Aeroelastisite

Kısaca: Aeroelastisite, bir akışkan içinde hareket eden esnek, katı bir yapının üzerine etki eden yapısal, aerodinamik ve ataletsel kuvvetlerin birbiriyle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Aeroelastisite problemleri iki ana kategori altında incelenebilir: ...devamı ☟

Aeroelastisite, bir akışkan içinde hareket eden esnek, katı bir yapının üzerine etki eden yapısal, aerodinamik ve ataletsel kuvvetlerin birbiriyle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Aeroelastisite problemleri iki ana kategori altında incelenebilir:

Statik Aeroelastisite

Statik aeroelastisitede zamana bağlı fiziksel ögeler probleme dahil edilmez. Zamana bağlı fiziksel ögelere örnek olarak atalet kuvvetleri verilebilir. Bu durumda atalet kuvvetlerinin yapıya olan etkileri ihmal edilmekte, sadece aerodinamik ve yapısal kuvvetlerin etkileşimi incelenmektedir. Statik aerolastisite problemlerine, diverjans(divergence), kontrol yüzeyleri etkinliği(control effectiveness) ve kanatçık tersliği(aileron reversal), esnek taşıma yüzeylerine etki eden aerodinamik yüklerin değişen dağılımlarının hesaplanması örnek olarak gösterilebilir.

Dinamik Aeroelastisite

Dinamik aeroelastisitede zamana bağlı fiziksel ögelerin de probleme dahil edilmesiyle ataletsel, yapısal ve aerodinamik kuvvetlerin etkileşimi incelenmektedir. Dinamik aeroelastisite problemlerine, kendinden uyarımlı titreşimler(self-excited vibrations): kanat çırpınması(flutter), kontrol ve itki sistemleriyle olan etkileşimler), geçici titreşimlere tepki (transient response) örnek gösterilebilir.

[1]

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.