Roma

İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idarî ve ruhanî merkezidir. Yüzölçümü 1508 km2 ve belediye olarak nüfûsu da üç milyon civarındadır.

Roma (almanca) ingilizcesi
1. n. Romany
2. Gypsy
member of a nomadic Indian people who immigrated to Europe and North America during the 15th-18th centuries,
Roma (almanca) ingilizcesi
3. n. Romany
4. Gypsy
member of a nomadic Indian people who immigrated to Europe and North America during the 15th-18th centuries,
ROMA (türkçe) ingilizcesi
5. n. Rome
6. capital city of Italy,
Roma (almanca) fransızcası
1. n. rom (pl)
ROMA (türkçe) almancası
1. npr. Rom

Roma hakkında detaylı bilgi

İtalya'nın başkenti. İtalya'nin ve Latium bölgesinin baskentidir. Tiber ve Aniane nehirleri arasinda ve Akdeniz'e yakindir. 2, 546, 807 nüfuslü sehirde Katoliklerin ruhani lideri Papa'nin yasadigi Vatikan da yer almaktadir.

Roma, Italya'nin en kalabalik sehridir ve 1290 m2 lik yüzölcümüyle Avrupa'nin en genis yüzeye yayilmis baskentlerinden biridir. Milano, Napoli, Torino, Bolonya, Palermo, Catania, Floransa, Genova ve Bari'nin toplamindan daha genis bir yüzölcümüne sahiptir. Roma Büyüksehir'in toplam nüfusu 4 milyondur. Su andaki Belediye Baskani, Sosyal Demokrat Partili Walter Veltroni'dir.

75 milyar € luk gelirle Italya'nin toplam milli hasilasinin % 6.5 unu tek basina kazanir.

2, 800 yillik sehir, sirasiyla ve resmi adlariyla; eski Roma'nin, Roma Kralligi'nin, Roma Cumhuriyeti'nin, Roma Imparatorlugu'nun, Papalik Yönetiminin, Italyan Kralligi'nin ve Italya Cumhuriyeti'nin merkezi ya da baskenti olmustur.

İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idari ve ruhani merkezidir. Yüzölçümü 1508 km2 ve belediye olarak nüfusu da üç milyon civarındadır.

Surlarla çevrili şehir merkezi, Roma’nın tarihi zenginliklerinin büyük bölümünü barındırmasına mukabil belediye alanının çok az bir kısmını kaplar ve Roma’nın bulunduğu on iki idari biriminin en küçüğünü oluşturur.

Roma’da yaz ayları kuru ve sıcak geçer. Ortalama sıcaklık 24°C’nin üstündedir. Yağış daha ziyade bahar aylarında düşer. Yaz aylarında akşam üstleri Tiren Denizi’nden serin rüzgarlar eser. Kışın da kuzeyden soğuk rüzgarlar alır.

Roma’nın arkeolojik zenginliklerinin büyük bölümü, üzerinde eski şehrin kurulduğu Yedi tepede yer alır. Roma’nın kuruluşuna ait efsanelerden biri de şehrin Polatium Tepesinde bir çoban tarafından büyütülen Romus ve Romulus tarafından kurulduğu yolundadır.

Roma’da sanayi önemli bir seviyede değildir. Elektronik eşya, kimyasal madde, giyim eşyası ve gıda maddesi üretimi gibi hafif sanayiler başlıca sanayi dallarıdır. Şehir nüfusunun büyük kesimi inşaat, turizm ve film sektörlerinde çalışır. Her üç kişiden birinin motorlu taşıtının bulunduğu şehirde trafik en önemli meselelerden birini oluşturur.

Mussolini’nin başlattığı ve sonraki yıllarda geliştirilen metro ağı ulaşımın rahatlatılmasında önemli bir faktör olmuştur. Roma Batı Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olmakla birlikte ülkenin en gürültülü ve mali meseleleri en fazla olan şehridir. Konut problemi merkezi idarenin başındaki en büyük problemlerden biridir. Bilhassa ülkenin güneyindeki yoksul vatandaşların şehre akın halinde göç ediyor olmaları meseleleri daha da ağırlaştırmaktadır.

Roma’daki başlıca yükseköğretim kurumu 1303’te kurulmuş olan Roma Üniversitesidir. Üniversitenin, Üniversite Şehri adıyla anılan kampüsü, Tesmini İstasyonunun doğusundadır.

Roma’nın kurulu olduğu bölgede ilk kalıcı yerleşim M.Ö. 1000 tarihlerinde başlar. Altıncı yüzyıla doğru yerleşim birimlerinin birleşmesiyle bölgede tek bir siyasi idare altında birleşmiş güçlü bir şehir ortaya çıktı. M.S. 2. yüzyıla doğru Roma en parlak dönemini yaşarken nüfusu da büyük ölçüde artmıştı. Bu tarihlerde şehir ihtişamlı binalarla süslenirken diğer yandan işsizlik ve sefalet büyük boyutlara ulaştı. Roma’nın meseleleriyle sistemli bir şekilde ilgilenen ilk hükümdar, kanallarla Tiber Irmağının akışını düzenleyen ve Campus Martius’u yaptıran Sezar oldu. Sonraki yıllarda geçirdiği yangın ve veba salgınlarıyla 6. yüzyılın sonuna gelindiğinde Roma’nın nüfusu 50.000’in altına düşmüş ve şehir Katolik Kilisesinin denetimi altına girmişti. On dördüncü yüzyılın ilk yarısında papalık ve imparatorluk yanlıları arasındaki mücadeleler neticesinde şehir yıkımın eşiğine geldi. 1309’dan beri Avignon’da bulunan papalık merkezi 1377’de yeniden Roma’ya taşındı ancak bu da durumu değiştirmedi ve 15. asrın başlarında Roma hırsızların, serserilerin ve sefaletin kol gezdiği bir şehir olmuştu.

On yedinci ve on sekizinci asırlarla Roma’nın soylu aileleri bir yandan kilise içinde güçlü konumlar elde etmek için gayret sarfederken bir yandan da yeni saraylar inşa ettirdiler. Sanatçıları korumaları altına aldılar. Ama bütün bu gayretlere rağmen 18. asra gelindiğinde, Roma kötü caddeleri, yetersiz kanalizasyon şebekesi ve ışıklandırmasıyla Avrupa’nın en geri kalmış şehirlerinden biriydi.

1798’de Napolyon’un orduları tarafından işgal edilen şehir, 1809’da Papalık Devletleriyle birlikte Fransız İmparatorluğuna bağlandı. 1861’de İtalya Krallığının ilanından sonra Roma dışındaki Papalık Devletlerinin çoğu krallığa bağlandı. Fransız askerlerinin Roma’dan çekilmesinden sonra Ekim 1870’te Roma Birleşik İtalya’nın başşehri oldu. 1929’da imzalanan antlaşmayla papalık İtalya Devletini tanırken, İtalya da papalığın Vatikan şehri üzerindeki hakimiyetini onayladı.

Birinci Dünya Savaşından sonra Roma eski surları aşarak geniş bir alana yayılmaya başladı. Buna paralel olarak nüfus da kısa sürede iki katına çıktı. 1920’lerde ve 1930’larda Mussolini’nin idaresi sırasında Roma ihtişamlı binalar ve geniş caddeleriyle modern bir şehre dönüştü. Mussolini’nin arkeolojik kazıları desteklemesi Antik Çağdan kalma pekçok kalıntının ortaya çıkarılmasını sağladı ve Roma günümüzde bir turizm şehri özelliğini kazandı.

Roma nerede?

Roma haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Amedeo Minghi tarafından söylenen Roma adlı şarkının sözleri.

te ne 'mporta assai de m?,
e io,
m'accoro assai pe 'tt?.
te sto appresso
e tu?
ma che guardi?
'ndo' te perdi tu,
che butti er core un p? de qqu?,
e 'n p? de l?,
a che pensi?
a te, te 'mporta assai de 'me
che m'addoloro assai pe 'tt?.
sai so' storie vere
solo quelle 'ndove toppa er core,
e sbatte l'ali e tu me pari matta e scordarella
che sei bella roma
perch? tu
sei bella ancora?

mettemo caso ce se ne rinnamora,
che sei bella roma
perch? tu sei bella ancora.
p? fa' soffripe' f? sent?,
che cielo ce st? in cielo a roma
ner cielo acceso rosso foco d'oro rosso,
core d'oro rosso
de sta roma mia.
te 'mporta assai de noi,
cresciuti sotto l'occhi tuoi,
co' la pioggia e cor sole,
pe' li prati co' le scarpe nove
e sotto i cornicioni
e l'angioloni e i papi tristi
e i papi boni,boni...
e le fioriste e i cascherini
e facce toste....
e metti pure che eravamo regazzini,
roma
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Eski Roma

Roma, Tiber Irmağı kıyısında “Yedi Tepe” olarak bilinen bir yörede kurulmuştur. Tepelerin adları sırasıyla şunlardır:PalatiumCapitoliumAventinusCaeliusEsquilinusViminalisQuirinalisKent Akdeniz’den 24 km kadar uzaklıktaydı. Tiber’in hızlı akıntısı gemilerin yanaşmasını ...

Roma Hukuku

Roma’nın büyük yeteneği, siyasal bir yetenekdi herşeyden önce. Gereçkten, o dönemin pek ilkel olan ulaştırma ve haberleşme araçları göz önüne alınacak olursa, Romalıların dil ve kültür bakımından birbirinden farklı onca kavmi, İmparatorluğun o denli geniş sınırları ...

Roma Döneminde Coğrafya

Coğrafyayı, "bilinen dünyanın tümünü ve buradaki olguları resim aracılığıyla göstermek" biçiminde tanımlayan Ptolemaios, Roma Dönemindeki coğrafyacıları da derinden etkiledi ve coğrafyanın soyut ya da felsefi yönlerinden çok harita yapımının ağırlık kazanmasına yol ...

Roma Ve Hıristiyanlıkta Bilim

Romalılar, Yunan sanat, edebiyat, felsefe ve biliminden çok etkilenmişlerdi. Köle olarak Ro-ma'ya getirilen birçok Yunan aydını, soyluların çocuklanna ders vermekle görevlendirilmişti. Romalıların ortak kaygısı Roma'yı yüce kılan değerlerin korunmasıydı.

Roma İmparatorluğu - Krallık Dönemi

Efsaneye göre,Roma’yı Romus ve Romulus kardeşler kurmuştur. Eskiçağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak I.Ö. 753’ü verirler. Etrüksler, üzerinde egemenlik kurdukları Latin köylerini birleştirip Roma kentini kurarken, yerli halkı kentin kurulmasında zorla ...

Roma İmparatorluğu - Cumhuriyet Dönemi

Etrüks kralını kovarak yönetimi el geçiren, kendilerine Patricii(babalar) denen Latin aristokratları, Etrüks karallık kurumuna duydukları düşmanlıktan dolayı, krallık düzenini yıkıp, cumhuriyeti kurmuşlar. Batı dillerinde cumhuriyet anlamına gelen “republic” Latince’de ...

Roma İmparatorluğu - İmparatorluk Dönemi

Cumhuriyetten İmparatorluğa MS III. yüzyılın sonlarına doğru, Yunan uygarlığı Roma’da yayılmaya başladı. Romalılar bu uygarlığa büyük bir saygı ve hayranlık duydu. Bu nedenle, Makedonya Kralı V. Philippos ( MÖ 238 – 179 ) Yunan kentlerini ve Anadolu’yu tehdit edip ...

Roma İmparatorluğu - Çöküş

Nerva ile başlayan Marcus Aurelius’a kadar süren dönem, Roma tarihinin varlık ve barış içinde yaşadığı yıllar oldu. Amaimparatorluğun bazı yörelerinde çıkan isyanlar bu dönemin sona ermekte olduğunu gösteriyordu. Marcus Aurelius imparatorluğun doğu sınırını güvence ...

Roma İmparatorluğu - Roma Ordusu

Roma artık Akdeniz çevresindeki ülkelerin hepsinden üstün bir konumdaydı. Başarısını büyük ölçüde ordusuna borçluydu. Kuruluşundan MS III. yüzyıla kadar Roma ordusunun belkemiğini lejyonlar (alaylar) oluşturdu. Bir lejyon 4000-6000 askerden oluşuyordu. Lejyonun onda birine ...

Roma İmparatorluğu - Halk

Romalı Zenginlerin Yaşamı Eski Roma’nın zengin ve güçlü sınıfı senato üyesi olan patriciler ve mülk sahipleriydi. Tüm toplumsal ve siyasal güç birkaç soylu ailenin elindeydi. İmparatorluk düneminde senato gücünü büyük ölçüde yitirdiyse de, senatörlerin geldiği ...

Roma İmparatorluğu - Sanat Ve Mimari

Roma Portreciliği Bireysel portreciliğin gelişmesi, genellikle Roma sanatının başlıca başarılarından biri sayılır. Bu görüş belki de bir mantığa aykırıdır;çünkü günümüze dek kalan portrelerin çoğunluğunu yapan sanatçılar Yunanlıydı. Ama bunlar varlıklı ...

Roma İmparatorluğu - Din

Roma Dini Roma İmparatorluğunun dini, diğer dinlerden bağımsız, fakat değişik dinlerin tören, tabu, batıl inanç ve törelerinin toparlanmasıyla oluşmuşur. Romalılara göre din ruhsal bir olgudan çok, insanoğlu ile tanrı adını verdikleri çeşitli güçler arasında bir ...

Roma İmparatorluğu - Düşünürler

Roma’da Siyasal Düşünüş a. Polybios Polybios, karma anayasa ile ilgili görüşlerini, bir devletin içten dıştan gelecek yıkımlarla iki yoldan çökebileceğini söyleyerek başlatır. Bunlardan, dıştan gelecek yıkımların bir yasası yoktu, içten gelebilecek yıkımların ...

Roma Antlaşmaları

Roma Antlaşmaları, 1957 Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Avrupa Atom Birliği'nin (EURATOM) kuran 25 Mart 1957 tarihli Roma antlaşmaları. Bu antlaşmalar, Avrupa'nın ekonomik ve siyasal birlik kurma çabalarının bir sonucudur. 1945'i izleyen yıllarda Avrupa devletlerinin çoğu, ...

Roma Hamamı

Ankara - Roma Hamamı Ulus Meydanından Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus'tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, III. Yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru ...