Tellür

Kısaca: Tellür, simgesi Te olan element. Atom numarası 52'dir. ...devamı ☟

Tellür
Tellür

Tellür ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tellur

Tellür

Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,24 olan, 450 °C'de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Te).

Tellür

Türkçe Tellür kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Tellur] n. tellurium, rare crystalline element (Chemistry) n. tellurium

Tellür

atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,25 olan, 450°c'de ergiyen, mavimtırak beyaz renkte bir element, simgesi te.

Tellür

Türkçe Tellür kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Tellur

İlgili konular

1783 atom numarası kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalkojen
3 yıl önce

İçinde bulundurduğu elementler oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se), tellür (Te), radyoaktif element polonyum (Po) ve yapay element livermoriyumdur...

Kalkojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Gaz, Grup, Katı, Kükürt
Yarı metal
3 yıl önce

parçalarının ham maddeleridirler. Bor, Silisyum, Germanyum, Arsenik, Antimon, Tellür ve Polonyum yarı metallere örnektir. Bu elementlerin fiziksel özellikleri...

Yarı metal, Diyot, Kimya, Periyodik tablo, Taslak, Transistör
Periyodik tablo
3 yıl önce

yapıldı. Bu sırada halojenler grubu katıldı. Oksijen, kükürt, selenyum ve tellür bir grubun üyesi olarak düşünülürken azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmut...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Adezyon aşınması
3 yıl önce

izafi hızlarda mükemmel yağlayıcıdırlar. Yine kalay, selenyum, arsenik ve tellür gibi metaller de adhezyon aşınması görülmemektedir. Sürtünme ve adhezyon...

Adezyon aşınması, Abrazyon aşınması, Alaşım, Almanca, Arsenik, Azot, Aşınma, Basınç, Cisim, Gaz, Hava
Astatin
3 yıl önce

At(CSN)-2, selenyum ile bir koordinasyon selenoüre bileşiği, tellür ile bir astatin-tellür kolloidi meydana getirir. Astatinin, daha hafif homologları...

Periyodik Cetvel, Atom numarası, Element, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İzotop
Güneş pili
3 yıl önce

pili yapmak için en elverişli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi maddelerdir. Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri...

Antimon
3 yıl önce

Periyodik eğilimlere göre, kalay veya bizmuttan daha elektronegatif ve tellür veya arsenikten daha az elektronegatiftir. Antimon, oda sıcaklığında havada...

Antimon, Atom numarası, Kimya, Metal, Periyodik tablo, Taslak, Tıp, Layşmaniyoz, Bihaziyoz, Organik tuz, Antimon sülfür
Yarı iletken
3 yıl önce

yanı sıra amorf veya sıvı yarı iletkenler de bilinmektedir. Selenyum ve tellürün farklı oranları, hidrojenli amorf silikon ve arsenik karışımları bunlardan...

Yarı iletken, Arsenik, Bakır, Elektrik, Elektron, Elektronik, Fizik, Fosfor, Galyum, Germanyum, Isı