Adalimumab

Kısaca: Adalimumab (ticârî adı HUMIRA), infliksimab ve etanercept'ten sonra FDA onayını almış olan üçüncü TNF inhibitörüdür. Tıpkı onlar gibi, adalimumab da TNFα'ya bağlanarak, onun kendi almaçlarına bağlanmasını önelemektedir; adalimumab insan monoklonal antikoru kullanılarak üretilmiştir, oysa infliksimab bir fare-insan chimeric antikorudur ve etanercept ise TNF almaç-IgG füzyon proteinidir. ...devamı ☟

Adalimumab
Adalimumab

Adalimumab |- | align="center" colspan="2" bgcolor="#ffffff" |

|- | Kaynak | İnsan |- | Hedef | TNF |- | Molekül ağırlığı | 144190.3 g/mol |- | Kimyasal formül | C6428H9912N1694O1987S46 |- | CAS numarası | 331731-18-1 |- | ATC kodu | L04AA17 |- | DrugBank | BTD00049 |- | Biyoyararlanım | %64 |- |- | Eliminasyon yarı ömrü | 10-20 gün |- | Uygulama yolu | Subkutan enjeksiyon |- | Gebelik kategorisi | ABD'de B,Avustralya'da C |- | Yasal statü | Reçeteyle satılır. |- | | |- |}

Adalimumab (ticari adı HUMIRA), infliksimab ve etanercept'ten sonra FDA onayını almış olan üçüncü TNF inhibitörüdür. Tıpkı onlar gibi, adalimumab da TNFα'ya bağlanarak, onun kendi almaçlarına bağlanmasını önelemektedir; adalimumab insan monoklonal antikoru kullanılarak üretilmiştir, oysa infliksimab bir fare-insan chimeric antikorudur ve etanercept ise TNF almaç-IgG füzyon proteinidir. TNFα inaktivasyonunun otoimmun hastalıklardaki downregülasyonu inhibe ettiği kanıtlanmıştır . 2008 itibariyle adalimumab FDA tarafından Romatoid Artrit, Psoriatik Artrit, Ankilozan spondilit, Crohn hastalığı,orta ve ileri derecede ciddi Sedef hastalığı ve Juvenil İdyopatik Artrit tedavisi için onaylanmıştır. Humira (müstahzar adı "Human Monoclonal Antibody in Rheumatoid Arthritis" yani "Romatoid Artritte İnsan Monoklonal Antikoru"nun kısaltmasıdır) 0,8ml şırınga ya da Otoenjektör olarak satılmaktadır, her ikisi de subkutan olarak enjekte edilirler., genellikle hasta evinde kendisi bu işlemi yapar. Oral yolla kullanımı uygun değildir, çünkü sindirim sisteminde parçalanmaktadır.

Humira'nın üreticisi Abbott Laboratories adlı firmadır.

Endikasyonları

Adalimumab, diğer TNF inhibitörü rakipleri, infliximab ve etanercept gibi, birçok farklı koşulda etkili terapötik özelliklere sahiptir.

Romatoid ArtritAdalimumab yetişkinlerde orta ya da ileri derecede ciddi Romatoid Artrit durumunda kullanıldığında hastalığın semtomlarını belirgin biçimde azaltmaktadır. Ayrıca 4 yaş ve üstü çocuklarda JIA(Juvenil Idyopatik Artrit) tedavisinde kullanımı da onaylanmıştır. RA'da tek başına ya da metotreksat ile birlikte kullanılabilir.

Psoriatik ArtritAdalimumab tek başına ya da diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında Psoriatik Artrit semtomlarının azalmasını sağlamaktadır.

Ankilozan spondilitAdalimumab yetişkinlerde Ankilozan spondilit tedavisinde etkili bir ilaçtır.

Crohn hastalığıAdalimumab Crohn hastalığı semtomlarının düzelmesini sağlamaktadır. . Diğer ilaçlarla hatta infliksimab ile tedaviye yanıt vermeyen orta ve ileri derecede ciddi Crohn hastalığı tedavisinde onaylanmıştır.

Plak psoriasisi

Adalimumab, vücudunun birçok bölgesinde lezyonları olan, sistemik hap tedavisi ya da fototerapi alan orta ya da ileri derecede ciddi plak psoriasisi vakalarında endikedir.

Güvenilirlik

Adalimumab bir immünsüpresif sınıfı ilaçtır ve bu yüzden ciddi güvenilirlik tartışmaları vardır,potensiyel fatal ajan olabilir. İlaç onaylandıktan sonra yapılan çalışmalarda tüberkülozu da kapsayan birçok bakteriyel, viral, fungal enfeksiyonların,ciddi hematolojik bozuklukların, nadiren de lenfoma ve solid doku tümörlerinin riskini artırdığı, nadiren ciddi karaciğer hasarı yaptığı,yine ender de olsa kalp yetmezliğini ve demyelinizan hastalıkları tetiklediği gösterilmiştir. Bunun üzerine Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, ilaca bir kara kutu uyarısı eklemiş ve onların adalimumab tedavisindeki hastaları sık sık ve ciddi bir biçimde gözlemlemeleri gerektiğini söylemiştir. FDA'nın koyduğu etiket: http://www.rxabbott.com/pdf/humira_medguide.pdf

Tarihçe

  • 1 Nisan 1995: Cambridge Antibody Technology Limited Knoll Aktiengesellschaft ile anlaşma imzalar
  • 2 Mart 2001: Abbott Laboratories Knoll Pharmaceuticals 'ı BASF'den satın alır.
  • Haziran, 2001: ARMADA, çift-kör, plasebo-kontrollü , metotreksat tedavisine yanıt vermemiş 271 romatoid artrit hastasını kapsayan klinik deneme sonuçları açıklandı. Hastaların %50'si ACR skoru bakımından %50 ilerleme sağlamıştı.
  • 31 Aralık 2002: Humira FDA tarafından onaylanmıştır.
Benzer etkili ajanlarKaynaklar

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.