çin

Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, güneyde Hindistan, Nepal, Butan, Birmanya Laos ve Kuzey Vietnam, doğusunda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.

ÇIN (türkçe) anlamı
1. f Büklüm
2. Çatıklık. Buruşukluk. Kıvrım.Asya'da bir ülke. Dünyanın en kalabalık ülkesi.
ÇIN (türkçe) ingilizcesi
1. [Cin]n. genie
2. demon
3. sprite
4. clever person
5. gin
6. white satin
7. elf
8. Geneva
9. gnome
10. goblin
11. gremlin
12. hob
13. hobgoblin
14. Hollands
15. jinnee
16. puck
17. n. China
18. adj. China
19. Chinese
ÇIN (türkçe) fransızcası
1. chinois/e
ÇIN (türkçe) almancası
1. adj. chinesisch
2. npr. China

Çin nüfusu bir milyar üç yüz yetmiş bir milyon iki yüz yirmi bin kişi

2015 yılı verilerine göre Çin'in nüfusu 1,371,220,000 kişidir. 1960 yılında 667,070,000 olan Çin'in nüfusu, 1970 yılında 818,315,000, 1980 yılında 981,235,000 ve 1990 yılında 1,135,185,000 kişi olmuştur. Çin'in 2000 yılı nüfusu ise 1,135,185,000 kişiydi.

Çin hakkında bilgiler

Çin, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülekenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, güneyde Hindistan, Nepal, Butan, Birmanya Laos ve Kuzey Vietnam, doğusunda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.

Detaylı bilgi için bakınız: Çin Halk Cumhuriyeti

çin nerede?

çin haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, ...

Çin Imparatorluğu

Çin İmparatorluğu, birçok hanedanlıktan oluşmuş uzun süreli imparatorluktur.

çin Mahallesi

Çin mahallesi, Chinatown olarak da bilinir, Çin dışındaki şehirlerde bulunan Çin mahallelerine verilen isimdir. Kelime anlamı olarak ''Çin kasabası'', anlamına gelir. Özellikle yoğun göç alan New York ve San Francisco gibi şehirlerde büyük Çin mahalleleri bulunur. Genellikle ...

Çin Seddi

Çin Seddi (Alm. Grosse Nouer, Chinesische Mauer, Fr. La Grande Muraille de Chine, İng. Great Wall) M. Ö. 221-210 yılları arasında, Çin İmparatoru Si-Huangti tarafından yaptırılan sed, Sarı Denizin kuzeyindeki Liaotung Körfezi kıyılarından başlar, dağları ve boyun noktalarını ...

Çin'de Bilim

Çin Uygarlığında bilimsel faaliyetin başlangıcı M.Ö. 2500'lere kadar götürülebilir. Zaman zaman sınırları Hindiçini de içine alan, zaman zaman ise sadece Sarı Irmak civarında ufak bir devlet şeklinde görülen Çin, ilk insan kalıntılarının (Sinantropus Pekinensis) bulunduğu ...

Coğrafya - Çin Ve İslam Uygarlıkları

Avrupa'da bilimin kilise baskısında olduğu dönemde Çin'de ve İslam ülkelerinde coğrafya altın çağını yaşadı. Çin'de öteki sanat ve bilim dalları gibi haritacılık da bağımsız biçimde gelişti; bilinen en eski harita yaklaşık 1137'de yapılmıştı. Bugünkü Çin ...

Çin-Japonya Savaşı

Japonya'nın Çin'e ait bulunan Kore ile ilgilenmesinin sebeplerini şunlardır: * Kore gelişmekte olan Japon ekonomisi için hem bir ham madde kaynağı ve hem de iyi bir pazar olabilirdi. Kore'nin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri genişti. * Japonya ilerde Asya'da da yayılacak ise, ...