Irk

Kısaca: Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur. ...devamı ☟

Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur.

Irsi yol ile atalarından kendilerine geçen genetik, biyolojik vasıf ve karakterler gösteren insanlar topluluğu. Irk kelimesine biyolojik bir terim de denilebilir. İnsan ırklarının renk ve fiziki şekil esas alınarak birbirlerinden üstünlüğünü temel alan felsefeye de ırkçılık denilmiştir.

Irk terimi, zooloji ve botanikte son derece açık ve anlaşılabilir olmasına rağmen, insan topluluklarının sınıflandırılmasında çok karmaşık bir durum kazanır. Bu sebeple de insan ırkları bazan boylarla, milletlerle, hatta dil gruplarıyla karıştırılır. İnsanoğlu yeryüzünün her tarafında yaşamıştır. Mevcut şartlar ve aradan geçen uzun yüzyıllar, topluluklar üzerinde çeşitli tesirlerde bulunmuş, bunların fiziki yapısında değişiklikler meydana getirmiştir.

İnsan türünün özelliği yani beyaz, sarı, siyah derili gibi çok çeşitli olması, insanların yeryüzünde yaygın bulunmasındandır. İnsanların karakterlerine göre insan grupları ve bu grupların vücuda getirdiği ırklar vardır.

Irk biyolojik bir terim olup, millet, kavim; dil ise tarih, kültür ve toplum ile ilgili terimlerdir. Kavim ve millet insanlardan meydana geldiğine göre, ırk esas temel olmaktadır. Bir milleti teşkil eden fertlerin bütünü ana bir ırka ve onun tali ırklarına mensub olabildikleri gibi, bu topluluğun içine başka bir ana ırkın mensupları da karışabilir.

İnsan ırkları organik ve biyolojik bir gerçektir. Bu realitenin varlığını ve devamını sağlayan başlıca amil bütün canlı varlıklara hükmeden verasettir. Veraset değişmedikçe ırk da değişmez. Beyaz, sarı ve siyah derili insanlar eski devirlerden beri olduğuna göre, ırki verasetin değişmediğine hükmetmek gerekir.

İnsan ırklarını ayırdetmek için birçok karakterler vardır. Bu ayrılıklar deri renginde, saçlarda ve gözlerdedir.

Bugün ırkların sınıflandırılmasında başvurulan bir usul de, kafatasının yapısını esas tutar. Bunda da kafanın tepeden bakılınca görünümü esas alınır. Kafa uzunluğunun genişliğe oranına göre ırklar ayrılır. Kafatasının uzunluğu 100 ise genişliğe oranı 75'ten aşağı olan tipteki kafalara dolikosefal (yani uzun kafa), oran 80'den yukarı ise brakisefal (yani kısa kafa), bunların ortalaması olan gruba da mezosefal (orta kafa) adı verilir.

Yeryüzünde bulunan insanlar, üç grup ırktan meydana gelirler.

Kara ırk (Mlenoderm)

Bu ırka mensup insanların derileri ile gözündeki iriste ve kıllarda melanin denilen kara madde vardır. Alt çene kemiğinin ileri doğru uzun olması, yassı burun olması, kafanın ön-arka çapının nisbi uzunluğu, yani dolikosefal olması, bedeninde çok az kıl bulunması, kıvırcık saç, kalın dudaklar ve küçük kulakların olması gibi özellikler taşır. Afrika siyahları bu ırka mensupturlar.

Sarı ırk (Ksanthoderm)

Bu ırktan olan insanların derileri sarımtrak veya bakır rengindedir. Bu ırkın başlıca karakterleri şunlardır: Yüzün kısalığı ve enliliği, elmacık kemiklerinin büyüklüğü, gözün ve kılların koyu rengi, beden kıllarının azlığı, saçların kabarık ve dik oluşu, boynun kısa oluşu, kafanın brakisefal oluşudur. Sibiryalılar, Moğollar, eskimolar ve Amerika yerlileri bu ırka mensupturlar.

Beyaz ırk (Leukoderm)

Bu ırktan insanlar Avrupanın tamamında, Afrika, Amerika ve Asyanın bir kısmında bulunurlar. Diğer ırklar gibi bazı kesin vasıfları yoktur. Saçlar düz, dalgalı veya buklelidir. Hiçbir zaman kıvırcık değildir. Beden, boy, kafa ve yüz ölçüleri, göz ve deri rengi, burun şekillerinde oldukça çok değişen vasıflara rastlanır. Irk farklarını küçümsemek yanlış olduğu gibi, bunları büyütmek de doğru değildir. Çünkü her ırk belirli bir ortama uymuş durumdadır. Fakat başka bir ortama da uyabilir.

Irk

Irk İngilizce anlamı ve tanımı

Irk anlamları

  1. (v. t.) To weary; to give pain; to annoy; -- used only impersonally at present.

Irk tanım:

Kelime: irk
Söyleniş: '&rk
İşlev: transitive verb
Kökeni: Middle English
: to make weary, irritated, or bored
synonym see ANNOY

Irk ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Gall,

Irk

Türkçe Irk kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kirksville Regional Airport] adj. racial
n. race, strain, folk, peoples
pref. phylo

Irk

ortak genetik ve fizyolojik özellikler taşıyan insanların ayırt edici karakterleri.
bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.
soy.

Irk

Türkçe Irk kelimesinin Fransızca karşılığı.
race [la], engeance [la]

Irk

Türkçe Irk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rasse

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Irk Bitig
3 yıl önce

Irk Bitig, (Orhun alfabesi ile ??? ?????‎‎) 9. yüzyıla ait bir Türkçe kehanet kitabıdır. Irk kelimesi kehanet, fal ya da tahmin gibi anlamlara...

Irk Bitig, Budizm, Doğu Türkistan, Göktürk, Orhun Alfabesi, Türk, Uygurlar, Uygur Edebiyatı, Bin Buda, Altun Yaruk, Sekiz Yükmek
Irk (Biyoloji)
6 yıl önce

Biyolojide ırk aynı tür içerisinde yer alan ve göreceli olarak küçük morfolojik ve genetik farklılıklar taşıyan her bir topluluğu ifade eder. Eğer bu...

Irk (Biyoloji), Biyoloji, Fenotipik, Taslak, Tür
Ari ırk
3 yıl önce

verilen bir dilin lehçelerinin konuşuyorlardı. Fakat bu topluluklar arasında ırk birliği bulunmuyordu. Ziraat hayvancılık ve avcılık yapan Ari toplulukları...

Arı ırk, Adolf Hitler, Almanya, Irk, Taslak
Irkçılık
3 yıl önce

Irkçı, insan ırklarının birbirlerine üstünlüğünü temel alan Irkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu...

Köpek ırkları
3 yıl önce

köpek (Canis lupus familiaris) türünün ırkları. Bir köpek ırkı, ancak resmen bir ırk olarak belirlenmişse, ayrı bir ırk olarak kabul edilir. Bu belirleme bir...

Kuzeyli ırklar
6 yıl önce

çoğu kuzeyli ırklardır. Kuzeyli ırklara örnek olarak akita, Alaska Malamutu, Chow Chow ve Sibirya kurdu (haski) verilebilir. Kuzeyli ırklar, dünyadaki en...

Irk standardı
6 yıl önce

Irk standardı; hayvan yetiştiricilerine rehberlik etmesi ve hayvan ırklarının kalitesini muhafaza etmesi amacıyla oluşturulmuş, hayvanların ideal fiziksel...

Beyazlar
3 yıl önce

genellikle Avrupa asıllı kişileri belirtmek için kullanılan, ten rengi veya ırk ile ilişkili bir sınıflandırma. Bağlam ve bölgeye göre farklılık gösteren...