Terbiyum

Kısaca: Tb sembolüyle gösterilen, nâdir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur. ...devamı ☟

terbiyum
Terbiyum

Tb sembolüyle gösterilen, nadir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur.

Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nadir toprak metallerinden en az bulunanıdır. Nadir toprak metalleri minerallerinde bulunur fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir.

Atom numarası 65, atom ağırlığı 158,925, erime noktası 1360°C ve kaynama noktası 3041°C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f9 6 s2 dir. Bileşiklerinde hem +4 hem de +3 değerlikli olabilir.

Atom numarası: 65 Simge: Tb Kütle numarası: 158.924 Kaynama Noktası (C): 2800 Erime Noktası (C): 1356 Yoğunluk: 8.27 Buharlaşma Isısı: 70 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.9 Elektriksel iletkenlik: 0.009 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.044

terbiyum

Türkçe terbiyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. terbium

terbiyum

atom numansı 65, atom ağırlığı 159,2 olan, çok ender bulunan bir element, simgesi tb.

terbiyum

Türkçe terbiyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Terbium

İlgili konular

element kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Terbiyum
3 yıl önce

Terbiyum (kısaltması Tb), atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Tb sembolüyle gösterilen, nâdir toprak metallerinden...

Terbiyum, Element, Kimya, Taslak
Lantanit
3 yıl önce

Neodimyum (Nd) Prometyum (Pe) Samaryum (Sm) Evropiyum (Eu) Gadolinyum (Gd) Terbiyum (Tb) Disprozyum (Dy) Holmiyum (Ho) Erbiyum (Er) Tulyum (Tm) İterbiyum (Yb)...

Lantanitler, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal, Element serisi, Erbiyum, Gadolinyum, Geçiş metalleri, Grup 3 element, Halojen
Süleyman Nesib
3 yıl önce

bastıramadı ancak eğitim üzerine eserlerini bastırdı. Özellikle "İlm-i Terbiy-ie Etfal" adlı eseri önemlidir. 1917 yılında 51 yaşında iken İstanbul’da...

Karolinska Enstitüsü
3 yıl önce

kaşifidir. Carl Gustaf Mosander (1792–1858), Kimyager, lantan, erbium ve terbiyum elemanlarının kaşifi.. Gustaf Retzius (1842–1919), Anatomist (Profesör...

Faraday etkisi
3 yıl önce

geçerse ve tekrar içerisinden geri yansırsa, rotasyon iki katına çıkar. Terbiyum, galyum, grena (TGG) gibi bazı materyaller oldukça yüksek Verdat sabitlerine...

Kaliforniyum
3 yıl önce

Marie Curie ve Pierre Curie'nin onuruna küriyum olarak isimlendirildi. Terbiyum keşfedildiği şehrin adını aldı, 97. element de aynı şekilde keşfedildiği...

Kaliforniyum, 1950, Kimya, Radyoaktif, Taslak, İyon, İzotop, Berkeley İœniversitesi
Element
3 yıl önce

61 Pm Prometyum 62 Sm Samaryum 63 Eu Evropiyum 64 Gd Gadolinyum 65 Tb Terbiyum 66 Dy Disprozyum 67 Ho Holmiyum 68 Er Erbiyum 69 Tm Tulyum 70 Yb İterbiyum...

Element, Talyum, Kurşun, Bizmut, Civa, Altın, Platin, Polonyum, Astatin, Toryum, Aktinyum
Neptünyum
3 yıl önce

Lantan Seryum Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosiyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lutesyum Hafniyum Tantal...

Neptünyum, Element, Kimya, Taslak