Aktinyum, sembolü Ac, atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif element. Aktinyum elementi, doğada Uranyum cevherlerinde az miktarlarda bulunur. Bir ton uranyum cevherinde yaklaşık on gram kadar aktinyuma rastlanmaktadır. Radyum'a oranla 150 kat daha radyoaktif olan aktinyum, uygulamada nötron kaynağı olarak kullanılır.

Aktinyum

Aktinyum, Alm. Aktinium, Fr. Actinium, İng. Actinium. Periyodik tabloda 3B grubu. 7. peryodda yer alan 89 atom numaralı radyoaktif element.

1899 yılında pechblend adlı Uranyum filizlerinden uranyum ve radyumun ayrılması sırasında ele geçmiştir. İlk defa A. L. Debierne ile birlikte Pierre ve Marie Curie tarafından bulunmuştur. Aktinyum, uranyum filizlerinin ekstraksiyonundan (bir çözücü ile çekip alma) veya radyum -226’nın çekirdek reaksiyonlarından elde edilir. Ac -227 ve Ac -228 olmak üzere iki izotopu vardır. Aktinyum 227 daha kararlıdır, yarı ömrü 21,7 yıldır. Karanlıkta mavi bir ışık yayarak parıldar. Oksidasyon basamağı 3+’dır. Kimyasal özellikleri yönünden nadir toprak metallerinden tantan’a benzer.

Özellikleri

   * Kimyasal olarak Lantan ile eşdeğerdir - aynı grup ve f grubu Elementi olmaları sayesinde Kuvvetli alfa ışıması yapabilmektedir.
   * Aktinyum Florür tuzunun 1100 oC de lityum buharı ile indirgenmesi sonucu elementel olarak elde edilebilmektedir.
   * Işıma sonucu 227Th ve 223Ra ana ürünleri ile Rn, Bi, Po ve Pb izotoplarını içeren yan ürün karışımı vermektedir.
   * Nötron üretme konusunda Radyum'dan 150 kez daha aktiftir.
   * 21.6 yıllık bir yarılanma ömrüyle beta ışıması yapmaktadır.*


Atom numarası: 89 Simge: Ac Kütle numarası: 227.0278 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Aktinyum

atom sayısı 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element, simgesi ac.

Aktinyum

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

Aktinyum

Türkçe Aktinyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. actinium, radioactive metallic element (Chemistry)

İlgili konuları ara

Yanıtlar