Afganlar

Kısaca: Afganlar Afganistan`ın vatandaşlarına verilen addır. Ancak Afgan sözcüğü belirli bir etnik grubu tanımlamaz. Paştunlar Afganistan`ın en büyük etnik grubu olup nüfusun % 42`sini oluştururlar. Tacikler % 27, Hazaralar % 9, Özbekler % 9, Aymaklar % 4, Türkmenler % 3, Baluçlar % 2 oranında yer alırlar. Paştu ve Farsça (Dari) Afganistan`da en çok konuşulan diller olup ülkedeki iki resmi dillerdir ...devamı ☟

Afganlar Afganistan`ın vatandaşlarına verilen addır. Ancak Afgan sözcüğü belirli bir etnik grubu tanımlamaz. Paştunlar Afganistan`ın en büyük etnik grubu olup nüfusun % 42`sini oluştururlar. Tacikler % 27, Hazaralar % 9, Özbekler % 9, Aymaklar % 4, Türkmenler % 3, Baluçlar % 2 oranında yer alırlar. Paştu ve Farsça (Dari) Afganistan`da en çok konuşulan diller olup ülkedeki iki resmi dillerdir

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pencap
3 yıl önce

Yunanlar, Kuşan İmparatorluğu, Gazneliler, Timur İmparatorluğu, Babürler, Afganlar, İngilizler tarafından çok sayıda istila görmüştür. ^ H K Manmohan Siṅgh...

Pencabi, Pakistan, Hindistan
Gülistan Eyaleti
3 yıl önce

çoğunluğu Türkmenler sonra,Farslar, Azeri Türkleri, Kürtler, Beluçiler, Afganlar ve Ermeniler oluşturur. Yönetim merkezi Gürgan kenti olan eyaletin diğer...

Hotakîler
6 yıl önce

bölgede bulunan diğer valilerin de öldürülmesini istesi, bunun ile birlikte Afganlar tüm Iran ordusunu mağlup etti ve ordu Safeviler'in başkenti İsfahan'ı da...

Hotakí®ler, 1709, 1715, 1722, 1729, 1738, Abbasiler, Afganistan, Akkoyunlu, Alaví®ler, Avşar Hanedanlığı
Damğan
6 yıl önce

güneyinde Hecatompylos kalıntıları bulunmaktadır. Damghan 1723 yılında Afganlar tarafından yıkılmıştır. Kentin batı kesiminde büyük bir kale kalıntıları...

İstanbul Antlaşması (1724)
3 yıl önce

Devleti'ne verildi. Ama İran'da Safevi Şahı I. Hüseyin'in İran'ı istila eden Afganlara esir düşmesiyle yönetimi ele geçiren Avşar Türklerinden Nadir Şah bu antlaşmayı...

Kürt Tarihi
6 yıl önce

bir halk olduklarından dolayı diğer İranî halklarla (Farslar, Peştunlar, Afganlar, Tacikler, Beluçlar, Osetler,Talişler Soğdlar vs.) birlikte devlet kurmuş...

Afşar Hanedanı
3 yıl önce

Şahı ilan eden Nadir Şah tarafından kurulmuştur. Kısa bir süre sonra Afganlara karşı savaş açılarak Kandahar fethedildi. 1738'de Hindistan ülke topraklarına...

Afşar Hanedanı, Meşhed, Caferilik, Kuruluş tarihi, Kerden Antlaşması, 1746, Yıkılış tarihi, 1736, 1796, Abbasiler, Ak Hun İmparatorluğu
Türkistan
3 yıl önce

Uygurlar, Kırgızlar, Karakalpaklar) ve ikinci sırada İran halkları (Tacikler, Afganlar, Farslar) oluşturur. Bunun haricinde uzun süren Rus İmparatorluğu hakimiyeti...

Türkistan, Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Orta Asya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tacikistan, Taslak, Türkler, Türkmenistan, Yerleşim yerleri