Apokrif

Kısaca: Apokrif, kanonik dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Latince: gizli ve Yunanca: saklanmış kelimelerinden türemiştir. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes`e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir. ...devamı ☟

Apokrif, kanonik dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Latince: gizli ve Yunanca: saklanmış kelimelerinden türemiştir. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes`e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir.

Ayrıca bakınız

Apokrif metinler

Apokrif İnciller}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Apokrif
2 yıl önce

Hristiyanlıkta apokrif, kanonik (dini otoritelerce genel kabul görmüş) dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Dini metinlerin doğruluğunun...

Apokrif, Apokrif metinler, Hristiyanlık, Kanonik, Kitab-ı Mukaddes, Taslak
Yeni ahit
2 yıl önce

Yazılara ait olan) kitaplar ile apokrif yazılar arasındaki net ayrımın kanıtları bizzat apokriflerin içeriğinden görülür. Apokrif kitapların anlatım düzeyi...

Yeni Ahit, Ansiklopedi, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Zebur
2 yıl önce

Ahit kısmında bulunur. Zebur'a eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir. İslam'a göre...

Zebur, Abraham ibn Ezra, Apokrif, Aramice, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Hristiyan
Yahuda'nın Mektubu
2 yıl önce

benzer bir biçimde Yahuda'nın mektubunda da yanlış öğretilere karşı uyarılar bulunmaktadır. 15. Bap'ta apokrif Hanok kitabı'ndan alıntı yapılmaktadır....

Aramatyalı Yusuf
2 yıl önce

konu olmuştur. Petrus'un apokrif İncilinde (2. yy) İsa'nın ve Pontius Pilatus'un arkadaşı olduğu iddia edilir. Nikodemus'un apokrif İnciline göre (Pilatus'un...

Yudit
2 yıl önce

Yudit, Eski Ahit'in apokrif bir kitabıdır. İsa'dan evvel 150 senesinde Kudüs'te yazıldığı kabul edilmektedir. Kitap Katolik ve Ortadoks hristiyanlıkta...

Nefilim
2 yıl önce

(Nephilim savaşçıları) olarak okunacağını belirtir. Kanonize edilmemiş ve apokrif sayılan Hanok kitabında Nefiller detaylı bir biçimde işlenmiş, düşmüş melekler...

Lilith
2 yıl önce

Lilith, Musevilik ve Hristiyanlık apokrif inançlarında Âdem'in ilk eşidir. Talmud'da yer alan Yaratılış bölümünün 1. Bab'ında Âdem ile beraber bir dişi...

Lilith, 9 Av, Alaha, Aramice, Arba Turim, Asara BaTevet, Cadı, Cin, Dev, Ejderha, Elf