Selenyum

Kısaca: Selenyum Periyodik cetvelin VI A grubunda bulunan kimyâsal bir element. Se sembolüyle gösterilir. 1817 yılında Berzelius tarafından kurşun odalar çamurundan elde edilmiştir. ...devamı ☟

Selenyum
Selenyum

Selenyum Periyodik cetvelin VI A grubunda bulunan kimyasal bir element. Se sembolüyle gösterilir. 1817 yılında Berzelius tarafından kurşun odalar çamurundan elde edilmiştir.

Bulunuşu: Tabiatta serbest halde çok azdır. Genellikle kurşun, demir, bakır ve gümüş cevherlerinde sülfürlerle birlikte selenürler halinde bulunur. Kurşun odalar metoduyla sülfürik asit üretimi yapılırken kurşun odalar çamurunda bir yan ürün olarak açığa çıkar. Sülfit asidiyle elementel hale indirgenen selenyum, nitrat asidiyle yükseltgenir. Buradan indirgenme yapılarak elementel selenyum elde edilir.

Özellikleri: Selenyum, periyodik tabloda kükürdün altında bulunur. Atom numarası 34, atom ağırlığı 78,96’dır, elektron düzeni [1] 3d10 4s2 4p4 olup, bileşiklerinde 2-, 4+ ve 6+ değerliklerini alır. Atom ağırlıkları 74, 76, 77, 78, 80 ve 82 olan 6 tane kararlı izotopu vardır.

Selenyumun, pekçok allotropu vardır. Bunlardan en yaygın olanı metal görünümündeki kristalleşmiş gri selenyumdur. Yoğunluğu 4,8’dir; 217°C’de erir ve yaklaşık 685°C’de koyu kırmızı dumanlar çıkararak kaynar. İyi bir ısı ve elektrik iletkenidir. Işığa maruz kaldığında elektrik iletkenliği artar. Bu özelliğiyle fotoelektrik hücre olarak kullanılır. Eritilmiş selenyumun aniden soğutulmasıyla amorf yapıda, koyu kahverengi bir katı elde edilir. Selenyumun bu türü ısı ve elektriği iletmez. Hafifçe ısıtıldığında kristalleşmiş kırmızı selenyuma dönüşür.

Selenyum, kimyasal özellikleri bakımından kükürde benzer. Havada mavi bir alevle yanarak selenit anhidriti (SeO2) verir. Kükürt, fosfor, hidrojen ve halojenlerle birleşir. Metallerle sülfürlere benzeyen selenürleri verir. Oksijenli kökleri selenit (SeO32-) ve selenat (SeO42-) sülfit ve sülfat gibi olup, yükseltgeme vasıtalarıdır. Hidrojen selenür (H2Se) bir gaz olup, asitlerin metale etkisiyle meydana gelir. Toksik olup, kötü bir kokusu vardır.

Bakır ve kurşun selenürler hariç, bütün selenyum bileşikleri toksiktir. Etkileri arseniğinkine benzer.

Kullanılışı: Selenyum metali fotoelektrik pillerde, güneş pillerinde ve fotoğrafçılıkta faydalanılan pozometrelerde kullanılır. Ayrıca alternatif akımı doğru akıma çevirdiğinden redresörlerde faydalanılır. Cama az miktarda katıldığında renk giderici olarak iş görür, çok miktarda katıldığında ise sinyal lambalarında faydalanılan parlak kırmızı bir renk verir. Selenyum ayrıca seramiklerin ve çelik kapların kırmızı minelerinde, kauçuğun vulkanizasyonunda istifade edilir. Bileşikleri pigmentlerde kullanılır. Sodyum selenat (Na2SeO4) krom ve alüminyumun korozyona karşı direncini arttırır.

Atom numarası: 34 Simge: Se Kütle numarası: 78.96 Kaynama Noktası (C): 685 Erime Noktası (C): 217 Yoğunluk: 4.79 Buharlaşma Isısı: 3.34 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.25 Elektriksel iletkenlik: 0.08 Isıl iletkenlik: 1e-05 Özgül Isı Kapasitesi: 0.084

Selenyum

Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217 °C'de eriyen, ısı ve elektriği ileten, genellikle telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element (simgesi Se).

Selenyum

Türkçe Selenyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. selenium

Selenyum

atom numarası 34, atom ağırlığı 79,2 olan, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element, simgesi se.

Selenyum

Türkçe Selenyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
sélénium [le]

Selenyum

Türkçe Selenyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Selen

İlgili konular

kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalkojen
3 yıl önce

olarak da bilinir. İçinde bulundurduğu elementler oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se), tellür (Te), radyoaktif element polonyum (Po) ve yapay element livermoriyumdur...

Kalkojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Gaz, Grup, Katı, Kükürt
Beyaz kas hastalığı
3 yıl önce

arazilerde selenyumun bitkilerce alınımında aksaklıklar şekillenmesi sonucu da selenyum yetersizliği meydana getirir. Selenoforik (Selenyum biriktiren)...

Beyaz kas hastalığı, Selenyum, Vitamin E, White muscle disease, Zenkel nekrozu, Glutatyon peroksidaz, ,
Hashimoto tiroiditi
6 yıl önce

endokrin uzmanına başvurmalıdır. Kanda selenyum düzeyi ölçülmeli ve eger düşükse yani 80 altında ise selenyum doktorunuzun önerisine göre alınmalıdır...

Bigadiç
3 yıl önce

mineralleri madenlerine sahiptir.[kaynak belirtilmeli] Muhteviyatında Selenyum ve Kükürt bulunan kaplıcalarıyla da one çıkan ilçe, tarih boyunca çeşitli...

Bigadiç, Balıkesir, Ayvalık, Balıkesir, Balya, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir (il), Bandırma, Balıkesir, Burhaniye, Balıkesir, Dursunbey, Balıkesir, Edremit, Balıkesir, Erdek, Balıkesir, Gömeç, Balıkesir
William Crookes
3 yıl önce

geliştirdikleri tayf çözümleme tekniğini selenyum bileşikleri üzerindeki çalışmalarda kullanan Crookes, 1861’de bazı selenyum-demir cevherlerinde talyum elementini...

William Crookes, 17 Haziran, 1832, 1919, 4 Nisan, Fizikçi, Kimyacı, Metapsişik, Plazma, Spiritüalizm, Spiritüalizm Portalı
Lantan
3 yıl önce

oldukça hızlı bir şekilde tepkimeye girebilmektedir. Lantan, azot, bor, selenyum, fosfor, kükürt ve halojenler ile doğrudan tepkimeye girebilmektedir. Üç...

Lantan, Element, Kimya, Taslak
Fotoiletkenlik
6 yıl önce

fotokopi aletlerinde kullanılan polivinilkarbazol polimeri gösterilebilir. Selenyum maddesinin fotoiletken özelliği erken dönem televizyon deneylerinde kullanılmıştı...

Fotoiletkenlik, Fotokopi, Görünür ışık, Güneş pili, Morötesi, Yarıiletken, Fotoiletken, Fotoiletken anten, Gamma ışınları, Elektrik iletkenliği
Polen
3 yıl önce

steroidler, enzimler antioksidanlar, beta karoten, kalsiyum, magnezyum, selenyum, nükleik asit, lektin, sistein, B1, B2, C ve E vitaminlerinden meydana...

Polen, DNA