Ahmet Turan Alkan

Kısaca: 1954 Sivas doğumlu. İlk ve orta tahsilini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1978 yılında SBF'nin İdare ve Siyaset Bölümü'nden mezun oldu. Bu esnada Sivas'ta üç yıl süreyle mahalli matbuatta çalıştı. Çeşitli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Üç yıl serbest çalıştıktan sonra 1985'de Cumhuriyet Üniversitesi'ne girdi. ...devamı ☟

1954 Sivas doğumlu. İlk ve orta tahsilini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1978 yılında SBF'nin İdare ve Siyaset Bölümü'nden mezun oldu. Bu esnada Sivas'ta üç yıl süreyle mahalli matbuatta çalıştı. Çeşitli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Üç yıl serbest çalıştıktan sonra 1985'de Cumhuriyet Üniversitesi'ne girdi. 1987'de yüksek lisans eğitimini, 1991'de doktora çalışmasını tamamladı. 1993'de yardımcı doçentliğe atandı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne geçti ve halen bu fakültede görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Muhtelif dergilerde (Türkiye Günlüğü, Tarih ve Toplum, Dergah, Türk Edebiyatı, Yeni Türkiye, vb.) yayınlanmış yazıları vardır. Kitap şeklinde yayınlanmış sekiz çalışması bulunmaktadır.
ESERLERİ:

1.Birinci Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, Cedit Yayınları, Ankara, 1993, (Doktora tezi)
2. İstiklal Mahkemeleri, Ağaç (Alternatif Üniversite) Yayınları, İstanbul, 1993
3. Doğu ve Batı Karşısında Cemil Meriç, Akçay Yayınları, Ankara, 1994, (Yüksek lisans tezi)
4.Yatağına Kırgın Irmaklar, Ötüken Yay., İstanbul, 1997.
5.Altıncı Şehir
Üniversite yılları sayılmazsa hep Sivas'ta yaşamış ve sevdiği şehri bütün hurda teferruatı ile tanımış bir aydın olan Ahmet Turan Alkan, folklorla sınırlı kalmayıp Türkiye'de yaşanan büyük değişmeyi Sivas bazında incelemiş olmak bakımından diğer şehir tarihçilerinden ayrılır. Altıncı Şehir, bu bakımdan sadece Sivas'ın değil, bütün Türkiye'nin hikayesidir.

6.Ateş Tecrübeleri
Ahmet Turan Alkan, bir prototip, bu toprağın değerlerine sımsıkı bağlı, fakat ufku sonsuzluk ölçeğinde açık, içinde yaşadığımız çağın ve Türkiye'nin bütün meselelerini derinliğine kavramış yeni Türk aydınının prototipi... Ateş Tecrübelerinde bunu göreceksiniz.

7.Üç Noktanın Söylediği
Üç noktanın ima ettiğini, yeri gelir, bütün bir edebiyat şerhten aciz kalır. Nokta dediğimiz, adı üstünde noktadır işte. Geometrinin başlangıç yeri, sözün sonudur. "İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttılar" sözü, size noktanın basitliğinde gizlenen olgunluk ve mükemmeliği çağrıştırabilirse de, sıradan üç noktanın ima ettiği mutlaka daha fazla birşeydir. Çünkü üç nokta arasındaki mesafaye kendinizi koyabilirsiniz; hayalhanenizi, hislerinizi ve tasavvurlarınızı. Üç noktalık bir hacmi siz inşa eder ve orada kendinizi tarif edebilirsiniz.

8.Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları
Sıradışı Bir Jön Türk
Ahmet Turan Alkan
İletişim Yayınevi / Anı Dizisi

Ubeydullah Efendi (1858 - 1937), sarıklı-cübbeli bir Jön Türk'tü. Onun çelişkilerle dolu kişiliği, Jön Türkler'in türdeşlikten ne kadar uzak oldukları hakkında fikir vericidir. II. Abdülhamid, Ubeydullah Efendi'yi (bugünkü Libya'nın güneyinde, Büyük Sahra'da bulunan) Taif'e sürmüş, İttihat ve Terrakki ise İkinci Meşrutiyet'te üç defa mebus seçtirmişti. Ubeydullah Efendi ayrıca hapse de girdiği ("Sultan Hamid devrinde bir buçuk sene hapis, beş bucuk sene nefiy, on sene kaçak olduğumuz için tecrübe-i didegandan sayılıyoruz") Abdülhamid döneminde sultana jurnaller vermiş, İttihatçıları kıyasıya eleştirmiştir. Mütareke'de (iki kere) Malta'ya sürülmüş, Cumhuriyet'te Beyoğlu Evlendirme Memuru olmuştur. 1931 ve 1935'te, dönemin tek partisi CHP'nin Beyazıt milletvekilliğinde bulunmuştur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahmet
3 yıl önce

şair ve yazar Ahmet Haşim, şair Ahmet Kutsi Tecer, şair Ahmet Ümit, Türk yazar Ahmet Turan Alkan, Türk yazar Ahmet Günbaş, Türk şair. Ahmet Güntan, Türk...

Bir Zamanlar Ermeniler Vardı!..
6 yıl önce

- Şubat 2007 ^ "AKLINIZDA BULUNSUN-II: Farklı açı ihtiyacı için - Ahmet Turan Alkan". http://www.aksiyon.com.tr/. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi...

1952 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye
6 yıl önce

13.62 (→ elendi) Erkekler Gülle Atma Nuri Turan Seçmeler — 13.00 (→ elendi) Erkekler Disk Atma Nuri Turan Seçmeler — 41.45 (→ elendi) Erkekler Cirit...

Halit Akmansü
6 yıl önce

Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, Ankara, 1972, s. 227. ^ a b c d e Ahmet Turan Alkan, CHP'den istifa eden ilk milletvekili: Halit Akmansü, Aksiyon Dergisi...

Halit Akmansü, 1884, 1953, Başkomutanlık Meydan Savaşı, Devlet Mezarlığı, I. Dünya Savaşı, Kastamonu, Kurtuluş Savaşı, Mekteb-i Harbiye, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal
Okul (film)
3 yıl önce

Matematik Hocası Alparslan Ahmet Mümtaz Taylan - Müdür Vedat Deniz Akkaya - Felsefe Hocası Alev Halit Ergenç - Tarih Öğretmeni Hamdi Alkan - Müfettiş Emre Kınay...

Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
6 yıl önce

(Sıradışı Bir Jön Türk) Ubeydullah Efendi'nin Amerika Hatıraları (Ahmet Turan Alkan); İletişim Yayınevi / Anı Dizisi Ulemadan Bir Jöntürk: Mehmed Ubeydullah...

Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu, Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
Şiiristanbul
6 yıl önce

Türkali, Ahmet Oktay, Cevat Çapan, Hulki Aktunç, Orhan Alkaya, küçük iskender, Lale Müldür,Tarık Günersel, Mahmut Temizyürek, Özlem Sezer, Ahmet Erhan,...

Şiiristanbul, 14 Haziran, 14 Mayıs, 18 Haziran, 2006, 2007, 21 Mayıs, Abdülkadir Budak, Adonis, Ahmet Telli, Almanya
Uzaylı Zekiye
6 yıl önce

Bayrak Leyla Türkönder Turgut Arseven Armağan Türkeş Şehnaz Yaralı Serpil Alkan Mürüvvet Tuna Gül Gülgören Pakize Suada Hayri Caner Necip Naşit Özcan Adnan...