Eski ahit

Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: eski ahit, apokrifa, aramice, baba tanrı, diofizit, havari, haçlı seferleri, hıristiyan mezhepleri, hıristiyanlık, katoliklik, kitab-ı mukaddes

Eski Ahit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eski Ahid

Eski ahit Anlamları

Eski ahit

Türkçe Eski ahit kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. Old Testament

Eski ahit

Türkçe Eski ahit kelimelerinin Almanca karşılığı.
npr. Testament: Altes Testament

İlgili konuları ara

apokrifa aramice baba tanrı diofizit havari haçlı seferleri hıristiyan mezhepleri hıristiyanlık katoliklik kitab-ı mukaddes
...

Okuma Önerileri

Anglikanizm
3 yıl önce

ANGLİKANİZM Alm. Anglikanismus, Fr. Anglicanisme, İng. Anglicanism. İngiltere’nin resmi kilisesi olan Anglikan kilisesine has doktrin ve kurumla

Christadelphian
3 yıl önce

Christadelphian adı, “brothers in Christ,” yani “ihvan,” “İsa inancında kardeşlik” anlamına gelen Yunanca ibareden türetilmiştir. 1

Christadelphian, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Bağlantı tanıtmak, Eski Ahit, Hıristiyan, Kudüs, Meryem, Tanrı, İblis, İbrahim, İncil
Bekâret
2 yıl önce

Bekâret, genel anlayışa göre tecrübesizlikten kaynaklanan duygusal bir saflığı ifade etmek için kullanılır. Geleneksel olarak ise, vajinal

Bekâret, Artemis, Athena, Cinsel ilişki, Erkekegemen, Evlilik, Fuhuş, Hestia, Kızlık zarı, Matta İncili, Meryem Ana
Nostradamus
3 yıl önce

Michel de Nostre Dame ya da yaygın olarak bilinen adıyla Nostradamus (Michel de Nostre Dame adınız Latinceye çevrilmiş hali) 14 Aralık 1503 tar

Michel de Nostre Dame
Old Testament
3 yıl önce

Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kuts

Kabbala
3 yıl önce

Kabala İbranice'de 'gelenek' anlamına gelen ve 12. yüzyıl ve sonrasında yaygınlaşan batıni Yahudi mistisizmi. Kabbala, 12. yüzyıldan ba

Kabbala, Apis, Ezoterizm Portalı, Firavun, Hz. Musa, Kabala, Mistik, Mistisizm, Mistisizm Portalı, Okültizm Portalı, Qabala
Septuaginta
3 yıl önce

Septuaginta, Tanah'ın elde mevcut olan en eski Antik Yunanca çevirisi. 70 anlamına geldiği için LXX şeklinde kısaltılır. Dil analizleri, Tevr

Tanah
3 yıl önce

Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı. Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilir, bununla birlikte Hristiyanlar Tanah'

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Dil
1 yıl önce

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca

Dil, Altay dil ailesi, Avrupa, Diller, Dil aileleri, Doğan Aksan, Esperanto, Ferdinand de Saussure, Fonoloji, Japonya, Kökenbilim
Tevrat
1 yıl önce

Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözle

Tevrat, Abraham ibn Ezra, Ahkaf Suresi, Allah, Aramice, David, En'am Suresi, Eski Ahit, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.