Ahmed Er Rufai

Kısaca: Seyyid Ahmed Er Rufai, Rufaiye`nin Piri Seyyid Ahmed Er Rufai 1118`de Irak`ta Bağdat ile Basra arasında yer alan Ümmü Abide köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında iken babası vefat edince tahsil ve terbiyesini dayısı ve mürşidi Şeyh Mansur Batahi üstlenmiştir. Şeriat ve Tarikat ilimlerini tahsilden sonra icazet alan Seyyid Ahmet Er Rufai, babası Seyid Ali`nin Hasen köyündeki dergahında irşada başlamıştır. Dayısı ve mürşidi Mansur Bahati`nin vefat etmesi ile ...devamı ☟

Ahmed Er Rufai
Ahmed Er Rufai

Seyyid Ahmed Er Rufai, Rufaiye`nin Piri Seyyid Ahmed Er Rufai 1118`de Irak`ta Bağdat ile Basra arasında yer alan Ümmü Abide köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında iken babası vefat edince tahsil ve terbiyesini dayısı ve mürşidi Şeyh Mansur Batahi üstlenmiştir. Şeriat ve Tarikat ilimlerini tahsilden sonra icazet alan Seyyid Ahmet Er Rufai, babası Seyid Ali`nin Hasen köyündeki dergahında irşada başlamıştır. Dayısı ve mürşidi Mansur Bahati`nin vefat etmesi ile Ümmü Abidedeki dergahta posta oturmuştur. Kendi ismiyle anılan Rufaiye tarikatını kurmuştur.

Eserleri

  • Burhanül Müveyyed
  • Kırk Hadis
  • Haletü Ehli`l Hakika Maallah
  • Nizamü`l has li Ehlil İhtisas
  • Ahzab ve Evrad
  • Mecalis


Linkler

  • http://www.galibi.com
  • http://www.galibindir.net
  • http://www.galibilik.com
  • http://www.rufai.com

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahmed Yesevî
6 yıl önce

adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan "Hazret-i Türkistan" nâmıyla da meşhur "Hâce Ahmed Yesevî"...

Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi
6 yıl önce

1802 yılında Kütahya’da doğmuştur. Tam adı Seyyid Abdurrahman Halvetî er-Rufai el-Kütahî’dir. Babası, zamanın Kütahya bilginlerinden olan Sadıkzâde Mustafa...

Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi, 1802, Biyografi, Harbiye Mektebi, Kütahya, Taslak, Türk, Yazar, Sadıkzade Mustafa Efendi
Abdal Musa
2 yıl önce

Musa (Abdal Musa Sultan'da denir) 14. yüzyılda yaşamış olan Türk ereni. Ahmed Yesevi dervişlerinden Alevî Türkmen şeyhi olan Pîr-i Horasan Hacı Bektaşi...

Abdal Musa, Ahmet Yesevi, Balım Sultan, Cem, Evliya Çelebi, Hacı Bektaş, Halife, Kafi Baba, Kaygusuz Abdal, Orhan Bey, Seyyid
Sarı Saltuk
2 yıl önce

talebelerinden Seyyid Mahmud Hayranî'nin müridi ve Alevî-Rufai tarikâtının kurucusu olan Seyyid Ahmed Er Rufai'nin tâkipçisi olarak anılan Türkmen Alevî-Bektaşi...

Sarı Saltuk, 13. yüzyıl, 1480, Anadolu, Balkanlar, Cem Sultan, Evliya, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Rumeli, Saltukname
Hacı Bektaş-ı Veli
2 yıl önce

Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani'nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının Anadolu'daki en fa'al...

Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli
Dört Kapı Kırk Makam
2 yıl önce

Kur'an ayetlerine dayanmaktadır. Ali ve Ehl-i beyt ile devam etmiş, Hoca Ahmed Yesevî ile somutlaştırılmış ve bir sistematiğe büründürülmüştür.[kaynak...

Dört Kapı Kırk Makam, Dört Kapı Kırk Makam
Demir Baba Tekkesi
2 yıl önce

gelmektedir. Demir Baba, bir alperendir. Gönül ile bileği kaynaştırmıştır. Er Sultan'ın talebesidir. Deliorman halkı tarafından çok sevilir. Babanın yüzlerce...

Demir Baba Tekkesi, Bulgaristan, Deliorman, Kemallar, Macar, Razgrad, Feliks Kanits, Babinger
Hubyar Sultan
2 yıl önce

iddia edilmektedir. Hubyar Sultan'ın bu kadar tanınmasının bir nedeni ise Ahmed Yesevi ile aynı kişi olduğu iddialarına dayanır. Hubyar Sultan Tokat ilinin...