Parmak insanlarda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, hareket ettirilebilen, uzunca organların her birine verilen addır. Sağlıklı bir insanda 5'i sağ elde, 5'i sol elde, 5'i sağ ayakta ve 5'i sol ayakta olmak üzere toplam 20 parmak ve her bir parmak ucunda farklı büyüklük ve şekillerde oluşması muhtemel tırnak adı verilen kemiksi yapı bulunur.

PARMAK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan
3. boğumlu
4. oynak
5. uzunca organların her biri:
Uzun
6. sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış
7. boksörün kulağını koparıyordu.- R. N. Güntekin.
8. 2 . sıfat Eni bu organ kadar olan:
Değneği iki parmak kısaltmalı.- .
9. 3 . sıfat Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan:
Bir parmak bal.- .
10. 4 . Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.
11. 5 . matematik İnç.
12. 6 . mecaz Bir işe karışmış olma ilgisi:
Bu işte onun parmağı var.- .
7 . eskimiş Arşının yirmi dörtte biri.
PARMAK (türkçe) anlamı
13. bir tekerleğin merkezinden çemberine değin uzanan çubukların her biri
14. koyu sıvılara daldırılıp çıkarılınca parmağa bulaşan (miktar).'nın yirmi dörtte biri
15. üç santimetre kadar gelir
16. bir işe karışmış olma .el parmağının eni kadar olan
17. insanda
18. kimi hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan,boğumlu
19. oynak
20. uzunca organların her biri.
PARMAK (türkçe) ingilizcesi
1. n. finger
2. toe
3. digit
4. hand
5. hook
PARMAK (türkçe) fransızcası
1. doigt [le]
PARMAK (türkçe) almancası
1. n. Finger

Parmak hakkında detaylı bilgi

Parmak insanlarda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, hareket ettirilebilen, uzunca organların her birine verilen addır. Sağlıklı bir insanda 5'i sağ elde, 5'i sol elde, 5'i sağ ayakta ve 5'i sol ayakta olmak üzere toplam 20 parmak ve her bir parmak ucunda farklı büyüklük ve şekillerde oluşması muhtemel tırnak adı verilen kemiksi yapı bulunur. Doğuştan bu sayının fazla olmasına Palindromi ya da Türkçeleşmiş genel adı ile altı parmaklılık denir. Parmakları insanlarda olduğu gibi uzun bir çıkıntı biçiminde gelişen hayavların da organlarına parmak adı verilirken kedi, köpek gibi hayvnaların organlarına pati adı verilir.

El parmakları, ayak parmaklarına göre çok daha aktif ve hareketlidir. Sağlıklı bir insanda tüm parmaklar hareket ettirilebilir ve bükülebilir. İnsan vücudunda parmakların hareketini sağlayan iki ana kas yapısı bulunur, bunun yanında diğer hareketleri sağlayan ayrı kas yapıları vardır. Parmak hareketlerinin sağlandığı tüm kaslar avuç içi ile kolun dirsek altı kısmı arasına bulunur. Parmaklar genel olarak bilinçli şekilde hareket ettirilse de günlük uğraşlar sırasında parmak hareketlerinin bir çoğu beyinden gelen komutlar sayesinde istemdışı olarak yapılır.

Vücuttaki her bir parmak simetrik biçimde dizilidir. Sağ ve sol eller yanyana koyulduğunda baş parmakların birbiri ile temas etmesi gerekir. Her iki elin en dış tarafında bulunan parmaklar, sağlıklı bir insanda en küçük el parmaklarıdır. Birçok kültürde her bir parmak farklı biçimlerde adlandırılmıştır, Türkçede sağ el baz alınarak, parmaklara verilen adlar şöyledir; (soldan başlayarak)

Birinci parmak : Başparmak
İkinci parmak : İşaret parmağı, şahadet parmağı
Üçüncü parmak : Orta parmak
Dördüncü parmak : Yüzük parmağı
Beşinci parmak : Serçe parmak, serçe parmağı

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki parmak maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Orta Parmak

Orta parmak insanda her iki elde de yüzük parmağı ve işaret parmağı arasında yer alan, üçüncü sırada bulunan parmaktır. Genelde ellerde yer alan en uzun parmaktır.

Serçe Parmak

Serçe parmak veya Serçe parmağı insan vücudunda el ve ayakların en dış kısımlarında bulunan hareketli ve bükülebilir çıkıntıdır. Genelde elde ya da ayakta yer alan en küçük ve en ince parmak olduğu için bu adı almıştır.

Parmak Emme

Yaşamın herhangi bir döneminde hemen hemen evrensel olarak rastlanan bu huy, aslında zararsızdır. Çocuğun aşın parmak emmesinin ebeveynde yarattığı endişeler, onun hekime getirilmesine neden olur. Ancak oral deformasyonlara yol açan ender vakalarda çocuğun bir psikiyatriste ...

Oniki Parmak Barsağı

İnce barsağın mîdeden hemen sonra gelen kısmı. Buranın önemi, ülserin en fazla görüldüğü yer olmasındandır. Karın arka kısmında, omurga ile aortun ön tarafında yer alır. Pankreasın baş kısmını bir halka gibi sarar. İnce barsağın diğer iki kısmından farklı olarak ...

10 Parmak

On parmak, Daktilo ya da bilgisayar klavyesine bakmadan 10 parmak ile yazma tekniği.

On Parmak

On parmak, Daktilo ya da bilgisayar klavyesine bakmadan 10 parmak ile yazma tekniği.

Altın Parmak

Altın Parmak aşağıdaki anlamlara gelebilir:

12 Parmak Barsağı

Duodenum veya oniki parmak bağırsağı, sindirim sistemi anatomisinde mide ile jejunumu birleştiren bir tüptür. İnce bağırsağın ilk ve en kısa kısmıdır.

On Iki Parmak Bağırsağı

Duodenum veya oniki parmak bağırsağı, sindirim sistemi anatomisinde mide ile jejunumu birleştiren bir tüptür. İnce bağırsağın ilk ve en kısa kısmıdır.

Parmak Uçlarında Yürüme

Parmak uçlarında yürüme bir kişinin topuklarına ya da ayağının başka bir yerine basmadan parmak uçlarında yürümesi durumunu anlatmak için kullanılır. Yeni yürümeye başlayan bebeklerde parmak uçlarında yürüme yaygındır. Bu çocuklar büyüdükçe normal şekilde yürümeye ...

Çomak Parmak

Çomak parmak veya clubbing, çeşitli hastalıklarda görülebilen bir semptom olup; parmak ve tırnaklarda deformiteyi tanımlar. Sıklıkla akciğer ve kalp hastalıklarında görülebilmekle beraber, idyopatik de olabilir. Tırnaklar kıvrık ve parlak görünümdedir.

Parmak Alfabesi

Parmak alfabesi (), yazı sistemi kullanılarak harflerin veya sayı sistemi kullanılarak sayıların el ve parmaklarile temsili şekilde kullanılmasıdır. Bu alfabe işitme engellilerin eğitimi ve iletişimi amacıyla işaret dili olarak, tüm Dünya'da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. ...

Parmak Arası Terlik

Parmak arası terlik üstü açık, tabanı düz bir terlik türüdür. Üretim maliyeti düşüktür ve dünyada sayısız çeşitte desen ve renkte üretilmektedir. Ucuz olduğu için Hindistan, Pasifik Adaları ve Güneydoğu Asya'da çok popülerdir. Açık ve havadar olduğu için tercih ...

Parmak Güreşi

Parmak güreşi (İngilizce: ''Thumb wrestling'') , başparmakla yapılan bir güreştir. İki kişilik yapılır. Dünyanın her yerinde bilinmez ama ABD ve Avrupa gibi batılı ülkelerde daha yaygındır. Halk arasında çıkmıştır. Ancak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Adında ...