el

Alm. Hand (m), Fr. Main (f), İng. Hand. Kolun bilekten sonraki, parmak uçlarına kadar olan, tutmaya, kavramaya, iş görmeye yarayan kısmı.

EL (inglizce) türkçe anlamı
1. [el (elevated railroad) ] i. yol üzerindeki köprüden geçen demiryolu
EL (türkçe) anlamı
2. kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan
3. tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
4. aracı
5. ºvasıta
6. kimi nesne ve araçların tutmaya
7. iş yaptırmaya yarayan bölümü
8. (ıyelik ekleriyle ya da kimi deyimlerde) ıyelik
9. ºmülkiyet
10. elde taşınabilen ya da elle çalıştırılabilen
11. kez
defa.
EL (türkçe) anlamı
12. 1 . Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan
13. tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü:
14. El var
15. titrer durur
16. el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş
17. el var yumruk.- Z. O. Saba.
18. 2 . Sahiplik
19. mülkiyet
20. Elden çıkarmak. Elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım.-
21. 3 . Kez
22. defa
23. 4 . İskambil oyunlarında oynama sırası.
24. 5 . İskambil oyunlarında her bir tur.
25. 6 . Yönetim
26. baskı
27. etki
28. Bu topraklar düşman elinden kurtarıldı.-
29. 7 . Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü:
30. Kapı eli.-
31. Atasözü
32. deyim ve birleşik fiiller
33. el açmak
34. el almak
35. (bir işe) el atmak
36. el ayak (veya el etek) çekilmek
37. el bağlamak
38. el basmak
39. el bebek gül bebek
40. el bende!
41. el çekmek
42. el çektirmek (veya çektirilmek)
43. el çırpmak
44. elde avuçta (bir şey) kalmamak
45. elde avuçta (ne varsa)
46. elde bulunan
47. elde etmek
48. (bir şey) el değiştirmek
49. elde kalmak
50. eldeki
51. elden ağza yaşamak
52. elden ayaktan düşmek (veya kesilmek)
53. elden bırakmamak (veya düşürmemek)
54. elden çıkarmak
55. elden çıkmak
56. elden geçirmek
57. elden gel!
58. elden geldiği kadar
59. elden gelmemek
60. (bir şey) elden gitmek
61. elden kaçırmak
62. elden kaçmak
63. elden ne gelir?
64. elde olmamak
65. elde tutmak
66. el dokunulmak (veya dokunulmamak)
67. ele alınır
68. ele alınmaz
69. ele almak
70. ele avuca sığmamak
71. ele bakmak
72. ele geçirmek
73. ele geçmek
74. ele gelmek
75. el elde baş başta
76. el elden üstündür (ta arşa kadar)
77. el ele vermek
78. el el üstünde oturmak
79. el ense çekmek (veya etmek)
80. el ermez
81. güç yetmez
82. el etek öpmek
83. el etek tutmak
84. el etmek
85. ele vermek
86. eli alışmak
87. (bir şey) eli altında olmak
88. eli armut devşirmek
89. eli ayağı buz kesilmek (veya tutmamak)
90. eli ayağı dolaşmak
91. (birinin) eli ayağı (olmak)
92. eli ayağı titremek
93. eli ayağı tutmak (veya tutmamak)
94. eli ayağı (veya eli kolu) bağlı
95. eli aza varmamak
96. eli boş çıkmak
97. eli boş dönmek (veya çevrilmek veya geri gelmek)
1. [el (elevated railroad) ]n. train that runs on elevated tracks
2. pron. the
3. pron. he
4. it
one,
EL (türkçe) ingilizcesi
5. [el (elevated railroad) ]n. train that runs on elevated tracks
6. pron. the
7. pron. he
8. it
9. one
EL (türkçe) fransızcası
1. main [la]
2. (oyunda) jeu [le]
3. autrui
EL (türkçe) almancası
1. n. Fadensilber
2. Hand
3. Patsche
4. Pfötchen
5. Pfote
el (ingilizce) italyancası
1. [el (elevated railroad) ] s. ferrovia soprelevata
el (ingilizce) ispanyolcası
1. [el (elevated railroad) ] s. ferrocarril elevado
el (ingilizce) portekizcesi
1. [el (elevated railroad) ] s. linha férrea elevada
el (ingilizce) flemenkcesi
1. [el (elevated railroad) ] zn. bovenleiding van trein

El hakkında bilgiler

Alm. Hand (m), Fr. Main (f), İng. Hand. Kolun bilekten sonraki, parmak uçlarına kadar olan, tutmaya, kavramaya, iş görmeye yarayan kısmı.

Başparmağın, diğer parmaklarla karşılıklı iş görüp, ufak nesneleri ele alabilmesi yeteneği Allahü tealanın yalnız insana bahşettiği bir özelliktir. Bu özellik sayesinde el, gayet hassas ve karışık bir alet görevini görmektedir. İnsan beynindeki eli temsil eden alan, hayvanlardakinden çok daha geniştir. Bu yüzden beyindeki bir bozukluğun ilk belirtilerinden biri de el parmak hareketlerinin eskisi kadar kolay olmamasıdır.

Her türlü hareketi rahatlıkla yapabilmek için, elde irili ufaklı 27 tane kemik vardır. Bilekte, dörder kemiğin düzensiz gibi görülen bir şekilde iki sıra teşkil etmesiyle 8 kemik bulunur ki, bunlara el bilek kemikleri denir. Avuçta da 5 tane metakarpal denen el tarak kemikleri vardır. Parmaklarda ise 14 tane falanks kemiği denen el parmak kemikleri bulunup, başparmakta 2 falanks, diğer parmaklarda ise üçer falanks bulunur. Önkol (dirsek ile bilek arasındaki kısım) kaslarından uzanan 12 kiriş (tendon) bileğin ön yüzündeki bir bağın (ligamentin) altından geçip, bir kılıf içinde parmaklara varır ve parmaklarda içe doğru bükülmeyi (flexion) sağlar. Bileğin arkasında ise dışa doğru bükülmeyi (extension) sağlar. Avucun aşağı dönmesine pranosyan, yukarı dönmesine supinasyon denir ki, supinasyon hareketi en fazla insanda gelişmiştir.

Başparmak ve beşinci parmak köklerinin altında bulunan iki kabartıyı teşkil eden ve el tarak kemikleri arasındaki boşlukları dolduran kaslar, parmakların birbirlerine yaklaşıp, uzaklaşmalarını ve el içi oynaklarındaki hareketleri sağlar.

Ele kan, iki atardamarla (arter) gelir. Bunlara ulnar ve radial arterler denir. Ulnar arter kolun iç tarafından, radial ise başparmağın bulunduğu taraftan ilerler. Bu atardamarlar avuç dokuları içersinde birleşerek bir derin, bir de sathi olmak üzere iki kemer yapar ve bunlardan ayrılan dallar, her parmağın iç ve dış yanlarına uzanır. Ulnar sinir, ufak parmağın ve dördüncü parmağın iç yarısının ön yüzlerinde deri hissini sağlar ve ayrıca beşinciyle dördüncü parmağın ve ortaparmağın yarısının arka yüzünün hissi siniridir. Median sinir ise, ön yüzde diğer parmaklara gider ve bütün arkadaki uçlarını sinirlendirir. Radial sinir de elin, arka yüzünde geri kalan bölgelere dallar verir.

El, insan vücudunun ve kişinin özelliklerini yansıtan en önemli organlardan bir tanesidir. Kişinin vücut sağlığına dikkat edip etmediği, mesleği, genel hassasiyet durumu gibi pekçok şey ellerinden anlaşılabilir.

Tıp açısından, elin ve parmakların şekli, büyüklüğü çok önemlidir. Birçok hastalığın belirtilerini elde görmek mümkündür. Mesela akromegali (ve jigantizm) denilen devlik hastalığında, hastanın elleri fazla büyüktür. Ulnar sinirin felcinde “pençe eli”, tetanide, “paralysis agitans” ve diğer sinir sistemi hastalıklarında “ebe eli” (başparmakla diğer parmakların bir arada bir koni teşkil etmesi), müzmin kalp ve akciğer hastalıklarında parmak uçlarının şişkinliği, nekris hastalığında el yumrular, romatoit artrit denen bir çeşit romatizmada şişmiş eklemler tipiktir. Bunlardan başka alkoliklerdeki tipik tremor (elin ince ince titremesi) ki bunlarda bazan bilek düşüklüğü de vardır. Organik hastalıklar veya basit sinirlenmelerde görülen tremor, karaciğer sirozunda avucun (kızarması), bazı dolaşım hastalıklarında görülen beyaz veya mor parmaklar, syringomyelia denen sinir sistemi hastalığında ağrı hissinin yok olması da tıp yönünden önemli belirtilerdir. Ancak bütün saydığımız bu belirtiler, hastalığın diğer bulgularının da iştirak etmesiyle teşhisi koydurur. Yani, sadece eldeki belirtilere bakılarak kesin teşhis konulamaz.

Şarkı Sözleri

Yolandita Monge tarafından Fiebre de Luna albümünde söylenen el adlı şarkının sözleri.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tel-el-Amarna

Tel el-Amarna, Nil Nehri kıyısında kurulmuş, firavunlar dönemine ait eski yerleşim yerlerinden biridir. Fakat günümüze gelen fazla şey yoktur bu yere ait.A'dan Z'ye MISIR, Amarna Maddesi. Bu kentte Akhenaton dönemine ait harabeler bulunur. IV. Amenhotep (Akhenaton), tektanrıcılık ...

El Sanatları

Alm. Handwerk (n), Fr. Arts (m.pl.) manuels, İng. Handicraft. İşleme, süsleme gibi daha çok el emeği ile yapılan ve incelikle işlenen eserlerdir. Güzel sanatların bir kolu olan el sanatları göz nurunun, ince zevkin, uzun sabrın, gönülllerde yatan düşüncelerin, sanat olarak ortaya ...

El Topu

El topu ilk ateşli silahtır. 13. yüzyılda yapılmıştır.

El Feneri

El feneri, ya da elektrik feneri, ışık vermesi amacıyla saydam bir maddeden yapılmış ya da bir parçası olan ve içinde bir ışık kaynağı bulunan bir alettir. El fenerinin içindeki ampul pilden aldığı elektrik enerjisini, ışık enerjisine dönüştürür ve bu sayede ampulden ...

El Alamein

El Alameyn ya da kısaca Alameyn (Arapça: العلمين Al `Alamayn), kuzey Mısır'da Akdeniz kıyısında bulunan bir kenttir. İskenderiye'nin 106 km batısında ve Kahire'nin 240 km kuzeybatısındadır.

El Nino

El Niño Güney Salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Niño ve La Niña, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.

El Niño

El Niño Güney Salınımları, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Niño ve La Niña, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.