Ahid

ahid

(Arapça) Erkek ismi 1. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2. Söz ver­mek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aramice
3 yıl önce

kurulmuş olan küçük Arami prensliklerince kullanılmışlardır. Eski Ahid Aramcası: Eski Ahid'in Danyal ve Esra bölümlerinin bir kısmı bu dilde yazılmıştır yaklaşık...

Aramice, Asuri, Azerbaycan, Dil, Dil aileleri, Diofizit, Ermenistan, Gemara, Gürcistan, ISO 639, Irak
Nuri Pakdil
3 yıl önce

Gezi-İzlenim, Mart 1997. Arap Saati, Deneme, Mayıs 1997. Umut, Oyun, Haziran 1997. Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997. Korku, Oyun, Ağustos 1997. Klas Duruş, Deneme...

Apokrif
3 yıl önce

Manaşşe'nin Duası, 151. Mezmur ve 4. Makabeler'dir. ^ "Apocrypha." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. Eski Ahidin apokrifleri...

Apokrif, Apokrif metinler, Hristiyanlık, Kanonik, Kitab-ı Mukaddes, Taslak
Eski ahit
3 yıl önce

Eski Ahit veya Eski Antlaşma (arkaik tabirle "Ahd-i Atik"), Kutsal Kitap'ın (Kitâb-ı Mukaddes) İbranice kaleme alınmış olan ilk kısmına Hristiyanların verdiği...

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Yeni ahit
3 yıl önce

Yeni Ahit veya Yeni Antlaşma (arkaik tabirle "Ahd-i Cedid"), Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit'in ardından gelen ve Grekçe kaleme alınmış olan ikinci kısmına...

Yeni Ahit, Ansiklopedi, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Dinde etik
3 yıl önce

hakkındaki eserleri, edebî ve dînî düşüncelerini Mûsevî İncili’ne (Eski Ahid) dayandıran bir kültürün etkisinde yazılmıştır. Bu yüzden İncil etiğiyle...

Yedicilik
3 yıl önce

sebeplerini anlama arzusunu göstermesi halinde, bunun evvelâ verilecek bir ahid ile misaktan sonra mümkün olabileceği kendisine bildirilmekteydi. Kabul edilmesi...

Emel Esin
3 yıl önce

1931 yılında Mısır Prensi Vahid Yüsri Paşa ile evlendiyse de bu evliliği, ahid Yüsri Paşa ikinci bir evlilik dolayısıyla uzun sürmeden sona ermiştir. Japonya...

Emel Esin, 1983, 1987, Ahmet Ferit Tek, Arapça, Atatürk Kültür Merkezi, Ejder, Farsça, Müfide Ferit Tek, Paris, Paris Üniversitesi