Eski Ahit

Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eski Ahit ilgili konular

 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Pavlus

  Pavlus, Hıristiyanlık dininin önde gelenlerinden, İsa Mesih çağının Ferisi Yahudilerinden Roma vatandaşlığı olan komutan. Tarsus doğumlud
 • Eyub (Zebur)

  Eyub (Eyüp), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un birinci kitabı. Toplam 42 baptan oluşur.
 • Mezmurlar (Zebur)

  Mezmurlar, Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un ikinci kitabı. Toplam 150 baptan oluşur. Be
 • Neşideler Neşidesi (Zebur)

  Neşideler Neşidesi (Ezgiler Ezgisi), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un beşinci kitabı.
 • Süleymanın Meselleri (Zebur)

  Süleymanın Meselleri (Süleyman`ın Özdeyişleri), Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un ü
 • Vaiz (Zebur)

  Vaiz, Kitab-ı Mukaddes`in ilk bölümü olan Eski Ahit`in 18-22. kitaplarını oluşturan Zebur`un dördüncü kitabı. Toplam 12 baptan oluşur.
 • Centil

  Centil ya da Gentile (Latince: ``gentilis``), Tanah ve Eski Ahit`te ``"İsrailoğulları`ndan olmayan"`` anlamında kullanılan tabir. Gün
 • Mecdel

  Mecdel (Aramice מגדלא Magdala veya İbranice מגדל Migdal, "kule"), Talmud'da ve Yeni Ahit'te bahsi geçen, antik Filist
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl