Fare

Her türlü hayvansal ve bitkisel maddeleri yerler.Pek az su içerler. Su ihtiyaçlarını besinlerden sağlarlar.Yediklerinden fazlasını kemirerek ziyan ederler.Avurtlarında tahıl biriktiren, kış uykusuna yatan veya göç edenleri vardır.Koku alma ve işitme duyuları hassastır. Çoğu toplu halde yaşamayı sever. Kışın...

FARE (inglizce) türkçe anlamı
1. f. gitmek (iş)
2. yola çıkmak
3. olmak
4. başından geçmek
5. i. yol parası
6. bilet ücreti
7. yolcu
8. gıda
9. yiyecek
FARE (türkçe) anlamı
10. Sıçangillerden
11. küçük vücutlu
12. kemirgen
13. memeli hayvan (Mus). Sıçan.
14. 2. anlamı (i). yol parası
15. bilet ücreti
16. navlun
17. yolcu
18. kayık veya araba yolcusu
19. yiyecek. bill offare yemek listesi. full fare tam bilet
20. tam navlun. half fare yarım bilet
21. yarım navlun. plentiful fare bol yemek. poor fare kötü yemek.,yiyecek/yolcu/ücret,xyz.
22. 3. anlamı üstesinden gelmek. başarmak. yol parası. yiyecek.
23. 4. (i).
24. (zool). Gliridae familyasından ufak sincaba benzer fare
25. kakırca
26. (zool). Muscardinus avel lanarius.
27. fındıkfare
28. 5. üstesinden gelmek. basarmak. yol parasi. yiyecek.
FARE (türkçe) anlamı
29. sıçangillerden
30. küçük vücutlu
31. kemirgen
32. memeli hayvan (mus).
33. kimi zaman sıçan yerine kullanılır.
34. bilş. bilgisayar ekranında çalışılan noktanın değiştirilmesini sağlayan küçük düzenek.
1. n. cost for traveling (on a bus
2. train
3. etc)
4. one who pays to travel in such a vehicle
5. meals
6. provisions
7. something offered or supplied
8. v. manage in doing something
9. get along
10. journey
11. go
12. travel (Archaic)
13. happen
14. eat and drink well
15. v. do
16. act
17. make
18. perform
19. build
20. construct
21. fashion
produce,
FARE (türkçe) ingilizcesi
22. n. cost for traveling (on a bus
23. train
24. etc)
25. one who pays to travel in such a vehicle
26. meals
27. provisions
28. something offered or supplied
29. v. manage in doing something
30. get along
31. journey
32. go
33. travel (Archaic)
34. happen
35. eat and drink well
36. v. do
37. act
38. make
39. perform
40. build
41. construct
42. fashion
43. produce,

Fare İngilizce anlamı ve tanımı

Fare anlamları
    (v.) The person or persons conveyed in a vehicle
44. as
45. a full fare of passengers.(v.) The catch of fish on a fishing vessel.(v.) A journey
46. a passage.(noun) To go
47. to pass
48. to journey
49. to travel.(noun) To be in any state
50. or pass through any experience
51. good or bad
52. to be attended with any circummstances or train of events
53. fortunate or unfortunate
54. as
55. he fared well
56. or ill.(noun) To be treated or entertained at table
57. or with bodily or social comforts
58. to live.(v.) Condition or state of things
59. fortune
60. hap
61. cheer.(noun) To behave
62. to conduct one's self.(noun) To happen well
63. or ill
64. -- used impersonally
65. as
66. we shall see how it will fare with him.(v.) Ado
67. bustle
68. business.(v.) Food
69. provisions for the table
70. entertainment
71. as
72. coarse fare
73. delicious fare.(v.) The price of passage or going
74. the sum paid or due for conveying a person by land or water
75. as
76. the fare for crossing a river
77. the fare in a coach or by railway.
Fare tanım:
Kelime: fare
78. Söyleniş: 'far
79. 'fer
80. İşlev: intransitive verb
81. Türleri: fared
82. far·ing
83. Kökeni: Middle English faren
84. from Old English faran
85. akin to Old High German faran to go
86. Latin portare to carry
87. Greek peran to pass through
88. poros passage
89. journey
90. 1 : GO
91. TRAVEL
92. 2 : GET ALONG
93. SUCCEED how did you fare on your exam?
94. 3 : EAT
95. DINE
96.
Fare ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Come
97. Do
98. Menu
99. Transportation
100.
FARE (türkçe) fransızcası
1. souris [le]
FARE (türkçe) almancası
1. n. Maus
2. Ratte
Fare (ingilizce) italyancası
1. s. prezzo del biglietto
2. prezzo della corsa
3. tariffa
4. vitto
5. v. tariffa
6. costo di viaggio
7. cibo e vivande
Fare (ingilizce) ispanyolcası
1. s. tarifa
2. precio de trayecto
3. precio del billete
4. precio del pasaje
5. precio del recorrido
6. precio del viaje
7. tarifa del viaje
8. cliente de un taxi
9. comida
10. v. viajar
Fare (ingilizce) portekizcesi
1. s. preço de passagem ou de transporte
2. comida
3. frete
4. passageiro (num meio de transporte público)
5. v. conseguir fazer algo
6. dar-se bem com
7. viajar (Arcaico)
8. acontecer
9. comer e beber bem
Fare (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. vervoerprijs
2. tarief
3. passagier
4. kost
5. voedsel
6. ww. ergens in slagen
7. ergens mee kunnen omgaan
8. reizen
9. gaan (Archaïsch gebruik)
10. gebeuren
11. goed eten en drinken

Fare hakkında bilgiler

Fare, kemiriciler (Rodentia) takımının Myomorpha alt takımından, başta ev faresi (Mus musculus) olmak üzere çok sayıda küçük memelinin ortak adı. Belirli bir taksonomik gruba karşılık gelmeyen "fare" adı, bilimsel adlandırmada özellikle Muridae familyasının üyeleri ile Cricetidae familyasının Hespromyini oymağı (Yeni Dünya fareleri) için kullanılır. Bununla birlikte Muridae familyasının Rattus cinsini oluşturan ve halk arasında lağım faresi ya da keme olarak da bilinen kemiricilere sıçan denilir. Cricetidae familyasının Microtus cinsini oluşturan ve tarla faresi olarak da bilinen kemiriciler ise fare türü değildir. Sivri burunlu, geniş kulaklı, ince kuyruklu fare ve sıçanların yüzlerce türü vardır.Halk arasında, fare ve sıçan terimleri birbirine karıştırılır.Küçük olanlarına fare, büyük olanlarına sıçan denir.

Sıçanların ağırlıkları 250-300 gr kadar olur. Ada tavşanı iriliğinde olanları da vardır. Bir dişi sıçanın 10 memesinden 4’ü göğüste, 6’sı kasıkta bulunur. Farenin ise sıçanlardan farklı olarak memelerinin 6’sı göğüste, 4’ü kasıkta bulunur. Alt ve üst çenelerinde ikişer kemirici dişleri tipiktir. Dişler daima kendilerini yenileyerek sürerler.Avustralya hariç, dünyanın her tarafına yayılmışlardır.

Koşar, sıçrar, tırmanır ve yüzerler. Bilhassa kabuklu sert yiyecekleri kemirirler. En dar yerden rahatlıkla geçerler. Bina duvarlarını ve borularını kemirip, karşı tarafa ulaşırlar. Beş katlı bir binadan düşen fare, yaralanmaz, zarar görmez. Tuvalet borularından girer ve çıkarlar.Akarsuda akıntıya karşı 1 km’ye kadar yüzerler. Durgun su yüzeyinde günlerce kalabilirler. Batan gemiyi önce fareler yüzerek terk ederler.

Her türlü hayvansal ve bitkisel maddeleri yerler. Pek az su içerler. Su ihtiyaçlarını besinlerden sağlarlar. Yediklerinden fazlasını kemirerek ziyan ederler.Avurtlarında tahıl biriktiren, kış uykusuna yatan veya göç edenleri vardır.Koku alma ve işitme duyuları hassastır. Çoğu toplu halde yaşamayı sever. Kışın kucak kucağa yatar, kuyruklarını birbirine dolayıp düğümler, salkım meydana getirirler. Düğümlenmiş olarak ölen sıçan salkımlarına rastlanmıştır.Aşırı derecede ürerler. Bir dişi, yılda 6-7 defa yavrular.Gebelik süresi 6 haftadır.Her doğumda 8-10 yavru doğururlar.Yavrular 2-3 aylık olunca, çiftleşerek yavrulamaya başlarlar. Bir çift fareden yılda 500, üç yılda 20 milyonluk bir aile meydana gelir. Soğuk, hastalık, atmaca, baykuş, yılan, gelincik, porsuk, tilki, kedi ve insanlar tarafından sayıları azaltılır.

Dağ faresi (Hamster), pirinç faresi, tarla faresi, fındık faresi, ev sıçanı, göçmen sıçanı, lemming, misk faresi en çok bilinenleridir. Fare 2-3 yıl yaşar. Kuzey Amerika’da yaşayan misk faresi güzel koku çıkarır kürkü değerlidir.

Farelerin Özellikleri

  • Çok hızlı kaçabilen ve çok hızlı üreyen hayvanlardır, yeryüzünün bütün karalarına dağılmışlardır.


  • Yanaklarından omuzlarına kadar inen küçük astarlı iki dış çene keseleri vardır. Fareler bu keselerde yiyecek taşırlar, temizlemek gerektiğinde de içini dışına çıkararak çevirip temizlerler. Avurdu keseli fare yuva yaparken toprağı güçlü ön pençeleriyle kazar. Kıvrık kesici dişlerini sert toprak ve taşları yerinden oynatmak için kullanır. Kesici dişleri sürekli olarak büyüdüğü için aşınan yüzeyler hemen yenilenir.


  • Tahıl, kök, meyve, ot, böcek gibi çok çeşitli yiyeceklerle beslenirler.


  • Ayrıca, farelerin genetik yapısı ile insan genetik yapısının ileri düzeydeki benzerliği ve üreme hızları dolayısıyla, kobay olarak yaygınca kullanılırlar.


Fare türleri

* Ak ayaklı farecik
* Avurdu keseli fare
* Bandikut faresi
* Çekirge faresi
* Çeltik faresi
* Dikenli fare
* Fırça kuyruklu fare
* Hasat faresi
* Huş faresi
* Kanguru faresi
* Orman faresi
* Pamuk faresi
* Sıçrayan fare
* Yeleli fare


Farelerin zararları

Fare ve sıçanlar, tahılları kemirmek suretiyle büyük zararlara sebeb olurlar. Venezuella, pirinç ihraç eden bir ülkeyken 1978 yılında farelerin ekinleri istilasından dolayı 80.000 ton pirinç ithal etmek zorunda kaldı. Ağaç fareleri, meyve ve kuş yumurtalarını da yerler. Doymak bilmezler, ne bulursa götürürler. Halk arasında doymayan üç mahluk; insan, karınca, fare sözü çok meşhurdur.Aç kaldıkları takdirde hasta ve uyuyan insanların kulak, burun gibi yumuşak yerlerini kemirirler. Bombay’da yılda 20.000 insan fare tarafından ısırılmaktadır. Taşıdıkları pirelerden insanlara veba mikrobunu (Pasteurella pestil) bulaştırırlar .Vebadan 14. asırda Asya’da 23 milyon, Avrupa’da 25 milyon insan ölmüştür. 1907’de yurdumuzda veba salgınında 120 bin kişi hayatını kaybetmiştir. (bkz. Veba)

Sıçanlar, yiyecek ve içeceklerin üzerine idrarlarını bırakırlar.İdrarlarında bulunan bir mikrop, yiyeceklerle insanlara geçerek hastalık yapar.Hastanın ateşi yükselir, dalağı şişer, Kuduz fare tarafından ısırılan insan ve hayvanlar kuduz illetine tutulur. Pis yerlerde dolaştıklarından birçok hastalığı bulaştırırlar. En büyük düşmanları ev ve yaban kedisidir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Miki Fare

Miki Fare (İngilizcesi Mickey Mouse), 1928'de Walt Disney tarafından yaratılmış ve seslendirilmiş karikatürlü karakteridir.The Walt Disney Company'nin sembolü haline gelmiştir ve doğum günü Steamboat Willie'deki ilk performansı olan 18 Kasım 1928 olarak kullanılır. Basit bir fare ...

Sivri Fare

Sivri fare (İng: shrew), Soricidae familyasından, uzun burunlu, küçük gözlü, böcekçil memeli. Sivrifareler dış görünüş olarak uzun burunlu fareye benzemekle birlikte kemirgen değildir.

Fare (Mouse)

Bilgisayarda imleci konrol ederek çeşitli işlemler gerçekleştirmeye yarayan donanımdır. Fare sistem ile seri port üzerinden haberleşmektedir. Gerekli bağlantı için 9 uçlu konnektörü mevcuttur. (9 uçlu konnektörün Mouse tarafı Dişi, Sistem tarafı erkektir). Sisteminizin arka ...

Fare (bilgisayar)

Programın yapısına göre bazen menü seçmek veya ekran içerisinde çalışılacak noktaya gidebilmek kursör gösterge tuşlarıyla uzun zaman alabilir. Bu işlemin hızlandırılmasında mouse görev alır. Fare, üzerinde iki veya üç tuşu bulunan, düzgün bir yüzeyde hareket edebilen, ...

Fare Isırığı Hastalığı

Fare Isırığı Hastalığı (Sodoku); Alm. Rattenbisskrankheit (f) Sodoku, Fr. Sodoku (m), İng. Rat bite disease. Fare ısırması ile deride açılan yaralardan giren Spirillum minus adlı mikrobun meydana getirdiği lokal(mevzii) iltihap ve lenf düğümleri büyümesi ile kendisini gösteren ...

Cüce Sivri Fare

Cüce sivri fare (``Suncus etruscus``), Etrüsk sivri faresi olarak da bilinir, Soricidae familyasından ağırlığı sadece 2 gram olan, bilinen en küçük böcekçil memeli türlerinden biri.Bu küçük memelilerin yaşam süreleri 15 aydır.

Fare (hayvan)

Fare, kemiriciler (Rodentia) takımının Myomorpha alt takımından, başta ev faresi (Mus musculus) olmak üzere çok sayıda küçük memelinin ortak adı. Belirli bir taksonomik gruba karşılık gelmeyen "fare" adı, bilimsel adlandırmada özellikle Muridae familyasının üyeleri ile ...

Kedi Ve Fare Oyunu

Bu oyun, 7-15 yaşları arasında olan kız ve erkek çocuklarca oynanır. Oyuna katılan çocukların sayısı ne kadar çok olursa, oyun o kadar güzel ve heyecanlı olur. Çocuklar birbirlerinin ellerini tutup, oturarak yuvarlak halka yaparlar. Bir çocuk kedi diye seçilir. Oyun, kedinin elinde ...