peyzaj

Ana konusu bir tabiat veya şehir parçasını göstermek olan resim, gravür veya desen: Suluboya, yağlıboya manzara/ peyzaj denir. Manzara değişik şekillerde düşünülebilir. Esas ikonunun arkasındaki boşluğu doldurmaya veya konunun özelliğine uygun yahut aykırı bir hava yaratmaya yarayan süsleyici bir fon olabilir. İnsani tabiatla kaynaştıran bir ruh halinin somut ifadesi de olabilir. Manzara resmi, Roma süsleme sanatında önemli yer tutardı. Manzara, daha çok, bir şiir, bir idil veya kahramanlı

PEYZAJ (türkçe) anlamı
kır resmi: çoğunluğu peyzaj türündedir bu resimlerin.
PEYZAJ (türkçe) anlamı
1. 1 . Kır resmi.
2. 2 . Bir yerin doğal görünüşü.
PEYZAJ (türkçe) anlamı
3. ( Fransızca) Kadın ismi - Kır resmi.
PEYZAJ (türkçe) ingilizcesi
1. n. landscape
2. paysage
PEYZAJ (türkçe) fransızcası
1. paysage [le]
PEYZAJ (türkçe) almancası
1. n. Landschaft
Ana konusu bir tabiat veya şehir parçasını göstermek olan resim, gravür veya desen: Suluboya, yağlıboya manzara/ peyzaj denir.

Manzara değişik şekillerde düşünülebilir. Esas ikonunun arkasındaki boşluğu doldurmaya veya konunun özelliğine uygun yahut aykırı bir hava yaratmaya yarayan süsleyici bir fon olabilir. İnsani tabiatla kaynaştıran bir ruh halinin somut ifadesi de olabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Peyzaj Mimarı

  Peyzaj mimarı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insanlar için güvenli, yaşanabilir, erişebilir, konforlu ve huzurlu mekanlar yaratan bunu yaparken de ekolojik, estetik, ekonomik ve işlevsel boyutları göz önüne alarak tasarlanması, planlanması, tahrip ...

  Peyzaj Mimarlığı

  Peyzaj Mimarlığı, doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplini. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir ...

  Peyzaj Mimarları Odası

  Peyzaj Mimarlığı Örgütü süreci, ilk kez 1966 yılında Ankara`da kurulan "Peyzaj Mimarisi Derneği" ile başlamış; 1994 yılı Mayıs ayında TMMOB 33. Genel Kurulunda odalaşma kararının çıkması ile Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur. İzleyen süreçte; Adana, Antalya, ...

  Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

  Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ndeki beş bölümden biridir. 1991 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı, kent alanlarına kimlik kazandıracak yetkin insanları yetiştirmektir.

  Peyzaj Ekolojisi

  Peyzaj ekolojisinin uğraş alanı ve konusu ikiye ayrılır:

  Peyzaj (anlam Ayrımı)

  Peyzaj , aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  Peyzaj (sanat)

  Peyzaj resmi, dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler ve ormanları içeren manzaraları betimler. Peyzaj resminde gökyüzü vazgeçilmez bir unsur olarak yer alır. Peyzaj, 15. yüzyıl başlarında Avrupa resim sanatında, daha çok dinsel konulu temalarla ortaya çıkmıştır.

  Peyzaj (sözlük)

  Peyzaj sözlük, kelime anlamı görüntü veya manzaradır. Peyzaj kelimesi etimolojik olarak Türkçe'ye Fransızca'dan girmiştir.(Fransızcası Paysage'dir.

  Peyzaj Karakter Değerlendirmesi

  Peyzaj karakter değerlendirme bir yaklaşımdır.Peyzaj karakter değerlendirmeyi anlamak için farklı peyzajlar arasında karar verme, üretme için bir iskelet olarak hizmet edebilir.'Yeri algılayana' kadar kendine özgü ayırt edici öğeleri içinde nasıl katkıda bulunulması ve 'mevcut' ...

  Peyzaj Karakteri

  Peyzaj karakteri, daha iyi ve daha kötü olan bir yeri diğer alanlardan farklı kılan peyzaj elemanlarının kalıcı, tanınabilir, belirgin, istikrarlı desenidir.

  Peyzaj Mimarları

  Peyzaj mimarı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insanlar için güvenli, yaşanabilir, erişebilir, konforlu ve huzurlu mekanlar yaratan bunu yaparken de ekolojik, estetik, ekonomik ve işlevsel boyutları göz önüne alarak tasarlanması, planlanması, tahrip olmuş ...

  Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Okullarının Listesi

  Peyzaj mimarlığı bölümüne sahip üniversiteler:

  Peyzaj Mühendisliği

  Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yeşil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır.

  Peyzaj Planlama

  Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, ...