Kalkojen

Kısaca: Kalkojen, (İngilizce'de chalcogens sözcüğündeki "ch" ile sert c okunur) Periyodik Tablo'nun 6. grubudur. Bazen oksijen ailesi olarak da bilinir. ...devamı ☟

Kalkojen
Kalkojen

Kalkojen

periyodik dizgede, altıncı gruptaki oksijen, kükürt, selenyum, tellür, polonyum elementlerinin genel adı.

Kalkojen

Periyodik dizgede, altıncı gruptaki oksijen, kükürt, selenyum, tellür, polonyum elementlerinin genel adı.

Kalkojen

periyodik dizgede, altıncı gruptaki oksijen, kükürt, selenyum, tellür, polonyum elementlerinin genel adı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalkojen Resimleri

Oksijen
3 yıl önce

formülüne sahip dioksijen gazını oluşturur. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubunun üyesidir ve neredeyse diğer tüm elementlerle kolayca bileşik (başta...

Oksijen, 1774, 1781, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Antimon, Argon, Arsenik
Kaliforniyum
3 yıl önce

nem eklenirse kararma oranı da artar. Kaliforniyum hidrojen, azot veya kalkojen (oksijen grubu elementi) ile ısıtıldığında tepkimeye girer. Kuru hidrojen...

Kaliforniyum, 1950, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İyon, İzotop, Berkeley İœniversitesi
Kükürt
3 yıl önce

Kükürt, limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir (simgesi S olan kimyasal bir elementtir). Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir (yer kürenin %...

Kükürt, 1777, 1810, Aktinyum, Alerji, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametal, Ametaller, Antimon
Periyodik tablo
3 yıl önce

13 14 15 16 17 18 Alkali metaller Toprak alkali metaller Azot grubu Kalkojenler Halojenler Soy gazlar Periyot 1 Hidro­jen1H​7000100800000000000♠1.008...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Livermoryum
6 yıl önce

Livermoriyum, periyodik tabloda 116 numaralı süper ağır yapay kimyasal elementtir. Sembolü Lv 'dir (önceden Uuh). Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum...

Selenyum
3 yıl önce

Selenyum (simgesi Se), atom numarası 34, kütle numarası 78.96 olan, periyodik cetvelin 4. periyodunda 6a grubunda bulunan element. 6a'nın 3. cü elementidir...

Selenyum, Kimya, Taslak
Tellür
3 yıl önce

Tellür, simgesi Te olan element. Kırılgan, hafif zehirli, gümüş-beyaz. Atom numarası 52'dir. Franz-Joseph Müller von Reichenstein tarafından 1782 yılında...

Tellür, 1783, Atom numarası, Kimya, Taslak
Polonyum
3 yıl önce

Polonyum, simgesi Po, atom numarası 84, kütle numarası 210 olan, ilk radyoaktif kimyasal elementtir. Marie Curie ve Pierre Curie'nin 1898'de bulduğu polonyum...

Polonyum, 1898, Element, Kimya, Taslak, Uranyum