Statik

Kısaca: Statik fizik duran cisimler fiziği demektir eğer bir şey dengede duruyorsa o statik fizik kurallarına göre toplam kuvvet ve toplam dönme etkisinin 0 oluşundan duruyordur. ...devamı ☟

Statik fizik duran cisimler fiziği demektir eğer bir şey dengede duruyorsa o statik fizik kurallarına göre toplam kuvvet ve toplam dönme etkisinin 0 oluşundan duruyordur. Cisimlerin dengesini ve kuvvetlerin cisimler üzerindeki tesirlerini inceleyen mekanik dalı. Duran bir cismin dengede olduğu kabul edilir.

Durağan anlamına gelen statik, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre hareket etmiyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktasına göre hareket etmiyorsa, ya da ağırlık merkezi sabit bir hıza sahipse olabilir.

Bir cismin hareketini, üzerine tesir eden kuvvetler belirler. Mekanik; kuvvet, cisim ve hareketle ilgilenir. Statik ise çeşitli cisim sistemlerinde ortaya çıkan kuvvet ve kuvvet sistemleriyle dengedeki bir cisme tesir eden kuvvetleri inceler.

Mimarlık, mühendislik ve fizik sahasında karşılaşılan önemli bir problem; bina, baraj, köprü, vinç gibi duran sistemlere tesir eden kuvvetlerin tanınması ve incelenmesidir. Bu gibi sistemler kuvvet tesiri altında bile ebatlarını muhafaza ederler, değişmezler ve idealde rijit olarak kabul edilirler.

Kuvvet, bir cismin diğer cisme tatbik ettiği itme veya çekmedir. Her kuvvetin bir büyüklüğü ve yönü vardır. Bu sebeple kuvvetler vektör denilen bir okla gösterilir. Bir rijit cisme dıştan bir kuvvet tesir ettiğinde, cismin hareketi üzerinde değişiklik yapabilir.

Tesir doğrultuları aynı olmak üzere bir cisme tesir eden eşit ve zıt yöndeki iki kuvvet, ister itme, ister çekme olsun cismin durumunda bir değişiklik yapmaz.

Denge halindeki bir cisme tesir eden kuvvetlerin tesirini incelemek için, kuvvetlerin bileşkesi (vektörel toplamı) ve belirli bir eksene göre momentleri gözönüne alınır. Bileşke, kuvvetlerin yön, doğrultu ve büyüklüklerinin de gözönüne alındığı vektörel toplama işlemiyle bulunur. Moment, kuvvetlerin büyüklükleriyle, düzlemde bir noktaya, uzayda ise bir doğruya olan kuvvet tesir doğrultusu uzaklığının çarpımıyla elde edilir (Bkz. İmpuls). Bir kuvvetin doğrultusu moment alınacak eksene paralel veya o ekseni kesiyorsa, moment sıfırdır. Yani moment alınacak eksenin, kuvvetin bulunduğu düzlemde olmaması gerekir. Cismi, saat ibresinin tersi yönünde çevirmeye çalışan momentler pozitif kabul edilir. Moment vektörü, moment alınan eksen doğrusu üzerindedir. Düzlemdeki kuvvetlerin moment vektörü ise, bu düzlemde dik bir vektördür.

Cisimlerin hem düzlemde hem de uzayda denge halinde olabilmesi için, tesir eden kuvvetlerin vektörel toplamının ve bunların bir nokta veya eksene göre momentinin toplamının sıfır olması lazımdır.

Kafes-kiriş sistemli bina, köprü gibi yapılarda statik denge çok önemlidir. Bu gibi sistemlerin dizaynında sistemin parçaları üzerinde meydana gelebilecek statik kuvvetlerin hesabı, seçilecek malzemenin kalitesi, şekli bakımından çok önemlidir. Bazı sistemler statik olarak belirli, bazılarıysa belirsiz olabilir. Belirsiz sistemlerde her bir parçaya tesir eden kuvvet belirlenemez. Katı, sıvı veya sabun köpüğü gibi kütle halindeki sistemlerin, statik olarak dengesi onun özel şekline bağlıdır. Eğilmeye, bükülmeye karşı bir direnci olmamasına rağmen, gerilmeye karşı yüzey geriliminden dolayı bir direnci vardır. Bu gibi sistemlerde statik dengeyi sağlayan, sıkıştırma kuvvetlerinin dengesidir.

Statik dengedeki bir cisim, Newton'un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, momentler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise ikinci koşuldur.

Statik, yapıların incelenmesi için kullanılır. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.

statik

1 . Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk.
2 . fizikKuvvetlerin dengelenmesi ile ilgili.
3 . isim, fizikDuruk.
4 . isim, fizikDalgalı akımlı elektrik motor ve üreteçlerinde hareket etmeyen bölüm, stator.
5 . mecaziGelişme, ilerleme göstermeyen, duruk:
"Bütün ömrü bu çeşit statik susanlara karşı mücadeleyle geçmiş Atatürk gibi bir büyük inkılapçı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

statik

Almanca statik kelimesinin İngilizce karşılığı.
(die) n. statics, branch of mechanics which deals with relationship between force and material bodies

statik

Türkçe statik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Statik (die) ] n. statics, branch of mechanics which deals with relationship between force and material bodies adj. static n. statics

statik

devinimi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk; dalgalı akımlı elektrik motor ve üreteçlerinde devinmeyen bölüm, stator. kuvvetlerin dengelenmesi ile ilgili; gelişme, ilerleme göstermeyen, duruk. devinmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengelerini konu olarak alan bilim dalı.

statik

Almanca statik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. statique (f)

statik

Almanca statik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. statica (f)

statik

Almanca statik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. estática (f)

statik

Almanca statik kelimesinin Türkçe karşılığı.
statistisch, statics, static, statique

statik

Türkçe statik kelimesinin Fransızca karşılığı.
statique

statik

Türkçe statik kelimesinin Almanca karşılığı.
statistisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Statik
3 yıl önce

Statik, durağan anlamına gelen, fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket...

Statik, Dinamik, Elektromanyetizm, Elektrostatik, Fizik, IP adresi, Statik (fizik), Statik IP adresi, TCP/IP, Anlam ayrım
Statik elektrik
6 yıl önce

Statik elektrik, bir maddenin içerisindeki ya da yüzeyindeki elektrik yüklerinin oransızlığı olarak tanımlanmaktadır. Yük, elektrik akımı ya da elektriksel...

Elektrostatik, Coulomb yasası, Direnç (elektrik), Elektrik, Elektrik akımı, Elektrik alanı, Elektriksel alan, Elektriksel gerilim, Elektriksel iletkenlik, Elektriksel yük, Elektromanyetizm
Statik Yönlendirme
6 yıl önce

Statik yönlendirme, bilgisayar ağlarında yönlendiricinin yol seçimi yapılandırılmasında bir yolu tarif eden bir veri iletişim kavramıdır. Ağın mevcut topolojisinde...

Statik Selektah
3 yıl önce

bilindiği sahne adı ile Statik Selektah, Amerikalı DJ, prodüktör ve radyo programcısı. Lawrence, Massachusetts'de dünyaya gelen Statik Selektah, küçük yaşta...

Yapı Statiği
3 yıl önce

Yapı statiğinin amacı sistemleri belirli bir güvenlikte, yeterli bir rijitlikte ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. Bir yapı sistemine dış etkilerden...

Yapı Statiği, Hiperstatik Sistemler, Mühendislik, İzostatik sistemler, Gerber Kirişleri, Yapı Sistemlerinin Sınıflandırılması, Konsol Kirişler, Dış Yüklerin sınıflandırılması, Basit Kirişler, Kesit Zorları, Tesir Çizgileri
Mekanik
3 yıl önce

durumu inceleyen rijit cisimler mekaniği başlıca iki kısımda incelenir: Statik; kuvvet tesiri altındaki rijit cisimlerin durağan dengesini, Dinamik; rijit...

Mekanik, Aerodinamik, Akışkanlar mekaniği, Dinamik, Fizik, Klasik mekanik, Mukavemet, Statik, Elektronik, Aerostatik, Sıkıştırılabilir akışkanlar
Pitot tüpü
6 yıl önce

ölçen cihaz. Özellikle hava araçlarında yaygın olarak kullanılan pito tüpü, statik sistemle birlikte dinamik basıncın işarî sürate çevrilmesinde kullanılır...

Sürtünme kuvveti
3 yıl önce

olduğu durumlardaki (kinetik) sürtünme kuvveti, hareketin olmadığı durumdan (statik) farklıdır. Bir masayı yatay olarak hareket ettirmeye çalıştığımızı düşünelim...

Sürtünme kuvveti, Fizik, Kuvvet, Nesne, Taslak