Mani

Bir din-inanç olan "Mani", Halk edebiyatı türü olan "Mani", ALLAH C.C.'ün doksandokuz güzel ismin birisidir "Mani", Psikolojik rahatsızlıklar sınıfına girmektedir "Mani"

MANI (türkçe) anlamı

1. kişinin sevinç
2. güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh sayrılığı.
3. çoğu birinci
4. ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan
daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu.

MANI (türkçe) anlamı

5. Kişinin sevinç
6. güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.
7.

MANI (türkçe) ingilizcesi

1. [Mani]n. hand
2. deal
3. game
4. side
5. fist
6. coat
7. lead
8. n. obstacle
9. hindrance
10. impediment
11. crimp
12. disincentive
13. slashing

MANI (türkçe) fransızcası

1. manie [la]

MANI (türkçe) almancası

1. die Hindernis
2. die Sucht
3. die Besessenheit
Mani kelimesi ile başlayan dört adet konu başlığı vardır. Bunlar;
  • Mani
  • Mani
  • Mani
  • Mani
Önceki Paylaşımlar