Toprak Alkali Metal

Kısaca: Grup ...devamı ☟

Grup]] | 17 |- align="right" | Blok | 7 |- align="center" | Periyot |- align="center" | 2 |style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|4 Be |- align="center" | 3 |style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|12 Mg |- align="center" | 4 |style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|20 Ca |- align="center" | 5 |style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|38 Sr |- align="center" | 6 |style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|56 Ba |- align="center" | 7 |style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|88 Ra |} Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller: Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepken (tepkimelere girmeye eğilimli) karakterde olmalarının yanında, erime ve kaynama sıcaklıkları daha düsüktür. İyonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimyabilimciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmesinden gelir. Bu grup 6 element içerir: * Berilyum * Magnezyum * Kalsiyum * Stronsiyum * Baryum * Radyum

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alkali metal
2 yıl önce

Alkali metaller (Arapça: el–kali = "bitki külünden") periyodik tablonun birinci grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir. Fransiyum dışında hepsi...

Alkali metal, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkalin, Ametal, Bağıl atom kütlesi
Baryum
2 yıl önce

grubunda bulunur. 2. grupta bulunması özelliğinden dolayı Baryum bir toprak alkali metalidir. Baryum ilk defa 1774 yılında İsveçli kimyacı Carl Wilhelm Sheele...

Baryum, 1774, Atom numarası, Bileşik, Element, Erime noktası, Kaynama noktası, Kelvin, Kilogram, Kimyacı, Periyodik cetvel
Yarı metal
2 yıl önce

Yarı metaller. Metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle tepkime verirken de metal gibi davranırlar. Genellikle kristal yapıda bulunurlar. Ayrıca;...

Yarı metal, Diyot, Kimya, Periyodik tablo, Taslak, Transistör
Cam
2 yıl önce

bir kullanım alanı vardır. Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer kimi metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme...

<b>Cam</b> silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. Genellikle alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bâzan borat ve alüminatlar da ihtiva eder.
Stronsiyum
2 yıl önce

Stronsiyum, Sr sembollüne sahip, atom numarası 38 olan, toprak alkali metaller grubundan gümüşümsü beyaz renkli bir kimyasal element. Oda sıcaklığında...

Stronsiyum, Kimya, Taslak
Magnezyum hidroksit
2 yıl önce

magnezyum elementinin elde edilmesinde kullanılan bir cevherdir. Toprak alkali metallerinden (2A) magnezyum ile hidroksit (OH-) iyonunun sentez reaksiyonu...

Lityum
2 yıl önce

olmasına rağmen,lityum aynı zamanda 2. grubun toprak alkali özelliklerini de gösterir. Bütün alkali metaller gibi bir tane değerlik elektronu bulunur ve...

Lityum, Küriyum, Berkelyum, Kaliforniyum, Aynştaynyum, Amerikyum, Plütonyum, Protaktinyum, Uranyum, Neptünyum, Fermiyum
Potasyum
2 yıl önce

potasyum karbonattan almıştır. Potasyum yumuşak, gümüş-beyaz renkli alkali bir metaldir. Doğada deniz suyunda ve pek çok mineralde diğer elementlere bağlı...

Füzyon, Element, Kimya, Elementler, Periyodik Cetvel