Sakarya

Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri. 2013 itibarıyla 917.373 nüfusa sahiptir.

SAKARYA (türkçe) anlamı

1. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.
 • Adapazarı, Sakarya merkez ilçesi
 • Sakarya - Nehir
 • Sakarya - il
 • Sakarya Savaşı (Sakarya Meydan Muharebesi)

Sakarya haritası

Sakarya haritadaki konumu

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Sakarya Meydan Savaşı

  Yunan taarruzları karşısında Eskişehir, Afyon ve Kütahya hatlarında elde edilen başarısızlıklar sonucunda Türk Ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Aslında bu çekilişin stratejik bir önemi vardı ki onu da M. Kemal Paşa şöyle ...

  Sakarya Tarihi

  Sakarya ilinin bilinen târihi Hititlerle başlar. Anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran Hititler, bu bölgeyi sınırları içinde bulundurmuşlardır. Hitit Devleti iç karışıklıklar ve bölünmeler neticesi yıkılınca, bu bölge Friglerin eline geçti.

  Sakarya Coğrafi Bilgiler

  Fizikî YapıSakarya il topraklarının % 34’ü dağlardan, % 44’ü platolardan ve % 22’si ovalardan ibârettir. Güneyden kuzeye doğru uzanarak Karadeniz’e açılan il alanı jeolojik üçüncü zaman sonları ile dördüncü zaman başlarında son şeklini almıştır. Bu ...

  Sakarya Ekonomisi

  Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanâyiye dayanır. Faal nüfûsun % 65’i tarım sektöründe % 15’i sanâyi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışır. Türkiye’nin hızla gelişen bir ilidir.

  Sakarya Nüfus Ve Sosyal Hayat

  1990 sayımına göre toplam nüfûsu 683.061 olup, 297.759’u ilçe merkezlerinde, 385.

  Sakarya Ilçeleri

  Sakarya’nın biri merkez olmak üzere on üç ilçesi vardır.Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 316.307 olup, 171.

  Sakarya Müzesi

  Sakarya İli, Merkez İlçesi, Semerciler Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, İstasyon karşısında yer alan müze binası, bahçesi ile birlikte 1290 m²'lik bir alan üzerine kurulmuştur. 1910-1915 yılları arasında dönemin Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Baha Bey tarafından zemin ...

  Sakarya Üniversitesi

  Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş olan Sakarya Üniversitesi'nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur. Bu okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve ...

  Şiir-Sakarya Türküsü

  Sakarya Türküsüİnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

  Sakarya Nehri

  Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat Nehrinden sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun, Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Uzunluğu 824 km olup, beslenme havzasının genişliği 53.800 km2 dir. Afyon’un kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar.

  Sakarya Havzası

  Drenaj alanı, toplam 58.160 km2 olan Sakarya Havzası, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 7,5’ini meydana getirmektedir. Havza’ya, her yıl, ortalama olarak 31.057 milyar m3 yağış düşmektedir. Temel akarsuyu Sakarya Nehri olan Havza’nın başlıca akarsuları Bayat, Porsuk, ...

  Bedri Sakarya

  1935 yılında İstanbul'da doğdu. 1953 yılında bisiklet sporuna başladı. 1955 yılında GalataSaray'a transfer edildi ve 1966'ya dek bu formayı giydi.

  Sakarya Ovası

  Sakarya nehrinin aşağı çığırında Adapazarı il merkezinin yer aldığı Akova'da denilen ova.