Karadeniz

Karadeniz (Bulgarca: Черно море Çerno more; Rumence: Marea Neagră; Rusça: Чёрное море Çyornoye more; Ukraynaca: Чорне море Çorne more), güneydoğu Avrupa ile Anadolu yarımadası arasında yeralan kuzeyinde Ukrayna, kuzeydoğusunda Rusya, doğuda Abhazya ve Gürcistan; güneyde Türkiye...

KARADENIZ (türkçe) anlamı
1. 1. Çok düşünceli ve durgun görünen kimseler için kullanılan Karadenizde gemilerin mi battı? atasözünde geçen bir söz:
2. Karadeniz'de gemilerin mi battı? / Ağzını bıçaklar açmaz / Üzüntüdesin gayet.- B. Necatigil.
3. 2. Kara Deniz
4. Türkiyenin kuzeyinde yer alan deniz.
KARADENIZ (türkçe) ingilizcesi
1. 1 
2. black sea.
3. 2 
4. the Black Sea. the Black Sea.Karadeniz Bo?azy the Bosphorus. Karadeniz fyrtyna
5. al pyrtyny syrtyna.colloq. Things here are in a bad way
6. you´d better pack up and clearout. Karadeniz ´de gemilerin mi batty? colloq. What´s eating you?.,
KARADENIZ (türkçe) almancası
1. 1. 
2. schwarzes meer.

Karadeniz hakkında detaylı bilgi

<b>Karadeniz</b>

Uydu fotoğrafı
Karadeniz Uydu fotoğrafı


Karadeniz (Bulgarca: Черно море Çerno more; Rumence: Marea Neagră; Rusça: Чёрное море Çyornoye more; Ukraynaca: Чорне море Çorne more), güneydoğu Avrupa ile Anadolu yarımadası arasında yeralan kuzeyinde Ukrayna, kuzeydoğusunda Rusya, doğuda Abhazya ve Gürcistan; güneyde Türkiye ve batıda Romanya ve Bulgaristanla çevrili, Atlantik Okyanusu'na Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi aracılığıyla bağlanan bir iç denizdir. İstanbul boğazı vasıtasıyla Marmara, Kerç boğazı Azak Denizi'ne bağlanmaktdır.

Karadeniz, 8 bin 350 kilometre kıyı şeridine sahip, 461.000 km2 alan kaplayan (Azak Denizi dahil, Marmara hariç), en geniş yeri doğudan batıya 1.175 km, en derin noktası 2.210m'yi bulmaktadır. Marmara Denizi vasıtasıyla Ege Denizi’ne bağlanan, batıdan doğuya böbrek formunda bir denizdir. Karadeniz üzerinde bulunan önemli liman kentleri Köstence (kent nüfusu 401, 613), Mangalia, Burgaz, Varna (kent nüfusu 357, 752), Odessa, Sivastopol, Yalta, Kerç, Novorosiysk (kent nüfusu 281, 400), Soçi, Suhumi, Poti, Batum, Trabzon, Samsun, Ordu (kent nüfusu 435, 000), Giresun ve Zonguldak'tır.

Tuzluluk oranı %0, 18 dolayındadır. MÖ 6'ıncı binyıla dek bir tatlı su gölü olan Karadeniz, bu tarihten sonra tuzlu bir denize dönüşmüştür. Yaklaşık 200 m'den sonraki derinliklerdeki suları oksijensiz olup, hidrojen sülfitçe (HS) zengindir. Bu yüzden balık türü azdır. Karadeniz sürekli bir su buharı ve ısı kaynağıdır ve suları fazla donmaz. Karadeniz kıyılarının uzunluğu 1600 km civarındadır. Dağlar kıyıya paralel uzandığından fazla girintili çıkıntılı değildir. Kuzeyinde Azov Denizi vardır.

Karadeniz adı

Karadeniz'e komşu pek çok halkın anadilinde kullanılan modern isimlerin çoğu Karadeniz anlamına gelmektedir. Bunlar Bulgarca Cherno more (Черно море), Gürcüce Shavi zghva (შავი ზღვა), Lazca Uça Zuğa, veya basitçe Zuğa 'deniz', Romence Marea Neagră, Rusça Chyornoye more (Чёрное море), Türkçe Karadeniz, Ukraynaca Chorne more (Чорне море), Ubıhça }.

Strabon'un Coğrafya (1.2.10) adlı çalışmasın sadece pontos (deniz) adıyla geçmesine karşın, Plinius, denizi Pontos Euxeinos (iv. 12) adlandırmış ve daha öncesinde önceleri bu sertliğinden dolayı Pontos Axinos adını aldığını bildirmiştir.

Genel Özellikler

Tuzluluk oranı %1, 8 dolayındadır. M.Ö. 6'ıncı binyıla dek bir tatlı su gölü olan Karadeniz, bu tarihten sonra tuzlu bir denize dönüşmüştür. Amerikalı deniz jeologları William Ryan ve Walter Pitman Buz Çağı'nın ertesinde Akdeniz'in sularının 150 metre daha alçak olan Karadeniz'e boğaziçi setini yıkarak birden bire dolarak Karadeniz Tufanı adı verilen sel baskınına sebep olduğunu bu olayın Nuh Tufanı efsanesininde kaynağı olduğunu iddia etmiştir. Okyanusbilimci Robert Ballard'ın Sinop açıklarında yaptığı çalışmalarda bulunanlar bu tezi doğrulamışsa da çeşitli bilim adamları alternatif görüşler öne sürmüştür. Karadeniz sürekli bir su buharı ve ısı kaynağıdır, suları fazla donmaz. Karadeniz kıyılarının uzunluğu 1600 km civarındadır. Dağlar kıyıya paralel uzandığından fazla girintili çıkıntılı değildir.

Büyük beş ırmak Karadeniz'e dökülür. Bunlar; Dinyeper, Dinyester, Don Irmağı ve Kuban Irmağı Fransa sınırına kadar uzanan ve bütün doğu ve orta Avrupa’yı kapsayan Tuna. Tuna tek başına her yıl 203 kilometre küp tatlı suyu Karadeniz’e taşır. Bu miktar Kuzey Denizi’ne akan bütün tatlı sulardan fazladır. Türkiye'den ise belli başlı dört ırmak Karadeniz'de sonlanır: Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh (sonuncusunun büyük bölümü Türkiye'de olmasına karşın Gürcistan'da Batum'dan denize dökülür). Bu denize dökülen Avrupa ve Asya akarsularıyla birlikte Karadeniz havzasının alanı denizin kendisinden 5 kat daha geniştir ve yaklaşık 2.2 milyon km2'dir. Alaettin bahçekapılı. Karadeniz ve Çevre tuzluluk oranı oldukça fazladır.

Karadeniz'in kirliliği

Karadeniz'in flora ve faunası evsel ve endüstriyel kirlenme nedeniyle her geçen gün fakirleşmektedir. Irmaklardan gelen organik madde miktarı deniz suyundaki bakterilerin normalde ayrışabileceğinden daha fazla olduğundan, bakteriler deniz suyunda normalde bulunan çözünmüş oksijen yerine deniz suyunun bir bileşeni olan sülfür iyonlarından oksijeni temin ederler. Bu işlemin sonucunda ortaya son derece zehirli hidrojen sülfür (H2S) gazı çıkar ve 200 metrenin altında yaşamı engeller. Karadeniz dünyanın en büyük hidrojen sülfür rezervidir. 150-200 metre arasında değişen derinliklerin altında yaşam yoktur. Suda oksijen bulunmaz ve H2S yüklüdür. Hidrojen Sülfür bulunduğu yerdeki tüm eko sistemi öldürür, sahil balıkçılığını yok eder ve eğer yüzeye çıkarsa gemilerin altını yarattığı kimyasal bileşimle siyah renge boyar.

Özellikle Tuna Nehri tüm Orta ve Doğu Avrupa ile Balkanlar'ın endüstri ve evsel atık sularının boşaltıldığı bir yüzeysel su olup, doğal yaşam için ölümcül miktarda organik ve inorganik maddeyi Karadeniz'e getirmekte kirlilik oradan Boğazlar yoluyla da Marmara Denizi'ne taşınmaktadır. 1980'lerin ortasında bir geminin balast suyu ile Karadeniz'e gelen ve orijini Doğu Amerika kıyıları olan Mnemiopsis leiydi (Taraklı deniz anası) adlı canlı türünün doğal düşmanı olmadığı için Karadeniz'i istila etmiş, balık larvalarının temel besinleri olan zooplanktonları ve bizzat balık larvalarını yiyerek balık sayısında önemli oranda düşme yaşanmasına sebep olmuştur.

Samsun-Sarp Sınır Kapısı arasında 542 kilometrelik mesafede inşa edilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımlarından birisi olarak gösterilen Karadeniz Sahil Yolu inşası sırasında sahil boyunca yapılan dolguların deniz canlılarına zarar verdiği çok sayıda bilim adamınca iddia edilmiş ve yolun yapımı bitmiş olmasına karşın, inşaası ve sonuçları kamuoyunda hararetli tartışmalara sebep olmuştur.

Doğal yaşam

Balık çeşitliliği açısından zengin olmayan denizde açık sularda, yunus ve domuz balığı kolonilerinin yanısıra arasında kıyılara dek vuran palamut ve hamsi sürülerine rastlanmaktadır. Bununla birlikte ekolojik sorunlar yüzünden günümüzde uskumru balığı kaybolmuş, palamut ve lüfer miktarı azalmış hamsi ise soyunu korumuştur. Çünkü o sadece Karadeniz'özgüdür. Pisi, dere pisisi, kalkan balıklarının ve çaça azalmış, kofana, torik, çinekop cinsleri tükenmiştir. Dünyanın en lezzetli balığı hamsinin stoğu, boyu ve ağırlığı azalmış, havyarı için avlanan ve nehir ağızlarında yaşayan Mersin balığının, kirlilik ve aşırı avlanma sonucu nesli tükenmiştir.

Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ve bu ülkelerin şehirleriKaradenize kıyısı olan ülke ve ülkelerin şehirleri (Karadeniz politik haritası)
Karadenize kıyısı olan ülke ve ülkelerin şehirleri (Karadeniz politik haritası)


Karadeniz'in oluşumu

Avrupa ile Asya’nın birleşim bölgesinde yerinde yer alan Karadeniz, 432000 km2 alanı ve 534000 km3 hacmi ile dünyanın en büyük iç denizlerinden birisidir. Kuzeydoğuda Kafkaslar, kuzeyde Kırım dağları ve güneyde Pontidler'in arasında oval bir basen oluşturan Karadeniz, oldukça ilgi çekici bir jeolojik yapıya sahip olup, çok sayıda çamur volkanı, aktif tortul taşınmasında rol oynayan kanallar, aktif faylar, metan sızıntıları gibi birçok jeolojik ve ekonomik oluşumlar içermektedir. Sismik yansıma kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Karadeniz'in güney kıyısının basenin oluşması sırasında etkin olan açılma tektoniğinin etkilerini taşıdığı gözlenmiştir. Ayrıca Karadeniz'in oşinografik olarak da ilgi çekici bir yapısı olup, su kolonu içerisinde 100-150 m derinliklerden itibaren canlı barındırmayan oksijensiz (anoksik) bir yapıya sahiptir. Kretase'den beri sürekli bir tortulaşma alanı olması nedeniyle derin basende 15 km'ye yakın bir tortul kalınlığı mevcuttur.

Alpin katlanma kuşağı içerisinde bulunan Karadeniz baseni, sıkışma kuşakları ile çevrili olmasına karşın açılma tektoniği özelliği gösterir. Bu sıkışma kuşakları, güneyde Pontidler, doğuda Kafkaslar, kuzeyde Kırım ve batıda Balkanitler'dir. Karadeniz, günümüzde batimetrik olarak tek bir basen olmasına karşın, derin sismik veriler Doğu Karadeniz Baseni (DKB) ve Batı Karadeniz Baseni (BKB) olarak isimlendirilen iki ana açılma baseninin varlığını işaret etmektedir. Her iki basen kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı kabuksal bir yükselim ile (Orta Karadeniz Sırtı, OKS) birbirinden ayrılır. Bu sırt, Oligosen-Erken Miyosen zamanına dek bir çökelme bariyeri olarak kalmış, ancak bundan sonra tortullar tarafından kaplanmış ve her iki basen batimetrik olarak 2200 m derinlikte tek bir basene birleşmiştir.

Günümüzde Karadeniz'in oluşumu ve yapısı levha tektoniği ışığı altında incelenmektedir. Birçok araştırmacıya göre Karadeniz, Pontid volkanik yayının arkasında, kuzeye dalan Tetis okyanusunun bir yay-arkası (back-arc) basenidir. Karadeniz'in bu şekilde tektonik olarak açılmasına dair ilk modellerde basit bir çözüm genelde kabul görmüştür. Pontid yayının güneye sürüklenmesi ve Andrussov Sırtı'nın saatin ters yönünde dönmesi sonucu, BKB ve DKB'nin eş zamanlı olarak geç Kratese'de açıldığı dikkate alınmıştır. Batı ve Orta Pontidler'i içeren bir parçanın Moezyan Platformu'ndan ayrılarak, iki ana transform fayı boyunca güneye sürüklenmesi sonucu BKB'nin açılmış olması görüşü, birçok araştırmacı tarafından kabul görmüştür.

DKB'nin Eosen açılması, Andrussov Sırtı'nın saat yönünde dönmesiyle olmuştur. Bu durum her iki basenin eşzamanlı açıldığını ve Pontidlerin güneye sürüklendiğini vurgulamaktadır. Bu modelde sürücü kuvvet, geriye dönme (roll-back) veya benzer işlemlerce sürülen, Pontid yayının güneye, okyanus tarafına doğru hareketidir.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Güncel Kinematiği

Karadeniz, aktif Arap-Avrasya çarpışmasının batı kanadında ve Anadolu'nun batıya doğru tektonik kaçışına neden olan Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) kuzeyinde yeralmaktadır. Bu levhalar arası deformasyon sonucu Anadolu bloğu, KAF boyunca batıya kaymaktadır. Son GPS gözlemleri, Anadolu'nun Avrasya'ya göre, saatin ters yönündeki rijit dönüşünü işaret etmektedir. Deformasyonun büyük kısmı KAF boyunca toplanmış, Anadolu'nun rijit olarak kaçışı nedeniyle Karadeniz, bu çarpışmadan etkilenmemiştir. Bu deformasyon, Küçük Kafkas tektonik cephesi boyunca, doğu Türkiye Karadeniz kıyı hattından batıya doğru hızla azalır.

GPS çalışmalarından elde edilen hızlara göre, doğu Karadeniz'in doğu kıyısında az miktarda kuzey-güney kısalması gözlenmektedir. Güneybatı kısmında ise batıya hareket gözlenir. Doğu basendeki kuzey-güney hareketler birkaç mm/yıl oranındadır. Son sismik aktivite verilerine göre, Doğu basende sıkışma tektoniği rejimi halen aktiftir. Bu bölgedeki depremlerin fay düzlemi çözümleri de sıkışma rejimini işaret etmektedir. Karadeniz'in batı kısmı, sıkışma veya genişleme rejiminin aktif olup olmadığına karar verecek kadar önemli sismik aktivite göstermemektedir.

Karadeniz'in depremselliği

Karadeniz ve çevresi, düşük depremselliğe sahip bir bölge olarak tanımlanmakta olup, en önemli depremsellik Karadeniz ile ilintili değil, KAF gibi geniş çaplı bölgesel kırıklar ile ilişkilidir. Karadeniz'in depremselliği oldukça düşük ve kabuksaldır. Sıkışma tektoniğinin oldukça belirgin olduğu kuzeydoğu kıyıda bindirme mekanizmasına sahip depremler oluşmaktadır. Güney kıyı ise neredeyse tamamen asismik olup bir pasif kıyı olarak tanımlanabilir. Güneyden kuzeye olan tüm sıkışma gerilmesi, KAF'ın geniş çaplı sismik aktivitesi tarafından boşaltılır. Sonuçta oluşan gerilme alanı, Karadeniz'in bir sıkışma çöküntüsü olduğu ve Kafkas kıtasal kabuğunun Karadeniz'in okyanusal kabuğuna bindirme yaptığı yönündeki görüşle oldukça uyumludur.

Deprem odak mekanizmalarının ve atım vektörlerinin incelenmesi Doğu Anadolu ve Büyük Kafkaslar'ın deformasyon şeklindeki temel farklılığı ortaya koymaktadır. Büyük Kafkaslar'da odak mekanizmaları bindirme tipindedir. Büyük Kafkaslar'daki sıkışma, güney yamacındaki bindirmeler sistemi ile açıklanır. Kafkaslar'daki tüm depremler kabuksaldır ve deprem odaklarının büyük çoğunluğu 20 km seviyesine toplanmışlardır.

Kırım'ın güneyi sismik olarak aktif olup, bu bölgedeki güçlü sıkışma oldukça belirgindir. Bu üste binmelerle ilişkili olan deniz tabanı deformasyonu, bugünkü mevcut aktiviteyi göstermektedir; bu durum, Kırım'ın hemen güneyinde toplanan deprem episantrları ile de doğrulanmaktadır.

Doğu ve Batı Karadeniz Basenleri, Orta Karadeniz Sırtı olarak isimlendirilen dar bir masif kabuk bloğu ile ayrılmaktadır. Sırt, her iki yanda, BKB ve DKB'nin pasif kıyılarını oluşturan antitetik normal fay sistemi ile kuşatılmıştır. Güneyde sırt, dar bir grabenle ayrılan iki bloğa bölünür. Doğu bloğu (Andrussov Sırtı) güneyde yok olurken, batı bloğu (Archangelsky Sırtı) güneye doğru daha da yükselerek Türkiye kıyısında belirgin bir topoğrafik yükselim oluşturur. Sinop Baseni, bu yükselimi Pontidler'in kıtasal yamacından ayırır. Güncel tortullarla dolu olan Sinop baseni kuzeybatıya doğru BKB ile birleşmektedir. Özel olarak Archangelsky Sırtı, bölgesel olarak yükselmiş taban duvar blokları ve kuzey-güney kıtasal yamaçlarını oluşturan ana açılma fayları göstermektedir. DKB, Paleosen'den günümüze, 12 km kalınlığında bir çökelmeye maruz kalmıştır. Bu çökelmenin mekanizması hala tartışmaya açık olmasına karşın, genelde Yeni-Tetis'in kapanmasıyla ilintili olan ve daha güneyde Türkiye'de uzanan yitim zonu ile ilişkili yay-arkası açılması tarafından başlatıldığı dikkate alınmaktadır.

Pockmarklar, tüm dünyada çamurlu deniz tabanlarında geniş çapta gözlenen kraterlerdir. Pockmarklar, genellikle gaz ve/veya sıvı akışı ile ilişkilidirler. Sürekli tortul yığışımı ve tektonik sıkışma nedeniyle, yakın yüzey tortullarında oluşan gaz ve boşluk sıvıları aşırı basınç altında kalmakta ve geçirgen yollar boyunca deniz tabanına göç etmektedirler. Aşırı basınç altında kalan bu gaz/sıvıların, aniden ve patlama şeklinde deniz tabanına çıkışları sonucunda, deniz tabanında krater şekilli çöküntüler (pockmark) oluşur. Pockmarkların depremlerden önce ve deprem sırasında aktif duruma geçtiğine ve deprem sırasında deniz tabanından yüksek oranda gaz çıkışı olabildiğine dair gözlemler, taban altı gaz ve sıvı akışı ile deprem aktivitesi arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Pockmarklar, yüzeyaltı hidrolik aktivitesi, olası yamaç kaymaları ve deniz tabanı duraysızlığının bir göstergesi olabilir. Kıtasal yamaçlarda kaymalarla birlikte pockmarkların oluştuğu gözlenmiştir. Pockmarklar petrol endüstrisi açısından da önem taşımaktadır. Bazı hidrokarbon alanlarının üzerinde çok sayıda pockmark oluşumu gözlendiği için, bazı sınırlamalara rağmen pockmarklar, derinlerdeki hidrokarbon birikimlerinin göstergesi olabilirler.

Karadeniz nerede?

Karadeniz haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Senem Diyici tarafından Jest albümünde söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

Edip Akbayram tarafından Dün ve Bugün albümünde söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

Grup Yorum tarafından Cesaret albümünde söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

İsmail Turut tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.


başinda kara puşi oldun gulvercin kuşi
başinda kara puşi oldun gulvercin kuşi

başkalari anlamaz budur hepsinin işi
başkalari anlamaz budur hepsinin işi

dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir

sevdaya akil ermez sevdalil sir vermez
sevdaya akil ermez sevdalil sir vermez
sevenleri ayrima yalan dunyaya değmez
ayrima sevenleri yalan dunyaya değmez

dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir

konuşurken dilenden bal damler şeker damlar
konuşurken dilenden bal damler şeker damlar
benim çektiklerimi sevdali olan anlar
benim çektiklerimi sevdali olan anlar

dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir

sevda oyuncak değil olmaz onun şakasi
sevda oyuncak değil olmaz onun şakasi
benim sevdiğim kizla konuşamaz başkasi
benim sevdiğim kizla konuşamaz başkasi

dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
dağ dağin aynasidir duman dağin yasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir
kara deniz guzeli başimin belasidir

Mehmet Gümüş tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

karadeniz karadeniz
fırtınalar içindeyiz
dört karanfil verdik sana
herbiri bir engin deniz

dağlara kır çiçekleri
sevgi dolu yürekleri
doğdu ülkemin üstüne
güneşten sıcak güzleri

dağda yanar bir top çiçek
hepsi bir yumruk bir yürek
bahar eylediler kışı
geceyi gündüz ederek

açlık karanlık bir yandan
her taraf zindan mı zindan
ateş yakıp ısındılar
elleri çözüldü kın olan

kuşatıldılar geceden
duman tütmez bir bacadan
vuruldular gün atımı
yüreğim yandı acıdan

gelir güzel günler gelir
yöre yaylası dillenir
dört fidanım güller açmış
binlercesi filizlenir

söz: ahmet özdemir
erdoğan aslan
müzik: mehmet gümüş

İbrahim Karaca tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

karadeniz yine yelin savrulur
nazlı yardan kara habermi geldi
kuşluk vakti gün geceye devrilir
yoksa yardan kara habermi geldi

kucağında yakamozlar serili
sularında dalgaların dürülü
ne susarsın dağların var sıralı
yoksa yardan kara haber mi geldi

duman vurmuş kemençenin yayına
haramiler el uzatmış aşına
tütününe fındığına çayına
ne susarsın çağır can yoldaşını
dağlar başına

Erci E tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

bu arkadaslar çilgindir hoplayip ziplarken yerler kirilir hadi sende katilsana omuzlari oynat kara düsünceleri üstünden at tabancalar ateste kursun bosaliyor o arada kemençenin sesi beni sariyor tutup aliyor bir daha birakmiyor galiba siz beni anlamadiniz rap ve kemençe buna haziriz gibi gibi gibi gibi gibi geliyor bu isi sen gel gel bana sor berlin - rize arasi karadeniz dalgasi karadeniz bölgesi dalgali denizi aksam üzeri aklima geldi ... hadi durma gel bizimle oyna kemençe çalsin bir daha durmasin bunu sevmeyen bugün evde kalsin geriside oynasin atlayip ziplasin hadi söyle bana sen bu iste varmisin erci e ve dj taner karsinizda gel bir selam ver kafana takma bugün dertlerini gel bize katil sen ver elini bumsakalak sende eglenmene bak bak da gör bugün hedef oynamak daha daha hizli oynat omuzlari ritm tutuyor oynayanin ayaklari sag sol gözler takip ediyor bu oyunu hemen anlamak çok zor karadeniz bölgesi dalgali denizi aksam üzeri aklinma geldi ...

Ali Asker tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

gidiyorum oduna dayım darılır dayım
o dayım kızından yoktur mu benim payım
ala aşanı kur dizi baban görmesin bizi
babanın da kisesine sayacağım beş yüzü

yallah yavrum desinler dil dudağın yesinler
kaymakamın toyunda kız oynadı desinler

gediyorum batum'a batum'un batağına
kız allah'ın seviyorsan al beni yatağına

bu derenin uzunu çoban kaytar kuzunu
aldım çerkes kızını çekiyorum nazını
yallah yavrum desinler dil dudağın yesinler
kaymakamın toyunda da kız oynadı desinler

Emin Bektöre tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

karadeniz colbersede kaday
caldamay geşmem asabay kaday
sen kara cer cabınmayda kaday
men vaz geşmem asabay kaday

karaga kara yaraşmazda kaday
sert bolmazsa asabay kaday
tevekkel cıgıt ah demezde kaday
dert bolmazsa asabay kaday

asabamsın sen menimsin kaday
helalımsın asabay kaday
el kolunda emanet de kaday
bır malımsın asabay kaday

deren kuyuga taş atsanda kaday
şıngırday keter asabay kaday
dostum bılıp sır aytsanda kaday
duşmanga ceter asabay kaday

Apolas Lermi tarafından söylenen Karadeniz adlı şarkının sözleri.

gemilerun feneri , yanayi da söneyi
ayun şalki denize , yakamuzi sereyi
birden vurdi kara yel , tutulduk furtunaya
dalgalar kurşun oldi , can verduk bu sevdaya

hey gidi karadeniz , dağlarunda sis duman
kurşuna tutuldi aşk , güneşe suvandi kar
denizden haber geldi , gel çikalum dağlara
isyan olsun sevdamuz , dağlari sara sara

------------------------------------------------------

gemiler kara kara , gireyiler ambara
karadeniz üstünde , direnduk dalgalara
birden vurdi karayel , tutulduk furtunaya
dalgalar kurşun oldi , can verduk bu sevdaya

hey gidi karadeniz , dağlarunda sis duman
kurşuna tutuldi aşk , güneşe suvandi kar
denizden haber geldi , gel çikalum dağlara
isyan olsun sevdamuz , dağlari sara sara

hey gidi karadeniz , dağlarunda sis duman
kurşuna tutuldi aşk , güneşe suvandi kar
denizden haber geldi , gel çikalum dağlara
isyan olsun sevdamuz , dağlari sara sara

------------------------------------------------------
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü dünyada küreselleşme ve bölgesel düzeyde bütünleşme yönündeki siyasal ve ekonomik alanda yeniden yapılanma sürecini sağlamak amacıyla Türkiye tarafından ortaya atılmış olan bir fikrin ...

Batı Karadeniz Bölümü

Batı Karadeniz Bölümü Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dağlıktır. En gelişmiş şehri Zonguldak'tır. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynağıdır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği

Karadeniz Ekonomik İşbirliği fikri, 1980'li yılların sonunda Doğu Avrupa Ülkeleri ve Sovyetler Birliği'ndeki değişim sürecinin hızlandığı bir dönemde doğmuştur.

Doğu Karadeniz

Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu ...

Doğu Karadeniz Dağları

Doğu Karadeniz Dağları Karadeniz’e paralel iki sıra halindeki dağlar: Kıyı dağları, İç sıralar. Kıyı dağları doğudan batıya doğru Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun dağları adlarını alarak Melet Vadisi batısında Canik Dağlarına geçer. Yükseklikleri Trabzon, ...

Karadeniz Ereğli

Karadeniz Ereğli, Zonguldak ilinin bir ilçesidir. Türkiye’nin kuzeyinde, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 41 derece 17 dakika kuzey, 31 derece 24 dakika güney enlem ve boylamları arasında yer almaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ'de bir eğitim - öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç 14'er haftalık iki yarıyıldan oluşur. Eylül - Ocak aylarını kapsayan 1. yarıyılla "Güz Yarıyılı", Şubat - Haziran aylarını kapsayan yarıyıla da "Bahar Yarıyılı" adı verilir.

Doğu Karadeniz Bölgesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Karadeniz bölgesinin en dağlık, en fazla yağış alan bulutlanmanın çok olduğu, nem oranının en fazla olduğu bölümdür.Bu bölümde halk geçimini balıkçılık ve tarımcılıktan kazanır. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesinin en çok balıkçılığın ve ...

Batı Karadeniz Bölgesi

Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel olarak dağlıktır. En gelişmiş şehri Kastamonu'dur. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynağıdır. Bolu ve Düzce çevresinde çok sayıda kereste fabrikası ...

Orta Karadeniz Bölümü

Melet çayından Sinop'un doğusuna kadar uzanır. Doğu Karadeniz Bölümü'ne göre güneye daha fazla sokularak Tokat ve Çorum illerinin büyük bölümleri ile Amasya ilinin tamamını içine alır.

Doğu Karadeniz Bölümü

Doğu Karadeniz Bölümü, Karadeniz Bölgesi'nin en dağlık, en fazla yağış alan, bulutlanmanın çok olduğu, nem oranının en fazla olduğu bölümdür.

Batı Karadeniz

Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu ...

Doğu Karadeniz Göknarı

Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana), çamgiller (Pinaceae) familyasında Kafkasya'ya özgü bir göknar türü.

Doğu Karadeniz Meşesi

Doğu Karadeniz meşesi (Quercus pontica), kayıngiller (Fagaceae) familyasından 15 m'ye kadar boy yapan çalı görünümünde bir meşe türü.

Harun Karadeniz

Harun Karadeniz 1960`lı yılların sol gençlik hareketlerinin önemli önderlerinden biridir.