Holmiyum

Kısaca: Atom numarası: 67 Simge: Ho Kütle numarası: 164.93 Kaynama Noktası (C): 2600 Erime Noktası (C): 1461 Yoğunluk: 8.8 Buharlaşma Isısı: 67 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.1 Elektriksel iletkenlik: 0.011 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.039 ...devamı ☟

Atom numarası: 67 Simge: Ho Kütle numarası: 164.93 Kaynama Noktası (C): 2600 Erime Noktası (C): 1461 Yoğunluk: 8.8 Buharlaşma Isısı: 67 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.1 Elektriksel iletkenlik: 0.011 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.039

holmiyum

Türkçe holmiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. holmium

holmiyum

atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element, simgesi ho.

holmiyum

Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94 olan, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde, az bulunan bir element (sembolü Ho).

İlgili konular

element kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lantanit
3 yıl önce

Neodimyum (Nd) Prometyum (Pe) Samaryum (Sm) Evropiyum (Eu) Gadolinyum (Gd) Terbiyum (Tb) Disprozyum (Dy) Holmiyum (Ho) Erbiyum (Er) Tulyum (Tm) İterbiyum (Yb)...

Lantanitler, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal, Element serisi, Erbiyum, Gadolinyum, Geçiş metalleri, Grup 3 element, Halojen
Taşucu
3 yıl önce

7. yüzyılda buraya yerleşen Greklere aittir ve yerleşim yeri bu dönemde Holmi olarak adlandırılmıştır. Sürekli gerçekleşen korsan baskınları dolayısıyla...

Taşucu, Silifke, 12 Mayıs, 2005, AKM, Adana, Atatürk, Belediye, Bergkamen, Coğrafya, Futbol, Girne
Silifke
3 yıl önce

şimdiki Taşucu'nun olduğu yerde, İonluların "Holmi" adıyla kurduğu koloniyi ele geçirip halkını da kıyıdaki Holmi (Akliman)'dan 12 km içeriye bugünkü Silifke'nin...

Silifke, Mersin, Anamur, Mersin, Aydıncık, Mersin, Bozyazı, Mersin, Cennet ve Cehennem Çökükleri, Erdemli, Mersin, Gülnar, Mersin, Mersin, Mersin (il), Mersin (şehir), Mut
Kristal
3 yıl önce

Holmiyum–magnezyum–çinko malzemesi ile bir dodekahedronun makroskopik şeklini alabilen kuasikristalleri oluşur. (Sadece yarı kristaller bu şekli alabilir)...

Kristal, Allotrop, Atom, Bileşik, Cam, Geometrik, Metal, Molekül, Plastik, Tuz, İyon
Element
3 yıl önce

63 Eu Evropiyum 64 Gd Gadolinyum 65 Tb Terbiyum 66 Dy Disprozyum 67 Ho Holmiyum 68 Er Erbiyum 69 Tm Tulyum 70 Yb İterbiyum 71 Lu Lutetyum 72 Hf Hafniyum...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Neptünyum
3 yıl önce

Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum...

Neptünyum, Element, Kimya, Taslak
Antimon
3 yıl önce

Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum...

Antimon, Atom numarası, Kimya, Metal, Periyodik tablo, Taslak, Tıp, Layşmaniyoz, Bihaziyoz, Organik tuz, Antimon sülfür
Dubniyum
3 yıl önce

Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal Tungsten Renyum Osmiyum...

Dubniyum, ?, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom ağırlığı