1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı

1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne ait Azak ve Kılburun kalelerini işgal etmesiyle çıkan bir savaştır.

1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı

1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne ait Azak ve Kılburun kalelerini işgal etmesiyle çıkan bir savaştır.

Savaşın Nedenleri

Rusya, Osmanlı Devleti'nin himayesindeki Kırım hanının 1735 yılında Güney Rusya'ya yaptığı akınlardan büyük bir rahatsızlık duymaktaydı. Ayrıca Rusya Büyük Petro'nun zamanından beri Karadeniz'de kendine bir yer açma amacını gütmekteydi. O yüzden Kont Burkhard Christoph von Münnich'in komutasındaki Rus orduları 20 Mayıs 1736 tarihinde Kırım yarımadasına saldırıya geçtiler. Önce yarımadanın girişindeki Orkapı Kalesini ele geçirdikten sonra 17 Haziran 1736 tarihinde de Kırım'ın başkenti Bahçesaray'ı işgal ettiler. Aynı günlerde Petro Lassi komutasında Don Kazaklarından oluşan bir Rus ordusu Azak ve Kılburun kaleleri de eline geçirdi. Bunun üzerine Osmanlılar Ruslara savaş ilan ettiler.

Savaşın Gelişmesi

12 Kasım 1736'da Kırım hanı II. Fetih Giray Rusları Kırım'dan geri püskürtmeyi başardı. 1737 yılı Temmuz ayında Avusturya da Rusya'nın yanında savaşa girdi. 4 Ağustos 1737 tarihinde Osmanlı sadrazamı Yeğen Mehmed Paşa'nın komutasındaki bir Osmanlı ordusu Avusturya'ya karşı Banyaluka'da bir zafer kazandı. Münnich'in komutasındaki Rus ordusu aynı tarihlerde Osmanlı Devleti'ne ait Özü kalesini eline geçirdi. Lassi'nin ordusu 1737 yazında tekrar Kırım'a girerek Kırım Hanlığı'nın ordusunu yendi ve Karasubazar'ı ele geçirdi. Bundan sonraki 1 yıl oldukça sakin geçti. 15 Ağustos 1738 tarihinde Osmanlı-Kırım ordusu veba salgınına uğrayan Rusların elinden Özü ve Kılburun kalelerini geri almayı başardı.

Savaşın Sonuçlanması

19 Ağustos 1739'da Rus ordusu Dinyester nehrini geçerek Hotin yakınlarında Osmanlı ordusuyla karşılaştı. Osmanlı ordusu yenildi, Hotin kalesi ve Yaş Rusların eline geçti. Rusların bu başarılarına rağmen Avusturya tekrar Osmanlı ordusuna yenik düşerek barış istedi. Rusya da İsveç'ten bir saldırı beklediği için barışa razı oldu. 18 Eylül 1739 tarihinde Osmanlılarla Rusya ve Avusturya arasında Belgrad Antlaşması imzalanarak savaş son buldu. Ruslar böylece Karadeniz'de kendilerine bir yer elde etme amaçlarına ulaşamadılar.

Kaynaklar

* Vikipedi

Yanıtlar