Peyzaj Planlama

Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır.

Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır. Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır. *Alan kullanım planlaması ve cihazları *Peyzaj ve çevre planlama gelişimi *Peyzaj planlaması için veri kaynakları *Planlama teorisi ve teknikleri *Peyzaj değerlendirmesi *Görsel kaynak analizi *Coğrafi bilgi sistemleri(CBS) ve fotoğraf yorumlama *Peyzaj potansiyeli *Ekolojik risk analizi, V-wert dahil analitik yöntemler

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre tanımı

Peyzaj planlama, Peyzaj planlanması, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri görüşlü güçlü eylem anlamına gelir. Peyzaj planlama , Peyzaj mimarlığının bir dalıdır. Ervin Zube(1931-2002) göre peyzaj planlama önemli doğal ve kültürel kaynakları ve doğal süreçleri korurken rakip arazi uzlaştırılması kullanıldığı ile ilgili bir aktivite olarak tanımlanır. Ortak adımlar şunlardır: *Sorunların ve fırsatların belirlenmesi(SWOT analizi) *Hedeflerin oluşturulması *Biyofiziksel çevre envanteri ve analizi *İnsan topluluğu envanter ve analizi *Kavram ve seçeneklerinin geliştirilmesi *Bir plan benimsenmesi *Toplum katılımı ve eğitim *Ayrıntılı tasarım *Planın uygulaması *Planın yönetimi Peyzaj planlaması her zaman ekolojik planlama yöntemi her zaman değildir çünkü 'planlama bir dizi seçenek üzerinde uzlaşma ve bilimsel ve teknik veriyi kullanan süreç olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Ekoloji, insanlar dahil biyolojik ve fiziksel ortamlara kadar tüm canlıların, bir ilişkinin incelenmesidir. O zaman ekolojik planlama, peyzaj kullanımı hakkında karar vermek için fırsatlar ve sınırlamalar önermek için biyofiziksel ve sosyo kültürel bilginin kullanımı olarak tanımlanabilir.'(Steiner, 1991) Dış bağlantılar * Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından resmi bir açıklama * Peyzaj Kanunu olmalı ya da kurmalı mısınız? by Gert Groening * Peyzaj Planlama Ayrıca bakınız *Yeşil kalkınma planı *Peyzaj koruma planı *Peyzaj planı *Peyzaj master planı *Peyzaj programı *Bakım ve kalkınma planı *Kırsal peyzaj planlama *Kentsel peyzaj planlama

Kaynakça

*Ekolojik Tasarım ve Planlama George F. Thompson and Frederick R. Steiner, (Wiley, 1997) *Petzaj planlama : Teori ve Planlamaya Giriş Hackett, Brian (Oriel, 1971) *Peyzaj Planlama ve Çevresel Etki Tasarımı Tom Turner (2nd ed UCL Press, 1998) *Design with nature Ian L. McHarg ( Wiley, 1992) *Yaşayan Peyzaj: Peyzaj Planmaya göre Ekolojik Yaklaşım Steiner, Frederick R. (McGraw-Hill College, 1991)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.