Eski Ahit

Kısaca: Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır. ...devamı ☟

Eski Ahit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eski Ahid

Eski ahit

Türkçe Eski ahit kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. Old Testament

Eski ahit

Türkçe Eski ahit kelimelerinin Almanca karşılığı.
npr. Testament: Altes Testament

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eski ahit
3 yıl önce

Eski Ahit veya Eski Antlaşma (arkaik tabirle "Ahd-i Atik"), Kutsal Kitap'ın (Kitâb-ı Mukaddes) İbranice kaleme alınmış olan ilk kısmına Hristiyanların verdiği...

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Yeni ahit
2 yıl önce

Yeni Ahit veya Yeni Antlaşma (arkaik tabirle "Ahd-i Cedid"), Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit'in ardından gelen ve Grekçe kaleme alınmış olan ikinci kısmına...

Yeni Ahit, Ansiklopedi, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Kristoloji
2 yıl önce

Üçüncüsü geriden Kristolojidir ve Eski Ahit'teki Mesih'le ilgili yazılardan yola çıkar. Geriden Kristoloji'de kullanılan Eski Ahit metinlerinden ilki Yaratılış...

Kristoloji, Hristiyanlık, Taslak, İsa, Diriliş (Hristiyanlık), Enkarnasyon, Mesihlik, Hristiyan teoloji
Ahit Yazarları
6 yıl önce

metinlerin kökeninin bugün ne olduğu tam olarak bilinememektedir. Tevrat ve Eski Ahit Perdue, Leo G., (ed) "The Blackwell companion to the Hebrew Bible" (Blackwell...

Ahit'In Yazıldığı Tarih
6 yıl önce

Ahit, çeşitli "kitapların" farklı zamanlarda derlenmesiyle oluşmuştur. Eski Ahit'in yazıldığı tarihi bulmak güçtür. Metinsel eleştiriye göre en erken...

Câlût
6 yıl önce

גָּלְיָת; Arapça: جالوت ), MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı dev. İsrail Krallığı'nın gelecekteki...

Mikâil
6 yıl önce

kelimelerini kullandıkları bilinmektedir. Eski Ahit’te İsrailoğulları’nın koruyucusu, birinci ve büyük reis, Yeni Ahit’te İblis’e karşı çıkan, baş melek ve göğün...

Ölü Deniz Yazmaları
6 yıl önce

veya 60 yılından kalan bu parçaların Yeni Ahit'e ait olduğu kanıtlandığı takdirde bunlar mevcut en eski Yeni Ahit elyazmaları olacaktır. Bu mağaradaki araştırmalar...