Pati

PATI (türkçe) anlamı

1. (kedi
köpek için) ön ayak.küçük çocuk ayağı.

PATI (türkçe) anlamı

2.
3. 1 . Kedi
4. köpek vb. hayvanların ön ayağı.
5. 2 . halk ağzında Küçük çocuk ayağı.

PATI (türkçe) ingilizcesi

1. [Pati] v. suffer
2. enduren. patio
3. paved inner courtyard
4. porchv. suffer
5. feel pain
6. undergo
7. bear
8. endure
9. tolerate
Önceki Paylaşımlar