Rubidyum

Kısaca: Alkali metaller sınıfından bir element. Rb sembolüyle gösterilir. İlk defâ 1860 yılında Bunsen ve Krichhoff tarafından spektral analizle, lepidolit minerali içerisinde varlığı tespit edildi. ...devamı ☟

rubidyum
Rubidyum

Alkali metaller sınıfından bir element. Rb sembolüyle gösterilir. İlk defa 1860 yılında Bunsen ve Krichhoff tarafından spektral analizle, lepidolit minerali içerisinde varlığı tespit edildi.

Bulunuşu: Rubidyum tabiatta mineralleri bol bulunan elementlerdendir. Yer kabuğunda bulunuş bolluğuna göre 16. sırada yer alır. Önemli mineralleri lepidolit, pollusit, karnalit, lösit ve zinvaldittir. Minerallerdeki nispeti % 1-1,5 civarındadır.

Elde edilişi: Ticari ölçüdeki en önemli kaynağı lepidolit mineralidir. Ayrıca, Searles Gölünde bulunan potasyum mineralleri ve Michigan Gölünden elde edilen potasyum klorür de önemli ölçüde rubidyum ihtiva eder.

Metalik rubidyum, kimyasal olarak rubidyum klorürün kalsiyum ile indirgenmesi suretiyle elde edilir. Kuru rubidyum klorür, vakum altında metalik kalsiyum ile 500°C’de reaksiyona sokulursa, metalik rubidyum ele geçer ve bu da destilasyonla reaksiyon ortamından ayrılır. İndirgen olarak kalsiyum karbür de kullanılır. Ayrıca eritilmiş rubidyum tuzlarından elektroliz yoluyla da metalik rubidyum elde edilebilir.

Özellikleri: Gümüş beyazlığında parlak bir metal olup mum gibi yumuşaktır. Atom numarası 37, atom ağırlığı 85.5, erime noktası 38.9°C, kaynama noktası 688°C, yoğunluğu 1.53 g/cm3 tür. Elektron düzeni [1] 5s1 olup bileşiklerinde 1+ 2+ 3+ ve 4+ değerliklerinde bulunabilir. Spektrumunda 4202 A° ve 4216 A° da iki karakteristik hat (koyu kırmızı) vardır.

Alkali metaller arasında elektropozitiflik yönünden ikinci sırada yer alır. Oksijensiz ortamda kızıl dereceye kadar ısıtıldığı zaman mavi buhar verir. Hava oksijeniyle kendiliğinden yanarak gri-mavi bir oksit tabakası meydana getirir. Bu oksit tabakası üç tür oksitten meydana gelir. Bunlar oksit Rb2O, peroksit Rb2O2 ve süperoksit RbO2’dir. Çok kolay oksitlenir. Su ile şiddetli reaksiyona girerek hidrojen hasıl eder. Hatta reaksiyon ısısından alev bile alır.

Rubidyum, alkali metaller sınıfından olduğu için onların genel özelliklerini taşır. Özellikle potasyum ve sodyumun davranışlarını gösterir.

Kullanılışı: Havadan kolay etkilendiği için susuz mineral yağı içerisinde veya vakumda veyahut inert atmosferde saklanır. Çok kolay iyonlaşan bir metal olduğu için uzay taşıtlarının iyon motorlarında kullanılır. Ayrıca vakum tüplerinde toplayıcı olarak fotosel yapımında ve özel cam imalinde kullanılır. RbAg4I5 bilinen iyonik kristallerin en iletken olanıdır ve ince film şeklinde pillerin yapımında kullanılır. Rubidyum, bundan başka buhar türbinlerinde jeneratör armatürü gibi görev görür. böylece elektrik üretilir.

Atom numarası: 37 Simge: Rb Kütle numarası: 85.47 Kaynama Noktası (C): 688 Erime Noktası (C): 38.9 Yoğunluk: 1.53 Buharlaşma Isısı: 18.1 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .55 Elektriksel iletkenlik: 0.08 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.08

Kirchhoff ve Bunsen tarafından yapılan tayf analizinde sezyumla birlikte keşfedilen alkali maden.

rubidyum

Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48, yoğunluğu 1,53 olan, 39 °C'de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar vb. bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element (simgesi Rb).

rubidyum

Türkçe rubidyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. rubidium

rubidyum

atom numarası 37, atom ağırlığı 85,46 olan, 1,52 yoğunluğunda, 39 c'de ergiyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi kimi bitkilerde, madensularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element, simgesi rb.

rubidyum

Türkçe rubidyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
rubidium [le]

rubidyum

Türkçe rubidyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rubidium

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rubidyum
3 yıl önce

zaman Rubidyum süperoksit (RbO2) oluşturur. Rb (k) + O2 (g) → RbO2 (k) Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit...

Rubidyum, Cam, Hidrojen, Potasyum, Robert Bunsen, Sezyum, Sodyum, Rubidyum klorür, Eloktroliz, Fotosel, Gustav Kirchhoff
Lepidolit
3 yıl önce

lepidolit çıkardılar ve analiz için birkaç gram rubidyum elde ettiler, böylece yeni element rubidyum keşfedildi. ^ H. Nechamkin, The Chemistry of the...

Robert Bunsen
3 yıl önce

çalışmış Alman kimyagerdir. Gustav Robert Kirchoff ile beraber sezyum ve rubidyum elementlerini keşfetmiş, ısıtılan elementlerin emisyon spektrumlarını incelemiş...

Robert Wilhelm Bunsen, 1812, 1899, 18 Ağustos, 31 Mart, Analitik kimya, Heidelberg, Kişi, Krichhoff, Spektral analizi
Rb
3 yıl önce

gelebilir: Bilimde Retinoblastoma protein, bir tümör supresor protein Rubidyum, kimyasal bir element Nakliyede Hyundai RB, Kore yapımı bir otobüs serisi...

Polüsit
6 yıl önce

Polüsit ((Cs,Na)2Al2Si4O12·2H2O), bir zeolit mineralidir. Sezyum ve bazen de rubidyum elementlerinin cevheri olması açısından önemlidir. Analkim ile bir katı...

Alkali metal
3 yıl önce

oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar. Lityum (Li) Sodyum (Na) Potasyum (K) Rubidyum (Rb) Sezyum (Cs) Fransiyum (Fr)...

Alkali metal, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkalin, Ametal, Bağıl atom kütlesi
Bose-Einstein yoğunlaşması
3 yıl önce

tarafından University of Colorado ar Boulder NIST-JILA laboratuvarında rubidyum atomu gazlarının 170 nanokelvin (nK)'e (1.7×10−7 K) soğutulmasıyla üretilmiştir...

Bose-Einstein yoğunlaşması, Albert Einstein, Bozon, Fizik, Kuvantum mekaniği, Mutlak sıfır, Nobel Fizik í–dülü, Rubidyum, Taslak, Colorado Üniversitesi, Wolfgang Ketterle
Carl Wieman
6 yıl önce

uygulamalar kazandıracağı belirtilmiştir. Eric Cornell ve Carl Wieman, 2000 rubidyum atomunu mutlak sıfır'ın (-273.15 °C) yalnızca bir derecenin milyarda birkaçı...