Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir. Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir.

TERMINOLOJI (türkçe) anlamı
1. Bir sanat kolunda
2. bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü:
3. Tıp terminolojisi.-
TERMINOLOJI (türkçe) anlamı
4. bir sanat
5. bir bilim ya da bir teknik dalında özel olarak kullanılan terimlerin tümü
6. terimce
TERMINOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. terminology
2. nomenclature
TERMINOLOJI (türkçe) fransızcası
1. terminologie [la]
TERMINOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Nomenklatur
2. Terminologie
terminoloji ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: terimbilim

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Terminoloji

  Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir. Terimbilim, Terminus (çoğul: ...

  İşletim Sistemi Türleri Ve Terminoloji

  Bir işletim sistemi, kavramsal olarak, üç grupta toplanabilecek bileşenlerden oluşur: kullanıcı arayüzü (bu bir grafik kullanıcı arayüzü ve/ya da komut satırı yorumlayıcısı ["kabuk" da denir] olabilir), alt düzey sistem fonksiyonları, ve bir çekirdek. Çekirdek, işletim ...

  Britanya Adaları (terminoloji)

  Britanya Adaları'nın terminolojisi, Büyük Britanya, İrlanda ve dolayındaki adalardaki farklı (ve bazen örtüşen) coğrafi ve siyasî bölgeleri tarif etmek için kullanılan terimler sık sık karışıklığa yol açar.

  Singspiel

  Singspiel (Almanca düz anlamıyla "şarkı-oyunu") bir tür Almanca müzikli dram olarak geliştirilmiş ve günümüzde bir opera janrı olrak kabul edilmiştir. Nitelik olarak içeriği (çok kere lirik veya folklor tabanlı) müziksel ensambl şarkıları, tek "aryalar", "ikili", "üçlü" vb ...

  Terminus

  Terminus ''(Latince’de daha ender kullanılan hâliyle Terminus technikus veya çoğul hâliyle Termini, Termini Techniki, Terme)'' sözcüğünün anlamı, belirginleştirilmiş veya kendi alanında netleştirilmiş bir kavramın artık konuşma boyutunda uzmanca kullanılmasından kaynaklanır. ...

  Trilobita

  Trilobitler (Trilobita), eklembacaklılar (Arthropoda) bölümünün fosil sınıfıdır.

  Buluş

  Buluş, tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent ise, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

  Amid

  Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

  Amit

  Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

  Karargâh

  Askeri terminolojide karargâh veya karargah, silahlı kuvvetler ile ilişkili herhangi bir birlik ya da kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan, askeri emir-komuta zincirine tabi organize kuruluşa denir.

  Latince

  Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, ...