Statik fizik duran cisimler fiziği demektir eğer bir şey dengede duruyorsa o statik fizik kurallarına göre toplam kuvvet ve toplam dönme etkisinin 0 oluşundan duruyordur. ...

STATIK (almanca) türkçe anlamı
1. statistisch
2. statics
3. static
4. statique
STATIK (türkçe) anlamı
5. 1 . Hareketi olmayan
6. belirli bir süre değişmeyen
7. duruk
8. 2 . fizikKuvvetlerin dengelenmesi ile ilgili.
9. 3 . isim
10. fizikDuruk.
11. 4 . isim
12. fizikDalgalı akımlı elektrik motor ve üreteçlerinde hareket etmeyen bölüm
13. stator
14. 5 . mecaziGelişme
15. ilerleme göstermeyen
16. duruk
17. Bütün ömrü bu çeşit statik susanlara karşı mücadeleyle geçmiş Atatürk gibi bir büyük inkılapçı.- Y. K. Karaosmanoğlu.
STATIK (türkçe) anlamı
18. devinimi olmayan
19. belirli bir süre değişmeyen
20. duruk
21. dalgalı akımlı elektrik motor ve üreteçlerinde devinmeyen bölüm
22. stator.kuvvetlerin dengelenmesi ile ilgili
23. gelişme
24. ilerleme göstermeyen
25. duruk.devinmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengelerini konu olarak alan bilim dalı.
STATIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Statik (die) ]n. statics
branch of mechanics which deals with relationship between force and material bodiesadj. staticn. statics,
statik (almanca) ingilizcesi
2. (die) n. statics
3. branch of mechanics which deals with relationship between force and material bodies,
STATIK (türkçe) fransızcası
1. statique
STATIK (türkçe) almancası
1. statistisch

Statik hakkında detaylı bilgi

Statik fizik duran cisimler fiziği demektir eğer bir şey dengede duruyorsa o statik fizik kurallarına göre toplam kuvvet ve toplam dönme etkisinin 0 oluşundan duruyordur. Cisimlerin dengesini ve kuvvetlerin cisimler üzerindeki tesirlerini inceleyen mekanik dalı. Duran bir cismin dengede olduğu kabul edilir.

Durağan anlamına gelen statik, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre hareket etmiyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktasına göre hareket etmiyorsa, ya da ağırlık merkezi sabit bir hıza sahipse olabilir.

Bir cismin hareketini, üzerine tesir eden kuvvetler belirler. Mekanik; kuvvet, cisim ve hareketle ilgilenir. Statik ise çeşitli cisim sistemlerinde ortaya çıkan kuvvet ve kuvvet sistemleriyle dengedeki bir cisme tesir eden kuvvetleri inceler.

Mimarlık, mühendislik ve fizik sahasında karşılaşılan önemli bir problem; bina, baraj, köprü, vinç gibi duran sistemlere tesir eden kuvvetlerin tanınması ve incelenmesidir. Bu gibi sistemler kuvvet tesiri altında bile ebatlarını muhafaza ederler, değişmezler ve idealde rijit olarak kabul edilirler.

Kuvvet, bir cismin diğer cisme tatbik ettiği itme veya çekmedir. Her kuvvetin bir büyüklüğü ve yönü vardır. Bu sebeple kuvvetler vektör denilen bir okla gösterilir. Bir rijit cisme dıştan bir kuvvet tesir ettiğinde, cismin hareketi üzerinde değişiklik yapabilir.

Tesir doğrultuları aynı olmak üzere bir cisme tesir eden eşit ve zıt yöndeki iki kuvvet, ister itme, ister çekme olsun cismin durumunda bir değişiklik yapmaz.

Denge halindeki bir cisme tesir eden kuvvetlerin tesirini incelemek için, kuvvetlerin bileşkesi (vektörel toplamı) ve belirli bir eksene göre momentleri gözönüne alınır. Bileşke, kuvvetlerin yön, doğrultu ve büyüklüklerinin de gözönüne alındığı vektörel toplama işlemiyle bulunur. Moment, kuvvetlerin büyüklükleriyle, düzlemde bir noktaya, uzayda ise bir doğruya olan kuvvet tesir doğrultusu uzaklığının çarpımıyla elde edilir (Bkz. İmpuls). Bir kuvvetin doğrultusu moment alınacak eksene paralel veya o ekseni kesiyorsa, moment sıfırdır. Yani moment alınacak eksenin, kuvvetin bulunduğu düzlemde olmaması gerekir. Cismi, saat ibresinin tersi yönünde çevirmeye çalışan momentler pozitif kabul edilir. Moment vektörü, moment alınan eksen doğrusu üzerindedir. Düzlemdeki kuvvetlerin moment vektörü ise, bu düzlemde dik bir vektördür.

Cisimlerin hem düzlemde hem de uzayda denge halinde olabilmesi için, tesir eden kuvvetlerin vektörel toplamının ve bunların bir nokta veya eksene göre momentinin toplamının sıfır olması lazımdır.

Kafes-kiriş sistemli bina, köprü gibi yapılarda statik denge çok önemlidir. Bu gibi sistemlerin dizaynında sistemin parçaları üzerinde meydana gelebilecek statik kuvvetlerin hesabı, seçilecek malzemenin kalitesi, şekli bakımından çok önemlidir. Bazı sistemler statik olarak belirli, bazılarıysa belirsiz olabilir. Belirsiz sistemlerde her bir parçaya tesir eden kuvvet belirlenemez. Katı, sıvı veya sabun köpüğü gibi kütle halindeki sistemlerin, statik olarak dengesi onun özel şekline bağlıdır. Eğilmeye, bükülmeye karşı bir direnci olmamasına rağmen, gerilmeye karşı yüzey geriliminden dolayı bir direnci vardır. Bu gibi sistemlerde statik dengeyi sağlayan, sıkıştırma kuvvetlerinin dengesidir.

Statik dengedeki bir cisim, Newton'un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, momentler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise ikinci koşuldur.

Statik, yapıların incelenmesi için kullanılır. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Statik Bilanço

Bilançonun yalnızca varlık unsurlarını göstermesine dayanan statik bilanço kuramının temelini, öz sermayenin nominal olarak korunması oluşturur. Böyle Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsinizBu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı çıkarıldı ...

Statik Analiz

Zamanın önemli bir rol oynamadığı analize verilen addır. Statik bir analiz, akım değişkenlerine de uygulanabilir; ancak bu akımların dengeyi etkileyeb Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsinizBu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı çıkarıldı ...

Statik (fizik)

Statik (İng.; statics), durağan anlamına gelen fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir.

Statik IP

IP adresi (İngilizce: Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres. İnternet'e bağlanan her bilgisayara, İnternet Servis ...

Statik IP Adresi

IP adresi (İngilizce: Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres. İnternet'e bağlanan her bilgisayara, İnternet Servis ...

İdeCAD Statik

Merkezi Bursa`da bulunan ideYAPIı firmasına ait Türkçe ve İngilizce arayüzleriyle üretilen bir inşaat mühendisliği yazılımıdır.

Statik Elektrik

Elektrostatik duran veya çok yavaş hareket eden elektrik yüklerini inceleyen bir bilim dalıdır. eski devirlerden beridir kehribar gibi bazı maddelerin sürtünmeden sonra bazı hafif maddeleri çektiği bilinirdi.

Dihedral

Dihedral, uçak kanatlarının yatay düzleme yaptığı açıya denir. “M”, “W”, “V” veya ters “V” şeklinde olabilir.

Pat

PAT, port address translation kelimesinin kısaltılmasıdır. Nasıl ki, NAT`da iç ağdan dış ağa bağlanırken, iç ağdaki bilgisayarların ip adresleri değiştirilerek dış ağa bağlanması sağlanıyorsa; PAT`da da dış ağdan iç ağa bağlanırken dış ağdan gelen bağlantının ...

Ram

Bilgisayarda rastgele erişimli hafıza (random access memory) nin kısaltması.

Static

Static, Java programlama dilinde bir metod ya da değişkenin belli bir objeye degil de bir sınıfın tamamına ait olduğunu belirten bir kelimedir.