Lantanit

Kısaca: Lantanidler ya da nadir toprak elementleri, geçiş metallerinin bir alt serini oluştururlar ve toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle, "nadir toprak elementleri" olarak da isimlendirilirler. ...devamı ☟

Lantanidler ya da nadir toprak elementleri, geçiş metallerinin bir alt serini oluştururlar ve toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle, "nadir toprak elementleri" olarak da isimlendirilirler.

En önemli ortak özellikleri, elektron değişiminin yalnızca 4f orbitaline elektron katılımıyla gerçekleşmesidir. Özellikle +3 değerlikli hallerinde, birbirlerine çok benzeyen özellikler gösterirler. Kuvvetli elektropozitif olmaları nedeniyle, üretilmeleri zordur. Çoğunun iyon hallerinin karakteristik renkleri vardır.

Lantanit

Birbirine çok yakın kimyasal özellikler gösteren, atom numarası 57-71 arasında olan, seyrek bulunan elementlerin genel adı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lantan
3 yıl önce

numarası 57 ve atom ağırlığı 138,9055 olan Lantan, katı halde bulunmakta ve lantanit grubu elementler arasında yer almaktadır. Yanıcı olması yanı sıra seyreltik...

Lantan, Element, Kimya, Taslak
Praseodim
3 yıl önce

5660.6 °F) Proton ve elektron sayısı: 59 Nötron sayısı: 82 Sınıfı: Lantanitler (Yeryüzünde nadir bulunuyor.) Kristal yapısı: Hekzagonal Yoğunluk: 6...

Praseodim, Element, Kimya, Taslak
Neodimyum
3 yıl önce

Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan (lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Kullanım Alanları Neodimyum, lazerler...

Neodimyum, Element, Kimya, Taslak
Prometyum
3 yıl önce

numarası: 61 Atom ağırlığı: 145 Periyodik cetveldeki grubu: Grup Adı: Lantanit Periyodik cetveldeki periyodu: 6 Periyodik cetveldeki bloğu: f-bloğu Genel...

Prometyum, Element, Kimya, Taslak
Tulyum
3 yıl önce

manyetik maddeler olarak ferritlerin yapımında kullanılır. Tulyum da öteki lantanitler gibi zehirlenmelere yol açan bir maddedir. Bundan ötürü kullanımında...

Tulyum, Element, Kimya, Taslak
Monazit
3 yıl önce

Jeolojide, monazit mineralleri lantanitleri içeren kırmızı-kahverengi bir fosfattır ve önemli bir toryum, lantan ve seryum kaynağıdır. Genellikle küçük...

Periyodik tablo
3 yıl önce

bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Bunlara lantanit denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Aktinyum
3 yıl önce

oksidasyonu önleyen beyaz bir aktinyum oksit kaplaması oluşturur. Çoğu lantanit ve birçok aktinitte olduğu gibi, aktinyum hemen hemen tüm kimyasal bileşiklerinde...

Peryodik cetvel, Kimya, Element, Kimya, Radyum