Tiyatro Tarihi

== Akımlar ==*Klasikçi Tiyatro*Romantik(Coşumcu) Tiyatro*Doğalcı(Naturalist)Tiyatro*Simgeci Tiyatro*Dışavurumcu (expresyonist) TiyatroGerçekçi Tiyatro** Eleştirel Gerçekçi Tiyatro** Toplumcu Gerçekçi TiyatroEpik TiyatroUyumsuz TiyatroEzilenlerin Tiyatrosu== Tiyatro Tarihi ==Dünya Tiyatrosu Tarihi*Antik Yunan Tiyatrosu**Antik Yunan Tragedyası***Aiskhilos***Sofokles***Euripides**Antik Yunan Komedyası***Aristofanes*Roma Dönemi Tiyatrosu*Roma Dönemi`nde Anadolu Tiyatrosu*Ortaçağ Tiyatrosu*Rönesans T

}

Akımlar

  • Klasikçi Tiyatro
  • Romantik(Coşumcu) Tiyatro
  • Doğalcı(Naturalist)Tiyatro
  • Simgeci Tiyatro
  • Dışavurumcu (expresyonist) Tiyatro
Gerçekçi Tiyatro
    • Eleştirel Gerçekçi Tiyatro
    • Toplumcu Gerçekçi Tiyatro


Epik Tiyatro

Uyumsuz Tiyatro

Ezilenlerin Tiyatrosu

Tiyatro Tarihi

Dünya Tiyatrosu Tarihi Türkiye Tiyatrosu Tarihi

Dış bağlantılar

}Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Tiyatro Tarihi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar