tıp)

  Mani, depresyondan çok daha az görülmekle birlikte, ender rastlanan bir durum değildir. İlk nöbet çok kere adolesans döneminde olur ve hastalık ortalama otuz

  Yoksa Mani

  Yoksa Mani", Hande Yenerin ilk stüdyo albümü ''Senden İbaret''ten (2000) bir şarkı. Altan Çetin tarafından yazılıp bestelenmiş, Çetin ile Özgür Yedievli tarafından düzenlenmiştir. Klibi, albümünün üçüncü ve son klibidir, Murad Küçük yönetmenliğinde çekilmiştir. Olay ...

  Kamer Mani

  Kamer Mani (d. 21 Ocak 1992 - Trabzon) - Türk basketbolcudur.

  Mani (islam)

  Allah'ın adları (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, ''El Esmâ ül Hüsnâ'' / Güzel İsimler), İslam dini terimi. Allah'ı anmak için kullanılan isimlere