Berilyum

Kısaca: BERİLYUM Alm. Beryllium, Fr. Béryllium, İng. Beryllium. Metalik ve ametalik özelliklerin her ikisini de gösteren hafif bir kimyasal element. Periyodik (devri) sistemin ikinci grubunda yer alan berilyum, Be şeklinde sembolize edilir. Atom numarası (Z) = 4, atom ağırlığı (A) = 9,01’dir. Kararlı izotopu yoktur. Birkaç radyoaktif izotopu bilinmektedir. Bileşiklerinde +2 değerli olur. Tabiatta az rastlanan elementlerden olup yer kabuğunda % 0,001 nisbetinde bu ...devamı ☟

berilyum
Berilyum

Alm. Beryllium, Fr. Béryllium, İng. Beryllium. Metalik ve ametalik özelliklerin her ikisini de gösteren hafif bir kimyasal element. Periyodik (devri) sistemin ikinci grubunda yer alan berilyum, Be şeklinde sembolize edilir. Atom numarası (Z) = 4, atom ağırlığı (A) = 9,01’dir. Kararlı izotopu yoktur. Birkaç radyoaktif izotopu bilinmektedir. Bileşiklerinde +2 değerli olur. Tabiatta az rastlanan elementlerden olup yer kabuğunda % 0,001 nisbetinde bulunur. Berilyum minerallerinin yataklarının çoğu Brezilya, Arjantin, Afrika ve Hindistan’dadır. İlk olarak 1828’de Wöchlar tarafından elde edilmiştir. En tanınmış minerali, kıymetli bir taş olan beril, 3BeO. Al2O3. 6SiO2 formülüne sahiptir. Zümrüt, kromoksit (Cr2O3) ihtiva eden ve yeşil renkli olan bir berildir.

Berilyumun elde edilmesi için beril mineralinden faydalanılır. Beril öğütülerek ince toz haline getirilir. Bir kısım beril iki kısım sodyum hekzaflorosilikat (Na2SiF6) ile karıştırılıp 850°C’ye ısıtılır. Meydana gelen sodyum fluoroberilet (Na2BeF4), Mg ile 1000 °C’de indirgenerek berilyum elde edilir.

Metalik berilyum çok sert ve çelik gibi parlak olup oda sıcaklığında kırılgandır. Erime noktası 1283°C, kaynama noktası 2970°C, özgül ağırlığı da 1,86 g/cm3tür.

Berilyum kimyasal özellikleri bakımından alüminyuma benzer. Kuru havada dayanıklı olup, ancak kızıl derecede yükseltgenir. Kaynar haldeki suya karşı bile oldukça dayanıklı olan berilyum, seyreltik HCl ve H2SO4’te çözünür. Fakat seyreltik HNO3’ten etkilenmez.

Berilyum, teknikte doğrudan doğruya kullanılmaz; bazı alaşımların bileşiminde yer alır. Mesela % 3 oranında bakırla karıştırıldığında, bakırın kopma direncini altı katına kadar arttırır. Atom numarası küçük olduğundan röntgen ışınlarını kolayca geçirir. Bundan dolayı röntgen lambalarının pencereleri bu metaldan yapılır.

Nükleer teknolojide berilyum ve radyum karışımı proton kaynağı olarak kullanılır. Radyum, radyoaktif bozunmalarda devamlı bir alfa partikül kaynağıdır. Bu alfa partikülleri ile berilyum bombardıman edildiğinde nötron üretilir.

Hafif bir element olması sebebiyle nötron reflektörü elementlerinde, güç kontrol silindirlerinde kullanılır. Keza berilyum, mermi ve uzay araçlarında yapı malzemesi olarak kullanılır. Yüksek elastik modülü ve elastik limiti sebebiyle roket ve uçaklarda ciroskopla idare sisteminde bu madenden istifade edilir.

Beril: Berilyum aluminosilikat yapısında Al2 (SiO3)6 en yaygın berilyum mineralidir. Soluk mavi yeşil renkli akvamarin koyu-yeşil zümrüt, altın sarısı helyolit ve pembe morganit gibi bazı türleri mücevher olarak kullanıldığından eski çağlardan beri kıymet taşımıştır. Beril, gnayslarda mikalı şistlerde görülen granit kayaçların ve bunlarla ilişkili pegmatit setlerin (dayk) tali elemanıdır. Zümrüt mikalı şistlerde ve bitümlü kireçtaşlarında, öteki değerli taş türlerine çoğunlukla pegmatit içindeki kovuklarda rastlanır. Değerli taş niteliği taşımayan beril ise, çoğu pegmatit kayaçta, genellikle dağınık, küçük kristaller halinde bulunur. Brezilya'da 200 tonluk , ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Black Hills'te 5,8 m uzunluğunda ve 1,5 m çapında, Maine eyaletindeki Albany'de en büyüğü (18 ton) 5 m uzunluğunda ve 1 metre çapında olan büyük parlak kristaller de elde edilmiştir.

1925'ten önce beril yalnızca mücevher taşı olarak kullanılırdı. Bu tarihten sonra, berilyum için pekçok önemli kullanım alanı ortaya çıktı ve beril bu nadir elementin cevheri olarak yaygın biçimde aranır oldu. Ama geniş çökeller bulunmadığından berilin büyük bölümü feldispat ve mika madenciliğinin yan ürünü halinde üretilir. Madenlerden çıkarılan beril miktarı yıldan yıla değişmekle birlikte, 1930'dan bu yana devamlı artış göstermiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

berilyum

Osmanlıca berilyum kelimesinin Türkçe karşılığı.
yun. Zümrüt gibi bazı taşların bileşiminde bulunan bir elementtir. (Be) sembolü ile gösterilir.

berilyum

Türkçe berilyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. beryllium, lightweight metallic chemical element commonly used in alloys (Be)

berilyum

atom sayısı 4, yoğunluğu 1,73 olan, zümrüt gibi kimi taşların bileşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element, simgesi be.

berilyum

Türkçe berilyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
béryllium [le]

berilyum

Türkçe berilyum kelimesinin Almanca karşılığı.
Berilium

Harun - 1 yıl önce
Bende var bu taştan

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

berilyum Resimleri

Berilyum
3 yıl önce

Berilyum, periyodik tablonun II-A grubunda yer alan toprak alkali grubundan element. Berilyum ender elementlerdendir. Yerkabuğunda ancak %0,0006 oranında...

Berilyum, 1798, 1828, Aktinyum, Alaşım, Alfa parçacığı, Alkalinler, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon
Berilyum izotopları
6 yıl önce

Berilyum (Be) Standart atom ağırlığı: 9.012182(3) Berilyumun doğada bulunan tek kararlı izotopu berilyum-9'dur. Yarı ömrü 3.000.000 yıl olan berilyum-10...

Berilyum izotopları, Berilyum, Nötron, Proton
Toprak alkali metal
3 yıl önce

elektron sayısı 2'dir. Bu grup 6 element içerir: Berilyum Magnezyum Kalsiyum Stronsiyum Baryum Radyum Berilyum (Be) - 4 Magnezyum (Mg) - 12 Kalsiyum (Ca) -...

Üçlü alfa süreci
6 yıl önce

füzyonu sonucu berilyum oluşur. 2He4 → Be8 Ancak Be8 izotopu kararsız yapıdadır ve çok çabuk bozunur ( Be9 dengeli izotoptur). Berilyumun kararsız yapıda...

Üçlü alfa süreci, Berilyum, Elektron volt, Füzyon, Gökbilim, Helyum, Karbon, Kelvin, Taslak, Yıldız, Alfa parçacıkları
Kazatomprom
6 yıl önce

berilyum metal külçeleri, berilyum tozu, bakır-berilyum ana alaşımları, alüminyum-berilyum ana alaşımları, nikel-berilyum ana alaşımları ve berilyum esaslı...

Bronz
3 yıl önce

Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko (pirinç) alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır...

Tunç, Alaşım, Alet, Alüminyum, Bakır, Berilyum, Burç, Bıçak, Demir, Direnç, Fosfor
Antoine Bussy
6 yıl önce

kalır. Bussy ve Friedrich Wöhler Ağustos 1828'de birbirlerinden bağımsız olarak, potasyum ve berilyum klorür karışımından berilyumu ayırmayı başardılar....

Australopithecus bahrelghazali
6 yıl önce

Bahrülgazel (بحر الغزال) vadisinde bulunun Hominini oymağından fosil. Berilyum bazlı radyometrik tarihlemesi 3.6 milyon yıl öncesini işaret eder. Vikitür'de...

Australopithecus bahrelghazali, Altalem, Animalia, Australopithecus, Catarrhini, Chordata, Deuterostomia, Eukarya, Eumetazoa, Gnathostomata, Haplorrhini