Oyuncak

Oyuncak

Oyuncak Oyun araçlarına verilen umumi ad. Oyuncakların tarihi çok eskilere dayanır. Oyuncaklar, milletlerin kültürlerine ve geçirdikleri tarihi çağlara göre büyük farklılıklar arzeder. Teknik bakımdan da basitten, asrımızın en kompleks oyuncaklarına kadar uzanan bir sıralamaya tabi tutulan oyuncakların bilinen en eski çeşidi toptur. Günümüzde müzelerde teşhir edilen ve ne olduğu hakkında kesin bir hükme varılamayan parçaların bir çoğunun, devirlerinin oyuncakları olduğu kabul edilmektedir

OYUNCAK (türkçe) anlamı

1. oynayıp eğlenmeye yarayan her tür nesne ya da araç.önemsiz ve kolay iş.başkalarınca bir araç gibi kullanılan
2. hiçe sayılan
güçsüz kimse.

OYUNCAK (türkçe) anlamı

3.
4. 1 . Oynayıp eğlenmeye yarayan her şey:
Çocuğun elinde oyuncak bir köpek.- B. Felek.
5. 2 . mecaz Önemsiz ve kolay iş:
Oyuncak değil
6. mesele çok ciddi.- .
7. 3 . mecaz Başkaları tarafından bir araç gibi kullanılan
8. hiçe sayılan güçsüz kimse.

OYUNCAK (türkçe) ingilizcesi

1. adj. toyn. toy
2. plaything
3. putty
4. sport

OYUNCAK (türkçe) fransızcası

1. jouet [le]
2. joujou [le]
3. amusette [la]
4. plaisanterie [la]

OYUNCAK (türkçe) almancası

1. n. Spielzeug
Oyuncak Oyun araçlarına verilen umumi ad. Oyuncakların tarihi çok eskilere dayanır. Oyuncaklar, milletlerin kültürlerine ve geçirdikleri tarihi çağlara göre büyük farklılıklar arzeder. Teknik bakımdan da basitten, asrımızın en kompleks oyuncaklarına kadar uzanan bir sıralamaya tabi tutulan oyuncakların bilinen en eski çeşidi toptur. Günümüzde müzelerde teşhir edilen ve ne olduğu hakkında kesin bir hükme varılamayan parçaların bir çoğunun, devirlerinin oyuncakları olduğu kabul edilmektedir.

Oyuncakların en önemli maksadı, oyun çağı çocuklarının gerçek hayata kolayca intibakını sağlamaktır. Yetişkinlerin günlük hayatta kullandıkları bütün araç ve malzemelerin küçük ve basit örnekleriyle oynayan çocuklar, farkında olmadan kendilerini hayata hazırlamaktadır. Kısaca söylemek gerekirse hem eğlenmekte hem de öğrenmektedirler.

Oyuncak yapımında bugün en ileri seviyede bulunan ülkeler arasında ilk sıraları Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri almaktadır. Eskiden evlerde, küçük atölyelerde yapılan basit oyuncaklar, artık yerlerini elektronik oyuncaklara bırakmışlardır. Çocukların erkek, kız olmasına ve yaşına göre oynadığı oyunlar farklılık göstermektedir. Günümüzde, zekayı geliştiren, çocuğu yeni bir şeyler yapmaya alıştıran oyuncaklar tercih edilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar