--}}

Oğuz Han

Oğuz Han Hun-Oğuz destanı kahramanı. Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanıdır ve destanda Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilir. Uğuz Han, Uz Han veya Oğur (Ogur, Ugur) Han olarak da bilini

Oğuz Han Hun-Oğuz destanı kahramanı. Türk neslinden Kara Hanın oğludur. Üstün kahramanlık ve teşkilatcılık vasıflarına sahipti. Gençliğinde, Oğuz boylarının canına ve malına zarar veren korkunç bir canavarı öldürerek Ünlü oldu. Milattan önceki bin yılı içinde, Asya ve Avrupa kıtalarındaki devletleri itaati altına aldı. azerbaycan, Kafkasya, Anadolu, Irak, Suriye'ye sefer edip, Şam'a kadar geldi. Oğuz Hanın bu seferinden pekçok coğrafi millet ve boy adı zamanımıza kadar gelebilmiştir (Bkz. Oğuz Kağan Destanı). Destani Oğuz Hanın, Türkçe “Alp Er Tunga”, Çince “Mete”, Farsça “Efrasiyab” olduğu da rivayet edilir.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Oğuz Han
Oğuz Han