Vadi

Vadi

Eğime bağlı olarak harekete geçen suların derine aşındırması sonucunda oluşan ve kaynaktan ağza doğru sürekli inişi bulunan, uzun çukurluklara vadi denir. Akarsuların su miktarına, vadinin eğimine, zeminin yapısına ve aşınım süresine bağlı olarak farklı tipte vadiler oluşur.

VADI (türkçe) anlamı

1. İki dağ arasındaki uzun çukur. Dere. Bir nehrin aktığı yer. Nehir yatağı.
2. Yol
3. tarz
4. usül
5. Saha

VADI (türkçe) anlamı

6. alan
7. yol
8. tarz.iki dağ arasındaki geçit
9. koyak

VADI (türkçe) ingilizcesi

1. [Vadi]n. canyon
2. clough
3. combe
4. coomb
5. coombe
6. dale
7. dell
8. glen
9. gorge
10. vale
valley,

VADI (türkçe) ingilizcesi

11. [Vadi]n. canyon
12. clough
13. combe
14. coomb
15. coombe
16. dale
17. dell
18. glen
19. gorge
20. vale
21. valley

VADI (türkçe) fransızcası

1. vallée [la]

VADI (türkçe) almancası

1. n. Tal
'Vadi' akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan arazi türünü tanımlamak için kullanılan ve birkaç kilometre ya da binlerce kilometre kare genişliğinde olabilen coğrafi alan. Vadiler, akarsuların yaptığı aşındırmayla yanlamasına, derinlemesine gelişir. Diğer yandan da geriye aşındırma sonucu boylarını uzatırlar. Genellikle dağ ya da tepelerle çevrelenirler. Çok derin vadilere kanyon denir.

Vadiler

  • Çentik Vadi
  • Boğaz Vadi
  • Asimetrik Vadi
  • Kanyon Vadi
  • Yatık Yamaçlı Vadi
  • Tabanlı Vadi
vadi vadi
2010-12-20T14:59:12+02:00
VADİ:vadi iki dağ arasındakigeçit,koyak.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar